Kapusvētki - īpaša mirušo piemiņas atzīmēšanas tradīcija Latvijā

Kapusvētki - tā ir īpaša atzīmēšanas tradīcija, kad cilvēki pulcējās visās Latvijas kapsētās tuvinieku lokā un piemin sev tuvos aizgājējus citā pasaulē. Pašlaik kapu vietu apmeklēšanas un aizgājēju pieminēšanas tradīcija  ir ierindota Latvijas kultūras kanonā.

Kapusvētki

Tradīcijas norise

Ikvienā kultūrā pret aizgājēju pieminēšanu attiecās ar īpašu cieņu, un arī Latvijas teritorijā mūsu  priekšteči ir centušies apglabāt savus tuviniekus, ievērojot visas reliģijas ietvaros noteiktās paražas. Arī senatnē latviešiem kapsēta kalpoja par kulta vietu, kur ne tikai apglabāja aizgājējus, bet arī par vietu, kur organizēja daudzus sev nozīmīgus rituālus.

 

Pēc poļu antropologa Ladikovska domām aizgājēju pieminēšanas tradīcijai piemīt pagānisma saknes, kad cilvēki pulcējas īpašam rituālam, lai parunātu ar mirušo un viņu piesauktu šajā saulē. Agrākos laikos šis pagānisma rituāls bija izplatīts ne tikai Latvijā, bet arī Polijā un Krievijā.

Kristietisma laikos aizgājējus glābējā pie baznīcām un draudzes kapsētās, taču mūsu valstī lūgšanu tradīcija kapsētās aizsākās 18.gadsimā Vidzemē, bet vēlāk izplatījās visā Latvijas teritorijā. 

Oficiāli kapusvētkus Latvijā atzīmēja 1911.gadā, šos svētkus ieviesa rakstnieks un mācītājs A.Niedra, kurš bija novērojis Latviešiem raksturīgo tradīciju pulcēties kopā un svinēt dažādus notikumus ārpus mājām, tāpēc Kapusvētki ir pilnībā atbilstoši šādai ierašai. 

Jau kopš seniem laikiem latviešu kultūrā ir sevišķi pieminams mirušo un zemes kults, jo latviešiem ir svarīgi ne tikai labiekārtot savu piemājas dārzu un apstrādāt laukus, bet arī apkopt citā saulē aizgājušo tuvinieku apbedījuma vietas. Ainavu dizaina arhitekti atzīst, ka latviešu kapsētas ir uzskatāmas par savdabīgiem parkiem, jo tos mūsu tauta kopj tāpat kā dārzus.

Latvijas kapsētu atšķirība ir tā, ka laika gaitā apbedījuma vietā latvieši ir sākusi veidot rakstus ar grābekļiem. Tas saistīts ar senu tradīciju slaucīt apbedījuma vietas zemi ar egļu zariem, lai citā saulē aizgājušais cilvēks neatrastu ceļu atpakaļ. Pašlaik līdzīgu rituālu, paši to neapzinoties, veic daudzi cilvēki ar grābekļa palīdzību, ar šādu dekoru nobeidzot kapa vietas apkopšanu. 

Kapusvētku atzīmēšanas tradīcija jau sen ir nostiprinājusies mūsu valsts kultūrā un atspoguļo visu cilvēku piederību vienai kopienai. Vasarā, kopš jūnija beigām līdz septembra sākumam visās Latvijas kapsētās norisinās svinības, kurās pulcējas mirušā tuvinieki, draugi un kaimiņi.

Aglonas draudzes kapos

1.jūnijā
14:00 – Leitānu kapos
15:00 – Gūteņu kapos
Aglonas Bazilikā 3. jūnijā 12.00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Leitānu un Gūteņu kapos.          

16.jūnijā
15:00 – Valaiņu kapos
Aglonas Bazilikā 17. jūnijā 12.00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Valaiņu kapos.

22.jūnijā
14:30 – Borekstu kapos
Aglonas Bazilikā 25. jūnijā 12.00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Borekstu kapos.

13.jūlijā
13:00 – Ezeraukinu kapos
Aglonas Bazilikā 15. jūlijā 12.00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Ezera Ukinu kapos.

4.augustā
14:00 – Aglonas kapos
Aglonas Bazilikā 4. augustā 12.00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Aglonas kapos.

