Kapusvētki - īpaša mirušo piemiņas atzīmēšanas tradīcija Latvijā

Kapusvētki - tā ir īpaša atzīmēšanas tradīcija, kad cilvēki pulcējās visās Latvijas kapsētās tuvinieku lokā un piemin sev tuvos aizgājējus citā pasaulē. Pašlaik kapu vietu apmeklēšanas un aizgājēju pieminēšanas tradīcija  ir ierindota Latvijas kultūras kanonā.

Kapusvētki

Tradīcijas norise

Ikvienā kultūrā pret aizgājēju pieminēšanu attiecās ar īpašu cieņu, un arī Latvijas teritorijā mūsu  priekšteči ir centušies apglabāt savus tuviniekus, ievērojot visas reliģijas ietvaros noteiktās paražas. Arī senatnē latviešiem kapsēta kalpoja par kulta vietu, kur ne tikai apglabāja aizgājējus, bet arī par vietu, kur organizēja daudzus sev nozīmīgus rituālus.

 

Pēc poļu antropologa Ladikovska domām aizgājēju pieminēšanas tradīcijai piemīt pagānisma saknes, kad cilvēki pulcējas īpašam rituālam, lai parunātu ar mirušo un viņu piesauktu šajā saulē. Agrākos laikos šis pagānisma rituāls bija izplatīts ne tikai Latvijā, bet arī Polijā un Krievijā.

Kristietisma laikos aizgājējus glābējā pie baznīcām un draudzes kapsētās, taču mūsu valstī lūgšanu tradīcija kapsētās aizsākās 18.gadsimā Vidzemē, bet vēlāk izplatījās visā Latvijas teritorijā. 

Oficiāli kapusvētkus Latvijā atzīmēja 1911.gadā, šos svētkus ieviesa rakstnieks un mācītājs A.Niedra, kurš bija novērojis Latviešiem raksturīgo tradīciju pulcēties kopā un svinēt dažādus notikumus ārpus mājām, tāpēc Kapusvētki ir pilnībā atbilstoši šādai ierašai. 

Jau kopš seniem laikiem latviešu kultūrā ir sevišķi pieminams mirušo un zemes kults, jo latviešiem ir svarīgi ne tikai labiekārtot savu piemājas dārzu un apstrādāt laukus, bet arī apkopt citā saulē aizgājušo tuvinieku apbedījuma vietas. Ainavu dizaina arhitekti atzīst, ka latviešu kapsētas ir uzskatāmas par savdabīgiem parkiem, jo tos mūsu tauta kopj tāpat kā dārzus.

Latvijas kapsētu atšķirība ir tā, ka laika gaitā apbedījuma vietā latvieši ir sākusi veidot rakstus ar grābekļiem. Tas saistīts ar senu tradīciju slaucīt apbedījuma vietas zemi ar egļu zariem, lai citā saulē aizgājušais cilvēks neatrastu ceļu atpakaļ. Pašlaik līdzīgu rituālu, paši to neapzinoties, veic daudzi cilvēki ar grābekļa palīdzību, ar šādu dekoru nobeidzot kapa vietas apkopšanu. 

Kapusvētku atzīmēšanas tradīcija jau sen ir nostiprinājusies mūsu valsts kultūrā un atspoguļo visu cilvēku piederību vienai kopienai. Vasarā, kopš jūnija beigām līdz septembra sākumam visās Latvijas kapsētās norisinās svinības, kurās pulcējas mirušā tuvinieki, draugi un kaimiņi.

Sakarā ar COVID-19 pandēmiju informācija bieži tiek mainīta un var būt neprecīza. Lūdzu, sazinieties ar priesteri un noskaidrojiet Kapu svētku datumu un laiku.

Kapusvētku kalendārs 2022

Ādaži

Rīgas Arhidiecēze. Ādažu draudze.
Priesteris: Ilmārs Kravalis, tālrunis 25909060, e-pasts ilmars.kravalis@gmail.com
Baltezera kapos, 05. jūnijā, 15:00. (ar Svēto Misi).
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Aglona

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Aglonas Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas bazilika.
Priesteris: Daumants Abrickis, tālrunis 26310874, e-pasts abrickis.daumants@gmail.com
Ezeraukinu kapos, 16. jūlijā, 13:00. (vajadz. transp. no Aglonas).
v. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Ezeraukinu kapos, 18. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 18.07.22 12:00.
Borekstu kapos, 25. jūnijā, 14:00. (vajadz. transp. no Makušu k.).
Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Makušu un Borekstu kapos, 27. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 27.06.22 12:00.
Valaiņu kapos, 19. jūnijā, 15:00.
Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Stašķeviču un Valaiņu kapos, 20. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 20.06.22 12:00.
Leitānu kapos, 04. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Gūteņu kapos, 04. jūnijā, 15:00.
Sv.Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Leitānu un Gūteņu kapos, 06. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 06.06.22 12:00.
Aglonas kapos, 07. augustā, 14:00.
Svētā Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Aglonas kapos, 07. augustā, 12:00.
Informācija atjaunota: 07.08.22 12:00.

Aknīste

Jelgavas Diecēze. Aknīstes Svētā Ignācija no Lojolas draudze.
Priesteris: Andrejs Skadiņš, tālrunis 29379148, e-pasts andrejsskadins@gmail.com
Gārsenes kapos, 07. augustā, 17:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Ambeļi

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Ambeļu Svētā Jura draudze.
Priesteris: Andrejs Aglonietis, tālrunis 29470188, e-pasts andeks60@gmail.com
Ambeļu kapos, 06. augustā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Putānu kapos, 11. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Augškalnes kapos, 26. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Andrupene

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Andrupenes Vissvētākās Jaunavas Marijas Skapulāra Karalienes draudze.
Priesteris: Pāvels Odiņš, tālrunis 29583026, e-pasts pavulsodins@inbox.lv
Zeļenpoles kapos, 14. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Andrupenes kapos, 23. jūlijā, 14:30.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Viraudas kapos, 18. jūnijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Biža kapos, 21. maijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Andzeļi

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Andzeļmuižas Svētā Jāņa Kristītāja draudze.
Priesteris: Andris Sprukts, tālrunis 26472466, e-pasts spruktsa@inbox.lv
Andzeļu kapos, 04. jūnijā, 11:00.
Svētā Mise Andzeļmuižā , 04. jūnijā, 10:30.
Informācija atjaunota: 04.06.22 10:30.

Arendole

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Arendoles Dievmātes draudze.
Priesteris: Antons Aglonietis, tālrunis 29155921, e-pasts aonton@apollo.lv
Lāču kapsētā, 18. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Asūne

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Asūnes Svētā Krusta Pagodināšanas draudze.
Priesteris: Pāvels Turonoks, tālrunis 26373755, e-pasts pr.turonoks@mail.ru
Kromonišku kapos, 04. jūnijā, 15:00.
Svētā Mise , 05. maijā, 09:30.
Informācija atjaunota: 05.05.22 09:30.
Vorzovas kapos, 10. jūlijā, 15:00.
Svētā Mise , 10. jūlijā, 09:30.
Informācija atjaunota: 10.07.22 09:30.
Meļķeru kapos, 09. jūlijā, 12:00.
Svētā Mise , 10. jūlijā, 09:30.
Informācija atjaunota: 10.07.22 09:30.
Veteraucu kapos, 23. jūlijā, 15:00.
Svētā Mise , 24. jūlijā, 09:30.
Informācija atjaunota: 24.07.22 09:30.
Veteraucu kapos, 23. jūlijā, 15:00.
Svētā Mise , 24. jūlijā, 09:30.
Informācija atjaunota: 24.07.22 09:30.
Asūnes kapos, 25. jūnijā, 14:30.
Svētā Mise , 25. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.06.22 12:00.
Dūķeļu kapos, 25. jūnijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Auce

Jelgavas Diecēze. Auces Svētās Terēzes no Bērna Jēzus draudze.
Priesteris: Uldis Cēsnieks, tālrunis 28885528, e-pasts
Lāčkalnes kapos, 03. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Lāčkalnes Jaunajos kapos, 03. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Trušu kapos, 16. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Sniķerkalna kapos, 20. augustā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Augustova

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Augustovas Svētās Elizabetes draudze.
Priesteris: Oļģerts Misjūns, tālrunis 26663811, e-pasts olgerto@inbox.lv
Silenieku kapos, 25. jūnijā, 13:30.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Cepurnieku kapos, 25. jūnijā, 15:30.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Cūkusalas kapos, 11. maijā, 17:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Dubļukalna kapos, 30. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Stāmeru kapos, 16. jūlijā, 12:30.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Līdumnieku kapos, 04. jūnijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Vilkavas kapos, 18. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Ķeiseļovas kapos, 23. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Balbinova

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Balbinovas Vissvētās Trīsvienības draudze.
Priesteris: Genādijs Alferovs, tālrunis 26263061, e-pasts gennadijs73@inbox.lv
Maksimovas kapos, 11. jūnijā, 14:30.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Baltinava

