Kapu pieminekļi uzraksti - epitāfijas

Epitāfija, kapu uzrakst - ir teksts, kuru izmanto kā papildus uzrakstu.  Epitāfijas tekstu sastāda pēc zināmiem noteikumiem, tad tas tiek gravēts uz kapa pieminekļa. Epitāfijas izmanto kā personīgus vēstījumus tiem, kuru nav vairs līdzās. Parasti uzrakstu veido īsu, dažas rindas vai arī izmanto garu dzejoli (4-8 rindas).

Pie mums ir pieejams liels epitāfiju katalogs, kurā iespējams izvēlēties piemērotu dažāda virziena un tematikas epitāfiju. Izvēloties epitāfiju, Jūs varat vērsties pie mums, lai mēs to izvietotu uz kapa pieminekļa.

Kapu uzraksti pēc kategorijas:

Paņem līdzi saules glāstu,
Ko tev draugu rokas liek,
Lai tev, smilšu klēpī dusot,
Mazu brīdi siltāk tiek.

P. Priede

Šīs atmiņas ir saules gabaliņi,
kas visam mūžam nerimst
gaismu dot.

J. Silazars

Tikai atmiņas klusas
Kā mīļi un zināmi soļi
Pālicējiem visu mūžu skan
blakus.

V. Grenkovs

Nav tādu vārdu, ar ko izsmelt
bēdas
No sirdīm, kas sāpēm pielijušas.

Ā. Elksne

Viena es dusēšu saldi,
Ne vairs jauna, ne veca,
Uz ziedošās mūžības pleca.

M. Ķempe

Tavi vārdi, mīļais, dzīvos tālāk,
Kokos šalks, par putnu balsīm
kļūs.
Neapklusīs nebūtības gālēs,
Kamēr dzīvība uz zemes būs.

Ā. Elksne

Tikai klusa sāpe sirdī,
Ilgi vēl pēc tevis sauks.

J. Silazars

Tu savā dvēselē sien

K. Apškrūma

Tāds dīvains klusums šodien
priedēs,
Tur dzenis serdei laukā sāpi kaļ…

A. Vējāns

Cik grūti ticēt, ka nekad vairs
dzīvē
Mums neiznāks ar tevi parunāt,
Un tavu smaidu vienkāršu un
siltu
Mums vajadzēs tik sirdīs
saglabāt.

G. Selga

Katram skrejceļam,
Ko veicam savā dzīvē,
Ir taisne pēdējā, un – tas ir viss,
Paliek zeme,
Draugi, mīlestība,
Un priedēs vējš, no ceļa piekusis.

J. Silazars

Domas sāp. Un neatstājas.
Domām šonakt gala nav.
Akli logi. Tukša māja.
Tumsā balta svece raud.

Z. Purvs

Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti,
Lai nu mīļi Zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.
Nevar pazust tas, ko mīli,
Nezūd darbs, kas krietni veikts.
Tai nāve netiek klāt.

G. Ulmane

Skan tava šūpļa dziesma krūtīs.
Tā katrā dzīves solī man ir klāt,
Skan priekos, bēdās, kad ir grūti,
Skan sirdī man, ak, mīļā, labā
māt…

A. Krūklis

Skan tava šūpļa dziesma krūtīs.
Tā katrā dzīves solī man ir klāt,
Skan priekos, bēdās, kad ir grūti,
Skan sirdī man, ak, mīļā, labā
māt…

A. Krūklis

Ar mūžiem tāpat kā ar svecēm -
Deg, kamēr nenopūš vējš.

V. Kokle-Līviņa

Jel neraudiet – mans sāpju ceļš ir
galā,
Es upei melnajai nu pāri jau…
Es dusu klusā, aizmigušā salā,
Kur ciešanu un sāpju vairāk nav.

A. Skalbe

Ir zaudējumi, pie kuriem nepierod,
Kurus nekad neaizmirst,
Lai gudrais prāts saka ko
sacīdams,
Sirdij ir savi iemesli,
kas prātam nepieejami…

Z. Mauriņa)

Kur nu liksim siltos vārdus,
Ko tev teicām, māt,
Ja tu tagad klusi, klusi
Aizej projām – mūžībā?

Z. Mauriņa)

Saule jau nenodzisa,
Palika arī pasaule visa.
Tikai cilvēks gāja,
Projām gāja uz zemes mājām.

D. Avotiņa

Kad acs ar asarām pielijusi,
Nāc, Dievs, mums mieru sirdī liet.

A. Lūsis

Vakars lielu mieru,
Kā vēsu palagu klāj…

M. Čaklais

Kapu pieminekļi uzraksti - epitāfijas, var būt divu veidu:

  • veidojot ar bronzas burtiem;
  • gravētas akmenī.

Lai epitāfiju veidotu ar bronzas burtiem, izmanto bronzu, kas labi turas uz kapa pieminekļa virsmas un laika gaitā nezaudē savu krāsu. Sliktu laika apstākļu vai tiešu saules staru iedarbībā bronza saglabājas nemainīga daudzu gadu garumā.

Epitāfiju gravēšanu veic ar speciālu iekārtu un aparātu palīdzību, kā arī ar rokām. Gravēšanas tehnika ir atkarīga no daudziem aspektiem: stila, uzraksta vai šrifta sarežģītības u.c.

Noteikumi, pēc kuriem sastāda epitāfiju:

  • epitāfijai jābūt lakoniskai;
  • jāuzraksta nelieli un vienkārši teksti;
  • vēstījumam jābūt emocionālam;
  • tai jāietver daļēji filozofisks zemteksts;
  • epitāfijas tekstam jābūt personiskam (jāakcentē aizgājēja individualitāte).