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Baltinavas Kunga Jēzus Kristus Pasludināšanas draudze.
Priesteris: Filips Davidovičs, tālrunis 25937854, e-pasts filipdaw@gmail.com
Bēliņu kapos, 18. jūnijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Breksenes kapos, 09. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Buku – Zelču kapos, 11. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Ostraleidumu kapos, 11. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Dukuļevas kapos, 30. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Merkuzīnes kapos, 05. jūnijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Vilkovas kapos, 25. jūnijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Slobodas kapos, 25. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Dansku kapos, 21. maijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Gubas kapos, 21. maijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Balvi

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Balvu Vissvētās Trīsvienības draudze.
Priesteris: Mārtiņš Klušs, tālrunis 26388774, e-pasts katolis.balvi@inbox.lv
Pansionāta kapos, 30. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Silaciema-Kurnas kapos, 30. jūlijā, 16:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Salmaņu kapos, 24. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Dūrupes kapos, 24. jūlijā, 16:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Pilskalna kapos, 16. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Naudaskalna kapos, Balvi, 16. jūlijā, 16:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Mežarijas kapos, 09. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Priedaines kapos, 09. jūlijā, 16:30.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Začu kapos, 02. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Balvu Rozu kapos, 02. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Lāčupes kapos, 25. jūnijā, 16:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Tutinavas kapos, 18. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Miezāju kapos, 11. jūnijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Čāgu kapos, 11. jūnijā, 16:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Pērkonu kapos, 06. augustā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Egļukalna kapos, 06. augustā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Barkava

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Barkavas Svētā Staņislava draudze.
Priesteris: Viktors Petrovskis, tālrunis 28277839, e-pasts petrovskisv@inbox.lv
Bārkavas kapos, 06. augustā, 11:00.
Svētā Mise baznīcā, 05. augustā, 11:00.
Informācija atjaunota: 05.08.21 11:00.
Muižas kapos, 06. augustā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Cauņu kapos, 02. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Krīvbērzes kapos, 25. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Vacumnīku kapos, 23. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Trizelnīku kapos, 23. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Bebrene

Jelgavas Diecēze. Bebrenes Svētā Jāņa Kristītāja draudze.
Priesteris: Jans Trizna, tālrunis 27146299, e-pasts
Bebrenes kapos, 30. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Kaupišķu kapos, 18. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Bēne

Jelgavas Diecēze. Bēnes draudze.
Priesteris: Uldis Cēsnieks, tālrunis 28885528, e-pasts
Ciroles kapos, 17. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Uskuru kapos, 16. jūlijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Gailīšu kapos, Bēne, 16. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Krūškalnes kapos, Bēne, 16. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Beresņi

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Beresnes Vissvētākās Jaunavas Marijas Dzimšanas (Sv. Annas) draudze.
Priesteris: Andris Sprukts, tālrunis 26472466, e-pasts spruktsa@inbox.lv
Locu kapi, 07. maijā, 13:00.
Svētā Mise Beresnē, 08. maijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 08.05.22 13:00.
Puščas kapi, 07. maijā, 14:00.
Svētā Mise Beresnē, 08. maijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 08.05.22 13:00.
Beresnes kapi, 30. jūlijā, 11:00. uzreiz pēc sv. Mises.
Svētā Mise baznīcā, 30. jūlijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 30.07.22 11:00.

Bērzgale

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Bērzgales Svētās Annas draudze.
Priesteris: Andris Jonāns, tālrunis 28345990, e-pasts andrisjonans@inbox.lv
Silišku kapos, 04. jūnijā, 14:00.
Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Silišku un Dunsku kapos, 06. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 06.06.22 12:00.
Dunsku kapos, 04. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Makušu kapos, 25. jūnijā, 13:00.
Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Makušu un Borekstu kapos, 27. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 27.06.22 12:00.
Gutas kapos, 18. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
pansionāta “Krastiņi” kapos, 18. jūnijā, 15:00.
Sv. Mise Bērzgales baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Gutas un pansionāta “Krastiņi” kapos, 19. jūnijā, 09:00.
Informācija atjaunota: 19.06.22 09:00.
Bērzgales kapos, 06. augustā, 13:00.
Svētā Mise Bērzgales baznīcā, 06. augustā, 12:00.
Informācija atjaunota: 06.08.22 12:00.
Madelānu kapos, 03. jūlijā, 14:00.
Svētā Mise Bērzgales baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Madelānu kapos, 03. jūlijā, 09:00.
Informācija atjaunota: 03.07.22 09:00.
Bērzgales kapos, 17. jūlijā, 13:00.
Svētā Mise Bērzgales baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Bērzgales kapos, 17. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 17.07.22 12:00.

Bērži

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Bēržu Svētās Annas draudze.
Priesteris: Oļģerts Misjūns, tālrunis 26663811, e-pasts olgerto@inbox.lv
Vārnienes kapos, 25. jūnijā, 11:30.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Slavītu kapos, 09. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Bēržu kapos, Bērži, 02. jūlijā, 14:30.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Dekšņu kapos, 30. jūlijā, 16:30.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Lieparu kapos, 02. jūlijā, 16:30.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Saksmales kapos, 09. jūlijā, 16:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Čušļu kapos, 16. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Golvoru kapos, 09. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Reibānu kapos, 30. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Bikava

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Bikavas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu draudze.
Priesteris: Ivars Pāvils Vīgulis, tālrunis 26649317, e-pasts ivarsvigulis2@inbox.lv
Gaigalavas kapsētā, 30. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Briģi

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Briģu Vissvētās Trīsvienības draudze.
Briģu kapos, 06. augustā, 13:00. Pēc Sv.Mises apmēram plkst. 13.00 Mises kapusvētki Briģu kapos.
Svētā Mise Briģu baznīcā, 06. augustā, 12:00.
Informācija atjaunota: 06.08.22 12:00.
Puncuļu kapos, 23. jūlijā, 13:30.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Rutku kapos, 23. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Brodaiža

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Brodaižu Kunga Jēzus Apskaidrošanās draudze.
Priesteris: Rolands Abrickis, tālrunis 26171746, e-pasts rolandsabrickis@gmail.com
Brodaižas kapos, 23. jūlijā, 13:00.
Sv Mise Brodaižas baznīcā, 23. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 23.07.22 12:00.
Rindu kapos, 16. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Pūdnīku kapos, 16. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Sprestišķu kapos, 26. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Buivīši

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Nīcgales Dievmātes Dzimšanas draudze.
Priesteris: Jānis Kolns, tālrunis 29331054, e-pasts cum@inbox.lv
Nīcgales kapos, 03. jūlijā, 12:00.
Svētā Mise Nīcgales Romas katoļu draudzes baznīcā par apbedītajiem, 03. jūlijā, 12:00. pēc Sv. Mises aizlūgums Nīcgales kapos.
Informācija atjaunota: 03.07.21 12:00.

Ciskādi

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Ciskādu Svētā Jāņa Kristītāja draudze.
Priesteris: Imants Petrovskis, tālrunis 29357792, e-pasts imantspetr@inbox.lv
Ciskādu kapos, 03. jūlijā, 15:00.
Svētā Mise baznīcā, 04. jūlijā, 10:00.
Informācija atjaunota: 04.07.21 10:00.
Bancuļu kapos, 18. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Pauru kapos, 18. jūnijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Daugavpils

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Daugavpils Vissvētās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas draudze.
Priesteris: Roberts Maciejevskis, tālrunis 25492027, e-pasts robertus9@wp.pl
Katoļu kapos, 24. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Demene

Jelgavas Diecēze. Demenes Vissvētākās Jēzus Sirds draudze.
Priesteris: Jans Trizna, tālrunis 27146299, e-pasts
Matkuncu kapos, 12. jūnijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Jāņuciema kapos, 03. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Demenes lutrerāņu kapos, 10. jūlijā, 10:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Šemberga kapos, 24. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Faltopu kapos, 07. augustā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Pakapiņu kapos, 28. augustā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Dricāni

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Dricānu Svēto Apustuļu Simeona un Judas draudze.
Priesteris: Māris Laureckis, tālrunis 29214848, e-pasts marislaureckis@gmail.com
Dricānu kapos, 07. augustā, 12:30.
v. Mise Dricānu baznīcā par Dricānu kapsētā apglabātajiem, 07. augustā, 11:00.
Informācija atjaunota: 07.08.22 11:00.

Dubna

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Dubnas Vissvētās Jēzus Sirds draudze.
Priesteris: Antons Aglonietis, tālrunis 29155921, e-pasts aonton@apollo.lv
Dubnas kapos, 25. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Zarānu kapos, 25. jūnijā, 13:30.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Kondavnieku kapos, 05. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Klobānu kapos, 26. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Dukstigala

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Dukstigala Jaunavas Marijas draudze.
Priesteris: Dainis Kašs, tālrunis 26439743, e-pasts dkass@inbox.lv
Baltiņu kapos, 23. jūlijā, 14:30.
Svētā Mise Dukstigala baznīcā, 25. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.07.21 13:00.
Dukstigala kapsētā, 02. jūlijā, 14:30.
Svētā Mise Dukstigala baznīcā, 04. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 04.07.21 13:00.

Eglaine

Jelgavas Diecēze. Eglaines Jaunavas Marijas — Baznīcas Mātes draudze.
Priesteris: Andrejs Skadiņš, tālrunis 29379148, e-pasts andrejsskadins@gmail.com
Pakāpienes kapos, 07. augustā, 14:00. (Šederes pagastā).
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Feimaņi

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Feimaņu Svētā Jāņa Kristītāja draudze.
Priesteris: Rinalds Broks, tālrunis 29179427, e-pasts Rinaldam@inbox.lv
Silajāņu kapos, 06. augustā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Antanisķu kapos, 09. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Feimaņu kapos, 20. augustā, 14:00.
Svētā Mise baznīcā par kapsētā apbedītajiem, 21. augustā, 13:00.
Informācija atjaunota: 21.08.21 13:00.

Garkalne

Rīgas Arhidiecēze. Garkalnes novada sv. Erceņģeļa Miķeļa draudze.
Priesteris: Ilmārs Kravalis, tālrunis 25909060, e-pasts ilmars.kravalis@gmail.com
Garkalnes kapos, 28. augustā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Grendza

Jelgavas Diecēze. Grendzes Svētā Pētera draudze.
Priesteris: Jans Trizna, tālrunis 27146299, e-pasts
Jaunajos Grendzes kapos, 02. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Grendzes kapos (pie baznīcas), 25. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Smeļinas kapos, 13. augustā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Ilūkste

Jelgavas Diecēze. Ilūkstes Vissvētās Jaunavas Marijas Vārda draudze.
Priesteris: Jans Trizna, tālrunis 27146299, e-pasts
Ludvigovas kapos, 06. augustā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Doļnajas kapos, 16. jūlijā, 14:00. (aizlūgums arī par Laišķu kapos apbedītajiem).
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Ilūkstes kapos, 10. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Ilzeskalns

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Ilzeskalna kapela.
Priesteris: Juris Kravalis, tālrunis 26597399, e-pasts krava7@gmail.com
Sološnieku kapsētā, 26. jūnijā, 13:30.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Vārkaļu kapsētā, 25. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Istalsna

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Istalsnas Svētā Staņislava draudze.
Priesteris: Rolands Abrickis, tālrunis 26171746, e-pasts rolandsabrickis@gmail.com
Zambaru kapsētā, 24. jūlijā, 13:00.
Svētā Mise Istalsnas baznīcā, 24. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 24.07.22 12:00.
Ivdru kapos, 09. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Apliužņu kapos, 09. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Vabaļu kapos, Istalsna, 29. maijā, 13:30.
Svētā Mise Istalnas baznīcā, 29. maijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 29.05.22 12:00.

Istra

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Istras Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas draudze.
Priesteris: Arturs Mozga, tālrunis 25978978, e-pasts sacerdosarturs@inbox.lv
Zabalocku kapos, 11. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Joničku kapos, 11. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Pugaču kapos, 11. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Jasmuiža

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Jasmuižas Svētā Krusta Pagodināšanas draudze.
Priesteris: Onufrijs Pujats, tālrunis 29223505, e-pasts
Gāgu kapos, 25. jūnijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Džeriņu kapos, 04. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Jasmuižas kapos, 11. jūnijā, 12:00. pie baznīcas.
Sv. Mise baznīcā, 11. jūnijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 11.06.22 11:00.
Bleidenes kapos, 11. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Raipoles kapos, 18. jūnijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Daugaviešu kapos, 02. jūlijā, 12:00. (Ar Sv. Misi).
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Jēkabpils

Jelgavas Diecēze. Jēkabpils Svētās Jaunavas Marijas dzimšanas draudze.
Priesteris: Viktors Siļčonoks, tālrunis 26386516, e-pasts padre.vitorio@inbox.lv
Meņķa kapos, 07. augustā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Nagļu kapos, 25. jūnijā, 16:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Leimaņu pagasta kapos, 11. jūnijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Auzānu kapos, 12. jūnijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Dzelznavas kapos, 12. jūnijā, 16:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Biržu kapos, Jēkabpils, 24. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Zasas kapos, Jēkabpils, 31. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Jēkabpils pilsētas kapos, 03. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Jelgava

Jelgavas Diecēze. Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāle.
Priesteris: Arnis Vizbelis, tālrunis 26466355, e-pasts avizbelis@inbox.lv
Meža kapos, 10. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Miera kapos, 03. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Zanderu kapos, 26. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Jaunciema kapos, 26. jūnijā, 15:00.
Jaunciema baznīcā, 27. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 27.06.21 14:00.
Bērzu kapos,Jelgava, 19. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Baložu kapos, Jelgava, 12. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Dalbes kapos, 29. maijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Teteles kapos, 17. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Kalnciema kapos, 31. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Līvbērzes kapos, 07. augustā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Sesavas kapos, 21. augustā, 16:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Jezupova

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Jezupovas Svēto Pētera un Pāvila draudze.
Priesteris: Pāvels Raciņš, tālrunis 26790362, e-pasts pavelsracins@inbox.lv
Lāču kapos, 26. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Ciršu kapos, 03. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Stropu kapos, 10. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Jūrmala

Rīgas Arhidiecēze. Majoru Dievmātes Bezvainīgās Sirds draudze.
Priesteris: Andris Blūms, tālrunis 29465826, e-pasts jurmalas_draudzes@inbox.lv
Beberbeķu kapos, 16. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Jaundubultu kapos, 16. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Lielupes kapos, 24. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Kalnciems

Jelgavas Diecēze. Kalnciema Kristus Karaļa draudze.
Priesteris: Arnis Vizbelis, tālrunis 26466355, e-pasts avizbelis@inbox.lv
Kalnciema kapos, Kalnciems, 25. jūnijā, 15:00.
Svētā Mise Kalnciema baznīcā, 26. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 26.06.21 14:00.

Kalupe

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Kalupes Vissvētākā Altāra Sakramenta draudze.
Priesteris: Antons Aglonietis, tālrunis 29155921, e-pasts aonton@apollo.lv
Lazdānu kapos, 09. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Ratnieku kapos, 09. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Baltaču kapos, 03. jūlijā, 13:00.
sv. Mise par mirušajiem Kalupes baznīcā, 03. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 03.07.21 12:00.

Kaunata

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Kaunatas Vissvētākās Jaunavas Marijas Apmeklēšanas draudze.
Priesteris: Haralds Broks, tālrunis 29751333, e-pasts magnus_grec@inbox.lv
Kaunatas vecajā kapsētā, 02. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Mozgu kapsētā, 02. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Bresingovas kapos, 28. maijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Škrabu kapos, 28. maijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Ķekava

Rīgas Arhidiecēze. Ķekavas draudze.
Mellupu kapos, 23. jūlijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Ķemeri

Rīgas Arhidiecēze. Ķemeru sv. Jāņa Kristītāja draudze.
Priesteris: Andris Blūms, tālrunis 29465826, e-pasts jurmalas_draudzes@inbox.lv
Ragaciema kapos, 02. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Ķemeru kapos, 02. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Krāslava

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Krāslavas Svētā Ludvika draudze.
Priesteris: Eduards Voroņeckis, tālrunis 29816995, e-pasts eduardsvoroneckis@inbox.lv
Kačānu kapos, 24. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Gribuļu kapos, 17. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Naudišu kapos, 17. jūlijā, 15:30.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Vecelišķu kapos, 10. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Pastaru kapos, 10. jūlijā, 15:30.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Ūdrīšu kapos, 26. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Gintautu kapos, 26. jūnijā, 15:30.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Vilmaņu kapos, 19. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Pukjānu kapos, 19. jūnijā, 15:30.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Krāslavas Vecajos katoļu kapos, 05. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Krišjāņi

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Krišjāņu Svētā Jāņa Kristītāja draudze.
Priesteris: Oļģerts Misjūns, tālrunis 26663811, e-pasts olgerto@inbox.lv
Putrānu kapos, 23. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Kaupiņu kapos, 23. jūlijā, 13:30.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Lielvārde

Rīgas Arhidiecēze. Lielvārdes Sv. Krusta Paaugstināšanas draudze.
Priesteris: Andris Solims, tālrunis 29855768, e-pasts asolims@inbox.lv
Jumpravas kapos, 16. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Lielvārdes katoļu kapos, 16. jūlijā, 11:00.
Lielvārdes katoļu kapos, 15. jūlijā, 11:00. stipra lietus gadījumā baznīcā; pl. 13:00 – Vesperes un procesija kapos.
Informācija atjaunota: 15.07.20 11:00.
Madlienas kapos, 02. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Līksna

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds draudze.
Priesteris: Jānis Kolns, tālrunis 29331054, e-pasts cum@inbox.lv
Mukānu kapos, 18. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Kokinišķu kapos, 18. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Patmaļu kapos, 11. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Motivānu kapos, 11. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Mīšteļu kapos, 04. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Vaikuļānu kapos, 04. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Līvāni

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Līvānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu draudze.
Priesteris: Jānis Smirnovs, tālrunis 26493629, e-pasts pr.janis@inbox.lv
Līvānu pilsētas kapos, 17. jūlijā, 14:00.
Līvānu baznīcā Sv. Mise, 18. jūlijā, 11:30.
Informācija atjaunota: 18.07.21 11:30.
Upenieku kapos, 09. jūlijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Veceļu kapos, 02. jūlijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Gaiņu kapos, 02. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Mālkalna kapos, 16. jūlijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Gercānu kapos, 16. jūlijā, 12:00.
ar Sv. Misi par apbedītajiem, 17. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 17.07.21 12:00.
Steķu kapos, 03. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Saliešu kapos, 25. jūnijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Gruguļu kapos, 25. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Mucenieku kapos, 18. jūnijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Muktupāvelu kapos, 18. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Līvbērze

Jelgavas Diecēze. Līvbērzes Svētā Jāzepa draudze.
Priesteris: Arnis Vizbelis, tālrunis 26466355, e-pasts avizbelis@inbox.lv
Līvbērzes kapos, Līvbērze, 06. augustā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Ludza

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas draudze.
Priesteris: Rodions Doļa, tālrunis 20240098, e-pasts rodionsdola@gmail.com
Eipļu kapos, 11. jūnijā, 12:00.
Svētā Mise Ludzas baznīcā par apbedītajiem Eipļu, Zapānu un Sondaru kapos, 11. jūnijā, 08:00.
Informācija atjaunota: 11.06.22 08:00.
Zapanu kapos, 11. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Zvirgzdenes kapos, 26. jūnijā, 13:00.
Baznīcā 11.00 Sv. Mise par apbedītajiem Zvirgzdenes un Meža kapos
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Vērņu kapos, 05. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Lauču kapos, 05. jūnijā, 14:00.
Ludzas Baznīcā notiks Sv. Mise par apbedītajiem Vērņu un Lauču kapos, 05. jūnijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 05.06.22 11:00.
Cilviču kapos, 04. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Meļašku kapos, 04. jūnijā, 13:00.
Baznīcā 10.00 Sv. Mise par apbedītajiem Cilviču un Meļašku kapos
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Dzerkaļu kapos, 25. martā, 12:00.
Ludzas baznīcā notiks Sv. Mise par apbedītajiem Dzerkaļu, Tutinu un Soidu kapos, 25. jūnijā, 08:00.
Informācija atjaunota: 25.06.22 08:00.
Tutinu kapos, 25. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Soidu kapos, 25. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Kaļvu kapos, 18. jūnijā, 12:00.
Sv. Mise notiks Ludzas baznīcā par apbedītajiem Kaļvu, Bleivu un Seļekovas kapos, 18. jūnijā, 08:00.
Informācija atjaunota: 18.06.22 08:00.
Bleivu kapos, 18. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Franapoles kapos, 19. jūnijā, 14:00.
Svētā Mise notiks Ludzas baznīcā par apbedītajiem Skradeļu un Franapoles kapos, 19. jūnijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 19.06.22 11:00.
Skraduļu kapos, 19. jūnijā, 13:00.
Baznīcā 10.00 Sv. Mise par apbedītajiem Skradeļu un Franapoles kapos
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Seļekovas kapos, 18. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Ludzas kapos, 13. augustā, 13:00.
Ludzas baznīcā notiks Sv. Mise par apbedītajiem Ludzas kapos, 13. augustā, 10:00.
Informācija atjaunota: 13.08.22 10:00.
Sondaru kapos, 11. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Utičevas kapos, 12. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Rudzīšu kapos, 12. jūnijā, 14:00.
Svētā Mise Ludzas baznīcā par apbedītajiem Utičevas un Rudzīšu kapos, 12. jūnijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 12.06.22 11:00.

Malnava

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Malnavas Rožukroņa Dievmātes draudze.
Priesteris: Ringolds Klimons, tālrunis 29243655, e-pasts ringoldkl@inbox.lv
Zeļčovas kapos, 28. maijā, 13:00.
Svētā Mise , 30. maijā, 08:00.
Informācija atjaunota: 30.05.22 08:00.
Novosilku kapos, 28. maijā, 14:00.
Svētā Mise , 28. maijā, 08:00.
Informācija atjaunota: 28.05.22 08:00.
Barkānu kapos, 04. jūnijā, 13:00.
Svētā Mise , 04. jūnijā, 08:00.
Informācija atjaunota: 04.06.22 08:00.
Zubku kapos, 11. jūnijā, 13:00.
Svētā Mise , 11. jūnijā, 08:00.
Informācija atjaunota: 11.06.22 08:00.
Bozova kapos, 12. jūnijā, 13:00.
Svētā Mise , 12. jūnijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 12.06.22 11:00.
Dagušova kapos, 18. jūnijā, 13:00.
Svētā Mise , 18. jūnijā, 08:00.
Informācija atjaunota: 18.06.22 08:00.
Krīveņu kapos, 18. jūnijā, 14:00.
Svētā Mise , 20. jūnijā, 08:00.
Informācija atjaunota: 20.06.22 08:00.
Grebņevas kapos, 19. jūnijā, 13:00.
Svētā Mise , 19. jūnijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 19.06.22 11:00.
Kabulovas kapos, 25. jūnijā, 15:00.
Svētā Mise , 27. jūnijā, 08:00.
Informācija atjaunota: 27.06.22 08:00.
Salinīku kapos, 09. jūlijā, 13:00.
Svētā Mise , 09. jūlijā, 08:00.
Informācija atjaunota: 09.07.22 08:00.
Skobulina kapos, 09. jūlijā, 14:00.
Svētā Mise , 11. jūlijā, 08:00.
Informācija atjaunota: 11.07.22 08:00.
Veckārsavas kapos, 23. jūlijā, 15:00.
Svētā Mise , 25. jūlijā, 08:00.
Informācija atjaunota: 25.07.22 08:00.
Kārsavas kapos, 24. jūlijā, 13:00.
Svētā Mise , 24. jūlijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 24.07.22 11:00.

Mārupe

Rīgas Arhidiecēze. Rīgas Lutera Evanģēliski Luteriskā draudze.
Priesteris: Kaspars Simanovičs, tālrunis 26146394, e-pasts
Mazcenu kapos, 04. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Mārupes kapos, 24. jūlijā, 16:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Medumi

Jelgavas Diecēze. Medumu Svētā Jāņa Kristītāja draudze.
Priesteris: Rolands Šakals, tālrunis 29683961, e-pasts roland.s@inbox.lv
Vasarišķu kapos, 25. jūnijā, 13:00.
Sv. Mise , 24. jūnijā, 14:30.
Informācija atjaunota: 24.06.21 14:30.

Mežvidi

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Mežvidu Skapulāra Dievmātes draudze.
Priesteris: Juris Kravalis, tālrunis 26597399, e-pasts krava7@gmail.com
Sila kapos,Mežvidi, 04. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Plēšu kapos, 23. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Lakšinieku kapos, 06. augustā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Nagļi

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Nagļu Svētā Jāņa Kristītāja draudze.
Priesteris: Imants Medveckis, tālrunis 28615775, e-pasts imants.mic@gmail.com
Nagļu jaunajos kapos, 27. augustā, 13:00.
Svētā Mise Nagļu baznīcā, 27. augustā, 12:00.
Informācija atjaunota: 27.08.22 12:00.
Nagļu vecajos kapos, 28. augustā, 13:00.
Svētā Mise Nagļu baznīcā, 28. augustā, 12:00.
Informācija atjaunota: 28.08.22 12:00.

Nereta

Jelgavas Diecēze. Neretas Svētā Gara draudze.
Priesteris: Andrejs Trapučka, tālrunis 29190359, e-pasts t.andre@inbox.lv
Kišku kapos, 25. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Nīdermuiža

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Nīdermuižas Kunga Jēzus Apskaidrošanās draudze.
Priesteris: Antons Aglonietis, tālrunis 29155921, e-pasts aonton@apollo.lv
Pelēču kapsēta, 23. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Gurnejašu kapsētā, 23. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Bramaņu kapsētā, 23. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Ārdavas kapos, 17. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Krasnagorkas kapos, 17. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Ogre

Rīgas Arhidiecēze. Ogres sv. Meinarda draudze.
Priesteris: Konstantīns Bojārs, tālrunis 26551206, e-pasts meinarda.draudze@inbox.lv
Ciemupes kapos, 14. augustā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Olaine

Rīgas Arhidiecēze. Olainas Bezvainīgās Jaunavas Marijas draudze.
Priesteris: Jāzeps Kornaševskis, tālrunis 29417446, e-pasts vilakatjazeps@inbox.lv
Jaunolaines kapos, 17. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Baložu kapos, Olaine, 09. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Sila kapos, Olaine, 02. jūlijā, 09:30.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Plakanciema kapos, Olaine, 23. jūlijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Mellupu kapos, Olaine, 31. jūlijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Ostrone

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Ostrones Svētā Aloiza draudze.
Priesteris: Imants Medveckis, tālrunis 28615775, e-pasts imants.mic@gmail.com
Akremu kapos, 18. jūnijā, 13:00.
Svētā Mise Ostrones baznīcā, 26. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 26.06.22 14:00.
Bokānu kapos, 04. jūnijā, 13:00.
Svētā Mise Viļānu baznīcā, 05. jūnijā, 09:00.
Informācija atjaunota: 05.06.22 09:00.
Pustinku kapos, 11. jūnijā, 13:00.
Svētā Mise Pustunkas kapličā, 19. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 19.06.22 14:00.
Rampānu kapos, 23. jūlijā, 14:00.
Svētā Mise Viļānu baznīcā, 24. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 24.07.22 12:00.
Sopru kapos, 18. jūnijā, 14:00.
Svētā Mise Pustunkas kapličā, 24. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 24.07.22 14:00.
Zamožu kapos, 18. jūnijā, 15:00.
Svētā Mise Pustinkas kapličā, 24. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 24.07.22 14:00.
Zvīdreņu kapos, 16. jūlijā, 13:00.
Svētā Mise Viļānu baznīcā, 17. jūlijā, 09:00.
Informācija atjaunota: 17.07.22 09:00.

Ozolmuiža

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Ozolmuižas Svēto Pētera un Pāvila draudze.
Priesteris: Imants Petrovskis, tālrunis 29357792, e-pasts imantspetr@inbox.lv
Barkānu kapos, Ozolmuiža, 16. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Skuju kapos, 16. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Ūsveišu kapos, 09. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Pasiene

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Pasienes Svētā Dominika draudze.
Priesteris: Vitālijs Filipenoks, tālrunis 29593089, e-pasts witalius2@inbox.lv
Pasienes kapos, 07. augustā, 14:00. Pēc Sv.Mises apmēram plkst. 14.00 kapusvētki Pasienes kapos.
Svētā Mise Sv.Dominika godam Pasienes baznīcā, 07. augustā, 12:00.
Informācija atjaunota: 07.08.22 12:00.

Peipiņi

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Peipiņu Sāpju Dievmātes draudze.
Priesteris: Daumants Abrickis, tālrunis 26310874, e-pasts abrickis.daumants@gmail.com
Staškeviču kapos, 19. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Šķeltovas kapos, 18. jūnijā, 14:00.
Svētā Mise Peipiņu baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Šķeltovas kapos, 10. jūlijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 10.07.22 11:00.
Kalna Kudeņu kapos, 24. jūlijā, 12:00.
Svētā Mise Peipiņu baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Kalna Kudeņu kapos, 24. jūlijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 24.07.22 11:00.

Pēternieki

Rīgas Arhidiecēze. Pēternieku sv. Pētera draudze.
Priesteris: Mareks Marija Pasjuts, tālrunis 27007448, e-pasts marek.pasiut@gmail.com
kapsētā, 04. jūlijā, 15:00.
Svētā Mise baznīcā, 04. jūlijā, 15:00. pēc tam procesija uz Pēternieku kapiem.
Informācija atjaunota: 04.07.21 15:00.

Piedruja

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Piedrujas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas draudze.
Priesteris: Eduards Voroņeckis, tālrunis 29816995, e-pasts eduardsvoroneckis@inbox.lv
Lupandu kapos, 11. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Dvorčanu kapos, 11. jūnijā, 14:30.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Pieniņi

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Pieniņu Svētā Jēzus Sirds draudze.
Priesteris: Aigars Bernāns, tālrunis 29516867, e-pasts pienini21@tvnet.lv
Aizupiešu kapos, 18. jūnijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Pilda

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Pildas Svēto Pētera un Pāvila draudze.
Priesteris: Rolands Abrickis, tālrunis 26171746, e-pasts rolandsabrickis@gmail.com
Gaveiku kapos, 25. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Mazo Kukuļu kapos, 25. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Ņukšu kapsētā, 18. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Dzērkaļu kapos,Pilda, 04. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Vaišļu kapos, 04. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Šķirpānu kapos, 04. jūnijā, 14:30.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Piņķi

Rīgas Arhidiecēze. Piņķu Jāņa draudze.
Priesteris: Andris Krauliņš, tālrunis 26115312 , e-pasts macitajs@pinkudraudze.lv
Piņķu kapos, Piņķi, 17. jūlijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Annas kapos, Babīte, 17. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Beberbeķu kapos, Babīte, 17. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Preiļi

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Preiļu Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas draudze.
Priesteris: Jānis Stepiņš, tālrunis 26464014, e-pasts bazneica@preili.lv
Dzeņu kapos, 31. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Preiļu pilsētas kapos, 07. augustā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Preiļu Jaunajos kapos, 06. augustā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Gaiļmuižas kapos, 24. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Rutkovsku – Kažu kapos, 16. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Pupoju kapos, 10. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Ivdreišu kapos, 09. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Prikuļu kapos, 03. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Pauniņu kapos, 02. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Žogotu kapos, 11. jūnijā, 00:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Eisagu kapos, 23. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Kokorīšu kapos, 12. jūnijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Sila – Ondzuļu kapos, 05. jūnijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Sprindžu kapos, 04. jūnijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Šoldru kapos, 13. augustā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
M. Prikuļu – Augustovas kapos, 28. maijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Petrovsku kapos, 29. maijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Preiļu Vecajos kapos, 21. augustā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Puša

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Pušas Vissvētās Trīsvienības draudze.
Priesteris: Jānis Voverovs, tālrunis 26578624, e-pasts janissem76@inbox.lv
Zasteniku kapos, 18. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Rukmaņu kapos, Puša, 18. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Butkānu kapos, 05. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Piertnīku kapos, 11. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Sivgaļu kapos, 25. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Pušas kapos, 21. augustā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Rageļi

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Raģeļu Svētā Jāņa Kristītāja draudze.
Priesteris: Daumants Abrickis, tālrunis 26310874, e-pasts abrickis.daumants@gmail.com
Slobodas kapos, Rageļi, 30. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Dudeļu kapos, 30. jūlijā, 14:00.
Svētā Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Slobodas un Dudeļu kapos, 01. augustā, 12:00.
Informācija atjaunota: 01.08.22 12:00.
Egļu kapos, 11. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Raginsku kapos, 11. jūnijā, 14:00.
Svētā Mise Rageļu baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Egļu un Raginsku kapos, 12. jūnijā, 09:00.
Informācija atjaunota: 12.06.22 09:00.
Peipiņu kapos, 12. jūnijā, 12:00.
Svētā Mise Peipiņu baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Peipiņu kapos, 12. jūnijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 12.06.22 11:00.
Rageļu kapos, 24. jūnijā, 13:00.
Svētā Mise Rageļu baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Rageļu kapos, 24. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 24.06.22 12:00.
Lipsku kapos, 24. jūlijā, 14:00.
Svētā Mise Rageļu baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Lipsku kapos, 24. jūlijā, 09:00.
Informācija atjaunota: 24.07.22 09:00.

Raipole

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Raipoles Svētā Jāņa Kristītāja draudze.
Priesteris: Arturs Mozga, tālrunis 25978978, e-pasts sacerdosarturs@inbox.lv
Raipoles vecajos kapos, 04. jūnijā, 14:00.
Raipoles baznīcā notiks Sv.Mise par mirušajiem, kas apglabāti Raipoles kapsetās, 04. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 04.06.22 13:00.
Raipoles jaunajos kapos, 04. jūnijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Horoševas kapos, 02. jūlijā, 14:00.
Svētā Mise notiks Raipoles baznīcā par mirušajiem, kas apglabāti Puncuļu un Horoševas kapos, 02. jūlijā, 09:00.
Informācija atjaunota: 02.07.22 09:00.
Puncuļu kapos, Raipole, 02. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Rēzekne

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāle.
Priesteris: Mārtiņš Kārklis, tālrunis 28289872, e-pasts martinskarklis20@gmail.com
Skredeļu kapos, 06. augustā, 14:00.
Svētā Mise katedrālē par kapsētā apbedītajiem, 09. augustā, 07:00.
Informācija atjaunota: 09.08.21 07:00.
Miera kapos, Rēzekne, 23. jūlijā, 15:00.
Svētā Mise par kapos apbedītajiem, 26. jūlijā, 18:00.
Informācija atjaunota: 26.07.21 18:00.
Greiškānu kapos, 30. jūlijā, 14:00.
Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem, 02. augustā, 07:00.
Informācija atjaunota: 02.08.21 07:00.
Vabaļu kapos, 24. jūlijā, 14:00.
Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem, 27. jūlijā, 07:00.
Informācija atjaunota: 27.07.21 07:00.
Jiuseru kapos, 24. jūlijā, 15:00.
Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem, 28. jūlijā, 07:00.
Informācija atjaunota: 28.07.21 07:00.
Lejas Ančupānu kapos, 06. augustā, 14:00.
Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem, 09. augustā, 18:00.
Informācija atjaunota: 09.08.21 18:00.
Plykpūrmaļu kapos, 17. jūlijā, 14:00.
Svētā Mise katedrālē par kapsētā apbedītajiem, 21. jūlijā, 19:00.
Informācija atjaunota: 21.07.21 19:00.
Sokōrņu kapos, 30. jūlijā, 14:00.
Svētā Mise katedrālē par kapsētā apbedītajiem, 03. augustā, 07:00.
Informācija atjaunota: 03.08.21 07:00.
Borisovas kapos, 16. jūlijā, 15:00.
Svētā Mise katedrālē par kapsētā apbedītajiem, 22. jūlijā, 07:00.
Informācija atjaunota: 22.07.21 07:00.
Pleikšņu kapos, 11. jūlijā, 15:00.
Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem, 16. jūlijā, 07:00.
Informācija atjaunota: 16.07.21 07:00.
Veremu kapos, 10. jūlijā, 14:00.
Svētā Mise katedrālē par kapsētā apbedītajiem, 12. jūlijā, 07:00.
Informācija atjaunota: 12.07.20 07:00.
Strankaļu kapos, 10. jūlijā, 14:00.
Svētā Mise katedrālē par kapsētā apbedītajiem, 14. jūlijā, 07:00.
Informācija atjaunota: 14.07.21 07:00.
Kucinu kapos, 10. jūlijā, 15:00.
Svētā Mise katedrālē par kapsētā apbedītajiem, 15. jūlijā, 07:00.
Informācija atjaunota: 15.07.21 07:00.
Dreizu kapos, 03. jūlijā, 14:00.
Svētā Mise Jēzus Sirds katedrālē par kapsētā apbedītajiem, 05. jūlijā, 07:00.
Informācija atjaunota: 05.07.21 07:00.
Škeņevas kapos, 03. jūlijā, 14:00.
Svētā Mise Jēzus Sirds katedrālē par kapsētā apbedītajiem, 06. jūlijā, 07:00.
Informācija atjaunota: 06.07.21 07:00.
Putreišu kapos, 31. jūlijā, 15:00.
Svētā Mise Jēzus Sirds katedrālē par kapsētā apbedītajiem, 04. augustā, 07:00.
Informācija atjaunota: 04.08.21 07:00.
Makašānu Zelteņu kapos, 25. jūnijā, 14:00.
Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem, 28. jūnijā, 07:00.
Informācija atjaunota: 28.06.21 07:00.
Lobvōržu Zelteņu kapos, 16. jūlijā, 13:00.
Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem, 20. jūlijā, 07:00.
Informācija atjaunota: 20.07.21 07:00.
Sprūževas kapos, 26. jūnijā, 14:00.
Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem, 30. jūnijā, 07:00.
Informācija atjaunota: 30.06.21 07:00.
Mežareju kapos, 18. jūnijā, 14:00.
Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem, 21. jūnijā, 07:00.
Informācija atjaunota: 21.06.21 07:00.
Staroščiku kapos, 18. jūnijā, 14:00.
Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem, 21. jūnijā, 07:00.
Informācija atjaunota: 21.06.21 07:00.
Lejas Tuču kapos, 04. jūnijā, 14:00.
Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem, 07. jūnijā, 07:00.
Informācija atjaunota: 07.06.21 07:00.
Obricku kapos, 12. jūnijā, 14:00.
Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem, 14. jūnijā, 07:00.
Informācija atjaunota: 14.06.21 07:00.
Kolna Tuču kapos, 05. jūnijā, 15:00.
Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem, 08. jūnijā, 07:00.
Informācija atjaunota: 08.06.21 07:00.
Staudžu kapos, 23. jūlijā, 13:00.
Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem, 26. jūlijā, 07:00.
Informācija atjaunota: 26.07.21 07:00.
Taudejāņu kapos, 11. jūnijā, 15:00.
Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem, 15. jūnijā, 07:00.
Informācija atjaunota: 15.06.21 07:00.
Sutrovas kapos, 09. jūlijā, 15:00.
Svētā Mise katedrālē par kapsētā apbedītajiem, 13. jūlijā, 07:00.
Informācija atjaunota: 13.07.21 07:00.
Rēzeknes Purvīša ielas k., 28. augustā, 14:00.
Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem, 30. augustā, 07:00.
Informācija atjaunota: 30.08.21 07:00.
Pilsētas Ančupānu, 24. jūlijā, 15:00.
Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem, 25. jūlijā, 07:00.
Informācija atjaunota: 25.07.22 07:00.

Rīga

Rīgas Arhidiecēze. Rīgas sv. Alberta draudze.
Priesteris: Krišjānis Dambergs, tālrunis 26775679, e-pasts br.krisjanis@gmail.com
Ziepniekkalna kapos, 23. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Rīga

Rīgas Arhidiecēze. Bolderājas Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas draudze.
Priesteris: Emils Krupenikovs, tālrunis 26126631, e-pasts e.krupenikov@rambler.ru
Bolderājas kapos, 23. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Rīga

Rīgas Arhidiecēze. Rīgas Kristus Karaļa draudze.
Priesteris: Pēteris Alusiks, tālrunis 28470721, e-pasts alusik.peter@gmail.com
Sarkandaugavas kapos, 23. jūlijā, 15:00. pie baznīcas.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Meža kapos, Rīga, 16. jūlijā, 15:00. pie kapličas.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Rīgas 2. Meža kapos, 01. augustā, 15:00. pie kapličas.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Rīga

Rīgas Arhidiecēze. Rīgas sv. Alberta draudze.
Priesteris: Krišjānis Dambergs, tālrunis 26775679, e-pasts br.krisjanis@gmail.com
Pleskodāles kapos, 26. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Rīga

Rīgas Arhidiecēze. Rīgas Kristus Karaļa draudze.
Priesteris: Pēteris Alusiks, tālrunis 28470721, e-pasts alusik.peter@gmail.com
Jaunciema kapos, Rīga, 21. augustā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Rīga

Rīgas Arhidiecēze. Rīgas sv. Alberta draudze.
Priesteris: Krišjānis Dambergs, tālrunis 26775679, e-pasts br.krisjanis@gmail.com
Katlakalna kapos, 28. augustā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Rikava

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Rikavas Dieva Apredzības draudze.
Priesteris: Imants Medveckis, tālrunis 28615775, e-pasts imants.mic@gmail.com
Privšu kapos, 17. jūlijā, 13:00.
Svētā Mise Rikavas baznīcā, 17. jūlijā, 11:30.
Informācija atjaunota: 17.07.22 11:30.
Murānu kapos, 03. jūlijā, 13:00.
Svētā Mise Rikavas baznīcā, 03. jūlijā, 11:30.
Informācija atjaunota: 03.07.22 11:30.
Rikavas kapos, 21. augustā, 13:00.
Svētā Mise Rikavas baznīcā, 17. augustā, 16:00.
Informācija atjaunota: 17.08.22 16:00.
Jokstu kapos, 05. jūnijā, 13:00.
Svētā Mise Rikavas baznīcā, 05. jūnijā, 11:30.
Informācija atjaunota: 05.06.22 11:30.
Zirkolna kapos, 19. jūnijā, 13:00.
Svētā Mise Rikavas baznīcā, 19. jūnijā, 11:30.
Informācija atjaunota: 19.06.22 11:30.

Robežnieki

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Pustiņas Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas draudze.
Priesteris: Pāvels Turonoks, tālrunis 26373755, e-pasts pr.turonoks@mail.ru
Zarečje Pleiki kapos, 09. jūlijā, 14:00.
Sv. Mise , 10. jūlijā, 10:00.
Informācija atjaunota: 10.07.21 10:00.
Maksimovas kapos, Robežnieki, 17. jūlijā, 12:00.
Svētā Mise, 17. jūlijā, 10:00.
Informācija atjaunota: 17.07.21 10:00.

Rozentova

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Rozentovas Svētā Krusta Pagodināšanas draudze.
Priesteris: Rinalds Broks, tālrunis 29179427, e-pasts Rinaldam@inbox.lv
Pinku kapos, 16. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Ostrovsku kapos, 16. jūlijā, 16:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Gudeļu kapos, 09. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Rozentovas kapos, 30. jūlijā, 15:00.
Svētā Mise Rozentovas baznīcā, 30. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 30.07.22 14:00.

Rudzāti

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Rudzātu Svētā Jēkaba draudze.
Priesteris: Vilhelms Bēķis, tālrunis 29122201, e-pasts rudzatubz@inbox.lv
Rudzātu kapos, 24. jūlijā, 00:00.
baznīcā sv.Mise un pēc tam uz kapiem, 24. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 24.07.22 12:00.
Kivlenieku kapos, 23. jūlijā, 16:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Eleonorviles kapos, 02. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Vidu kapos, 06. augustā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Punduriešu kapos, 20. augustā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Bikaunieku kapos, 27. augustā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Puduļu kapos, 11. jūnijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Steķu iela, Rudzāti, 18. jūnijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Rugāji

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Rugāju Vissvētās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds draudze.
Priesteris: Oļģerts Misjūns, tālrunis 26663811, e-pasts olgerto@inbox.lv
Mastarīgas kapos, 02. jūlijā, 12:30.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Rundēni

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Rundēnu Svētā Krusta paaugstināšanas draudze.
Priesteris: Arturs Mozga, tālrunis 25978978, e-pasts sacerdosarturs@inbox.lv
Rundēnu kapos, 16. jūlijā, 15:00.
Svētā Mise notiks Rundēnu baznīcā par mirušajiem, kas apglabāti Rundēnu kapsētā, 16. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 16.07.22 14:00.
Ševcu kapos, 09. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Cegeļņas kapos, 09. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Bubinovas kapos, 09. jūlijā, 15:00.
Rundēnu baznīcā notiks Sv. Mise (par mirušajiem, kas apglabāti Ševcu, Cegeļņas un Bubinovas kapos.), 09. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 09.07.22 12:00.

Ruskulova

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Ruskulovas Lurdas Dievmātes draudze.
Priesteris: Ringolds Klimons, tālrunis 29243655, e-pasts ringoldkl@inbox.lv
Zatišķu kapos, 05. jūnijā, 14:00.
Svētā Mise , 06. jūnijā, 08:00.
Informācija atjaunota: 06.06.22 08:00.
Uguļeva kapos, 12. jūnijā, 14:30.
Svētā Mise , 14. jūnijā, 08:00.
Informācija atjaunota: 14.06.22 08:00.
Dzērvines kapos, 25. jūnijā, 13:00.
Svētā Mise , 25. jūnijā, 08:00.
Informācija atjaunota: 25.06.22 08:00.
Zobļova kapos, 02. jūlijā, 13:00.
Svētā Mise , 02. jūlijā, 08:00.
Informācija atjaunota: 02.07.22 08:00.
Kaļvines kapos, 02. jūlijā, 14:00.
Svētā Mise , 04. jūlijā, 08:00.
Informācija atjaunota: 04.07.22 08:00.
Silarašu kapos, 16. jūlijā, 13:00.
Svētā Mise , 16. jūlijā, 08:00.
Informācija atjaunota: 16.07.22 08:00.
Svātiunes kapos, 23. jūlijā, 13:00.
Svētā Mise , 23. jūlijā, 08:00.
Informācija atjaunota: 23.07.22 08:00.

Rušona

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Rušonas Svētā Erceņģeļa Miķeļa draudze.
Priesteris: Daumants Abrickis, tālrunis 26310874, e-pasts abrickis.daumants@gmail.com
Krištopeņu kapos, 19. jūnijā, 12:00.
Sv. Mise Rušonas baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Krištopeņu kapos, 19. jūnijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 19.06.21 11:00.
Rutuļu kapos, 05. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Solkas kapos, 05. jūnijā, 15:00.
Svētā Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Rutuļu un Solkas kapos, 06. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 06.06.22 12:00.
Eikša kapos, 02. jūlijā, 13:00. (vajadz.transp. no Aglonas).
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Rušonas kapos, 03. jūlijā, 12:00.
Svētā Mise Rušonas baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Rušonas un Eikša kapos, 03. jūlijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 03.07.22 11:00.
Ondzuļu kapos, 23. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Sala

Jelgavas Diecēze. Salas Sv.Jāņa luterāņu draudze.
Priesteris: Viktors Siļčonoks, tālrunis 26386516, e-pasts padre.vitorio@inbox.lv
Salas kapos, 31. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Salaspils

Rīgas Arhidiecēze. Salaspils Dievmātes Rožukroņa Karalienes draudze.
Priesteris: Ilmārs Tolstovs, tālrunis 26382126, e-pasts priesteris.ilmars@gmail.com
Tilderu kapos, 09. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Doles kapos, 09. jūlijā, 16:00. bez Svētās Mises.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Salaspils Vecajos kapos, 02. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Baldones pilsētas kapos, 10. jūlijā, 16:00. (bez sv.Mises).
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Klapu kapos, 10. jūlijā, 18:00. (bez sv.Mises).
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Salnava

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Salnavas Svētā Jāņa, Tuksnesī Saucēja Balss, draudze.
Priesteris: Ringolds Klimons, tālrunis 29243655, e-pasts ringoldkl@inbox.lv
Naudaskalna kapos, 05. jūnijā, 13:00.
Svētā Mise , 05. jūnijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 05.06.22 11:00.
Rogu kapos, 11. jūnijā, 14:00.
Svētā Mise , 13. jūnijā, 08:00.
Informācija atjaunota: 13.06.22 08:00.

Sarkaņi

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Sarkaņu Bezvainīgās Jaunavas Marijas Ieņemšanas draudze.
Priesteris: Andris Jonāns, tālrunis 28345990, e-pasts andrisjonans@inbox.lv
Sarkaņu kapos, 17. jūlijā, 14:00.
Sarkaņu baznīcā, 17. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 17.07.22 12:00.
Vasarānu kapos, 16. jūlijā, 12:00.
Sarkaņu baznīcā, 16. jūlijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 16.07.22 11:00.
Ceplīšu kapos, 09. jūlijā, 12:00.
Sarkaņu baznīcā, 09. jūlijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 09.07.22 11:00.
Lešku kapos, 09. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Bižu kapos, 02. jūlijā, 14:00.
Svētā Mise Sarkaņu baznīcā, 02. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 02.07.22 12:00.
Ancižu kapos, 05. jūnijā, 14:00.
Svētā Mise Sarkaņu baznīcā, 05. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 05.06.22 12:00.
Kleperu kapos, 05. jūnijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Šķaune

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Landskoronas (Šķaunes) Vissvētās Trīsvienības draudze.
Priesteris: Andris Sprukts, tālrunis 26472466, e-pasts spruktsa@inbox.lv
Perveļovas kapos, 02. jūlijā, 15:00.
Sv. Mise , 03. jūlijā, 09:30.
Informācija atjaunota: 03.07.21 09:30.
Kriškinovas kapos, 11. jūnijā, 12:00.
Svētā Mise , 12. jūnijā, 09:30.
Informācija atjaunota: 12.06.22 09:30.

Škilbēni

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Šķilbēnu Sāpju Dievmātes draudze.
Priesteris: Filips Davidovičs, tālrunis 25937854, e-pasts filipdaw@gmail.com
Svičevas kapos, 30. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Augstasila kapos, 30. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Bakarevas kapos, 16. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Ploskīnes kapos, 23. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Kozlovas kapos, 09. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Pleševas kapos, 16. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Ančepovas kapos, 02. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Plieševas kapos, 02. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Lotušu kapos, 23. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Gusakovas kapos, 04. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Čilipīnes kapos, 28. maijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Loginu kapos, 18. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Dagunovas kapos, 18. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Sloka

Rīgas Arhidiecēze. Slokas sv. Ģimenes draudze.
Priesteris: Andris Blūms, tālrunis 29465826, e-pasts jurmalas_draudzes@inbox.lv
Meža kapos, Sloka, 09. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Slokas Baznīcas kapos, Sloka, 09. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Sproģi

Jelgavas Diecēze. Sproģu draudze.
Priesteris: Andrejs Trapučka, tālrunis 29190359, e-pasts t.andre@inbox.lv
Derdziņu kapos, 18. jūnijā, 15:30.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Dampadruvas kapos, 25. jūnijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Kačupes kapos, 25. jūnijā, 16:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Sprukti

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Spruktu Svētā Antona draudze.
Priesteris: Pāvels Raciņš, tālrunis 26790362, e-pasts pavelsracins@inbox.lv
Spruktu kapos, 08. jūlijā, 12:00.
Sv. Mise par mirušajiem , 01. augustā, 12:00. pēc Sv. Mises-kapusvētki.
Informācija atjaunota: 01.08.21 12:00.
Spruktu komunālajos kapos, 07. augustā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Rudānu kapos, 21. augustā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Stiglova

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Stiglovas (Stiglavas) Svētā Krusta Pagodināšanas draudze.
Priesteris: Andris Jonāns, tālrunis 28345990, e-pasts andrisjonans@inbox.lv
Vecpirogovas kapos, 07. augustā, 14:00.
Svētā Mise Stiglovas baznīcā, 07. augustā, 12:00.
Informācija atjaunota: 07.08.22 12:00.
Pudinovas kapos, 25. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Šalaju kapos, 25. jūnijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Mežarnieku kapos, 11. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Dziervju kapos, 11. jūnijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Stirniene

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Stirnienes Svētā Laurencija draudze.
Priesteris: Viktors Petrovskis, tālrunis 28277839, e-pasts petrovskisv@inbox.lv
Stirnienes kapos, 16. jūlijā, 12:00. sv.Mise bazneicā un kopusvātki.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Teilānu kapos, 11. jūnijā, 12:00. sv.Mise bazneicā un kopusvātki.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Kapinīku kapos, 04. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Kapinīku kapos, 04. jūnijā, 12:00. sv.Mise bazneicā un kopusvātki.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Stoļerova

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Stoļerovas Vissvētās Trīsvienības draudze.
Priesteris: Julians Butāns, tālrunis 27128997, e-pasts
Stoļerovas kapsētā, 23. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Svente

Jelgavas Diecēze. Sventes Vissvētās Trīsvienības draudze.
Priesteris: Rolands Šakals, tālrunis 29683961, e-pasts roland.s@inbox.lv
Raudas kapos, 25. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Timšāņu kapos, 03. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Purnieku kapos, 10. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Sventes kapos, 09. jūlijā, 14:30.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Tilža

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Tilžas Svētā Jāzepa draudze.
Priesteris: Filips Davidovičs, tālrunis 25937854, e-pasts filipdaw@gmail.com
Tilžas kapos, 24. jūlijā, 16:00.
Svētā Mise (vissvarīgākā lūgšana) par aizgājējiem notiks pirms katriem kapusvētkiem Tilžas draudzes baznīcā, 24. jūlijā, 14:30.
Informācija atjaunota: 24.07.22 14:30.
Purviņu kapos, 19. jūnijā, 16:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Runcenes kapos, 17. jūlijā, 16:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Lutanānu kapos, 10. jūlijā, 16:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Ranguču kapos, 03. jūlijā, 16:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Ūdrenes kapos, 12. jūnijā, 16:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Kāpessila kapos, 05. jūnijā, 16:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Tukums

Jelgavas Diecēze. Tukuma Svētā Stefana draudze.
Priesteris: Arnis Vizbelis, tālrunis 26466355, e-pasts avizbelis@inbox.lv
Lejas kapos, 09. jūlijā, 14:00. aizlūgums arī par Kalna kapos apbedītajiem.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Milzkalnes kapos, 02. jūlijā, 14:00. Lūgšana arī par Smārdes kapos apbedītajiem.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Zantes kapos, 11. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Ozoliņu kapos, 25. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Laimiņu kapos, 18. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Veļķu kapos, 11. jūnijā, 14:00.
Svētā Mise un aizlūgums pie krusta Veļķu kapos (Veļķu un Vilkājas kapi), 15. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 15.06.20 14:00.

Valmiera

Rīgas Arhidiecēze. Valmieras Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas draudze.
Priesteris: Juris Škapars, tālrunis 29127456, e-pasts pr.juris.skapars@gmail.com
Kocēnu kapos, 21. augustā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Vanagi

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Vanagu Svētās Annas draudze.
Priesteris: Vilhelms Bēķis, tālrunis 29122201, e-pasts rudzatubz@inbox.lv
Reutovas kapos, 16. jūlijā, 15:00.
Sv.Mise un kapusvētku procesija
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Vanagu kapos, 06. augustā, 12:00.
Sv.Mise un pēc tam uz kapiem, 01. augustā, 00:00.
Informācija atjaunota: 01.08.21 00:00.
Vilmeniešu kapos , 10. jūlijā, 12:30. (Svētā Mise un kapusvētku procesija).
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Zvērbuļu kapos, 11. jūnijā, 14:30.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Varakļāni

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Varakļānu Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas draudze.
Priesteris: Česlavs Mikšto, tālrunis 29771895, e-pasts czeslavs@yahoo.pl
Lielajos Strodu kapos, 02. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Varakļānu kapos, 20. augustā, 15:00.
Svētā Mise baznīcā, 20. augustā, 13:00.
Informācija atjaunota: 20.08.22 13:00.
Dekšāru kapos, 04. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Siļukalna kapos, 16. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Sila kapos, Varakļāni, 30. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Eleonoras – Ikaunieku kapos, 11. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Asnīnes kapos, 23. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Ļodānu kapos, 23. jūlijā, 14:30.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Viesīte

Jelgavas Diecēze. Viesītes sv. Franciska draudze.
Priesteris: Viktors Siļčonoks, tālrunis 26386516, e-pasts padre.vitorio@inbox.lv
Cīrulīšu kapos, 19. jūnijā, 15:00.
Svētā Mise Viesītes baznīcā, 19. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 19.06.22 14:00.
Viesītes Jaunos kapos, 05. jūnijā, 15:00.
Svētā Mise baznīcā, 05. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 05.06.22 14:00.

Viļaka

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds draudze.
Priesteris: Guntars Skutels, tālrunis 29522542, e-pasts gunsk@inbox.lv
Viļakas sv. Mateja kapos, 07. augustā, 12:30.
pēc Sv. Mises baznīcā (ap plkst 12.30)
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Skandines kapos, 16. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Aizgalīnes kapos, 16. jūlijā, 16:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Slotukalna kapos, 09. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Lašku kapos, 20. augustā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Viduču kapos, 02. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Olutovas kapos, 02. jūlijā, 16:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Vēdeniešu kapos, 13. augustā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Viļāni

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Viļānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa draudze.
Priesteris: Imants Medveckis, tālrunis 28615775, e-pasts imants.mic@gmail.com
Brikuļu kapos, 14. maijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Broku kapos, 11. jūnijā, 14:00.
Svētā Mise Viļānu baznīcā, 12. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 12.06.22 12:00.
Kūkoju kapos, 28. maijā, 14:00.
Svētā Mise Viļānu baznīcā, 29. maijā, 09:00.
Informācija atjaunota: 29.05.22 09:00.
Lagonu kapos, 21. maijā, 13:00.
Svētā Mise Viļānu baznīcā, 22. maijā, 09:00.
Informācija atjaunota: 22.05.22 09:00.
Makužu kapos, 09. jūlijā, 14:00.
Svētā Mise Viļānu baznīcā, 10. jūlijā, 09:00.
Informācija atjaunota: 10.07.22 09:00.
Masaļsku kapos, 04. jūnijā, 14:00.
Svētā Mise Viļānu baznīcā, 05. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 05.06.22 12:00.
Medinsku kapos, 02. jūlijā, 13:00.
Svētā Mise Viļānu baznīcā, 03. jūlijā, 09:00.
Informācija atjaunota: 03.07.22 09:00.
Solaskungu kapos, 21. maijā, 14:00.
Svētā Mise Viļānu baznīcā, 22. maijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 22.05.22 12:00.
Tevenānu kapos, 30. jūlijā, 15:00.
Svētā Mise Viļānu baznīcā, 31. jūlijā, 09:00.
Informācija atjaunota: 31.07.22 09:00.
Trūpu kapos, 16. jūlijā, 14:00.
Svētā Mise Viļānu baznīcā, 17. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 17.07.22 12:00.
Vecmurānu kapos, 02. jūlijā, 14:00.
Svētā Mise Viļānu baznīcā, 03. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 03.07.22 12:00.
Viļānu kapos, 06. augustā, 15:00.
Svētā Mise Viļānu baznīcā, 07. augustā, 09:00.
Informācija atjaunota: 07.08.22 09:00.

Višķi

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Višķu Svētā Jāņa Kristītāja draudze.
Priesteris: Andrejs Aglonietis, tālrunis 29470188, e-pasts andeks60@gmail.com
Kukaru kapos, 11. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Rogoču kapos, 12. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Klekeru kapos, 11. jūnijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Augstkalnes kapos, 12. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Klobonu kapos, 26. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Ambeļu kapos, Višķi, 31. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Višķu kapos, 21. augustā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Zasa

Jelgavas Diecēze. Zasas draudze.
Priesteris: Viktors Siļčonoks, tālrunis 26386516, e-pasts padre.vitorio@inbox.lv
Zasas kapos, 06. augustā, 11:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Znotiņi

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Znotiņu Dievmātes draudze.
Priesteris: Aigars Bernāns, tālrunis 29516867, e-pasts pienini21@tvnet.lv
Kauparnieku kapi, 06. augustā, 12:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Sutru kapos, 18. jūnijā, 12:00. (Ar Svēto Misi).
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Borbaļu kapos, 28. maijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Seiļu kapi, 16. jūlijā, 12:00. (Ar Sv. Misi).
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.

Zosna

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Zosnas Svētā Erceņģeļa Miķeļa draudze.
Priesteris: Haralds Broks, tālrunis 29751333, e-pasts magnus_grec@inbox.lv
Veczosnas kapsētā, 18. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Birzgaļu kapsēta, 18. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Gineviču kapos, 04. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Vacstašuļu kapos, 04. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Miera kapos, Zosna, 09. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Lipušku kapos, 30. jūlijā, 14:30.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.
Lucišku kapos, 30. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 25.03.23 18:04.