Aizkraukles draudzes kapos
Nav informācijas

Aknīstes draudzes kapos
Nav informācijas

Alsungas novada kapos
Nav informācijas

Alūksnes draudzes kapos
Nav informācijas

Arendoles draudzes kapos
Nav informācijas

Aulejas draudzes kapos
Nav informācijas

Balbinovas draudzes kapos

26. maijā
14:30 – Maksimovas kapos

1. jūnijā
12:00 – Ķelavas kapos
13:00 – Jaņeļevas kapos

8. jūnijā
12:00 – Pelšu kapos
13:00 – Rusakovas kapos

15. jūnijā
12:00 – Indras kapos

6. jūlijā
12:00 – Vaicuļevas kapos

13:00 – Saveiku kapos

20. jūlijā
13:00 – Petrovščinas kapos
14:30 – Šņokovas kapos

Baltinavas un Šķilbēnu draudžu kapos

18.maijā
13:00 – Čilipīnes kapos

25.maijā
13:00 – Gubas kapos
15:00 – Dansku kapos

1.jūnijā
13:00 – Gusakovas kapos
15:00 – Merkuzīnes kapos

8.jūnijā
13:00 – Ostraleiduma kapos
15:00 – Bēliņu kapos

15.jūnijā
13:00 – Dagunovas kapos
15:00 – Breksenes kapos

22.jūnijā
13:00 – Loginu kapos
15:00 – Slobodas kapos

29.jūnijā
13:00 – Buku-Zelču kapos
15:00 – Vilkovas kapos

6.jūlijā
12:00 – Ančepovas kapos
15:00 – Plieševas kapos

13.jūlijā
13:00 – Kozlovas kapos
15:00 – Pleševas kapos

20.jūlijā
13:00 – Bakarevas kapos
15:00 – Ploskīnes kapos

27.jūlijā
13:00 – Lotušu kapos
15:00 – Dukuļevas kapos

3.augustā
13:00 – Svičevas kapos
15:00 – Augstasila kapos.

Balvu un Sproģu draudzes kapos

8.jūnijā
15:00 – Miezāju kapos
16:00 – Čāgu kapos

22.jūnijā
15:00 – Tutinavas kapos
16:30 – Derdziņu kapos

23.jūnijā
15:00 – Dampadruvas kapos
16:00 – Kačupes kapos

30.jūnijā
16:00 – Lācupes kapos

6.jūlijā
12:00 – Začu kapos
15:00 – Balvu Rozu kapos

13.jūlijā
15:00 – Mežarijas kapos
16:30 – Priedaines kapos

20.jūlijā
15:00 – Pilskalna kapos
16:00 – Naudaskalna kapos

27.jūlijā
15:00 – Salmaņu kapos
16:00 – Dūrupes kapos

3.augustā
15:00 – Pansionāta kapos
16:00 – Silaciema-Kurnas kapos

10.augustā
15:00 – Pērkonu kapos
16:00 – Egļukalna kapos

11.augustā
14:00 – Sebežu kapos
15:00 – Romūkstu kapos

Barkavas draudzes kapos

6.jūlijā
12:00 – Cauņu kapos

20.jūlijā
12:00 – Vēcumnieku kapos
13:00 – Trizelnieku kapos

27.jūlijā
12:00 – Krīvberzes kapos (Sv. Mise kapličā un kapusvētki)

3.augustā
11:00 – Barkavas kapos (Sv. Mise baznīcā un kapusvētki)
15:00 – Muižas kapos

Bauskas draudzes kapos
Nav informācijas

Bērzgales Dieva Apredzības draudzes kapos (Aglonas nov.)

15.jūnijā
14:00 – Gutas kapos
15:00 – Pansionāta “Krastiņi” kapos
Bērzgales baznīcā 16. jūnijā 9:00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Gutas un pansionāta “Krastiņi” kapos.

22.jūnijā
13:00 – Makušu kapos
Aglonas Bazilikā 25.jūnijā 12:00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Makušu kapos.

6.jūlijā
13:00 – Silišku kapos
14:00 – Dunsku kapos
Aglonas Bazilikā 8. jūlijā 12:00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Silišku un Dunsku kapos.

7.jūlijā
14:00 – Madelānu kapos
Bērzgales baznīcā 9:00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Madelānu kapos.

21.jūlijā
13:00 – Bērzgales kapos
Bērzgales baznīcā 12:00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Bērzgales kapos.  

Bērzgales Sv. Annas draudzes kapos (Rēzeknes nov.)

27.jūlijā
16:00 – Grebežu kapos

10.augustā
13:00 – Bērzgales kapos (Sv. Mise Bērzgales baznīcā plkst.12.00)

Bēržu, Augustovas, Krišjāņu un Rugāju draudžu kapos

1.jūnijā
12:00 – Golvoru kapos
13:30 – Līdumnieku kapos
15:30 – Stāmeru kapos

8.jūnijā
11:30 – Vilkavas kapos
15:00 – Saksmales kapos

15.jūnijā
11:30 – Kraukļevas kapos
12:30 – Auškas kapos
14:00 – Sudarbes kapos

22.jūnijā
12:00 – Čušļu kapos
14:00 – Vārnienes kapos
15:30 – Cepurnieku kapos

29.jūnijā
12:00 – Dubļukalna kapos
14:00 – Silenieku kapos
16:00 – Dekšņu kapos

6.jūlijā

13:00 – Bēržu kapos
15:00 – Mastarīgas kapos

13.jūlijā
13:30 – Kaupiņu kapos
15:00 – Ķeiseļovas kapos

20.jūlijā
12:00 – Cūkusalas kapos
16:30 – Lieparu kapos

27.jūlijā
12:00 – Slavītu kapos
14:00 – Putrānu kapos
14:00 Reibānu kapos

17.augustā
11:30 – Upatnieku kapos
13:00 – Grūzīšu kapos
14:00 – Bolupes kapos.

Bikavas draudzes kapos
Nav informācijas

Borovkas draudzes kapos
Nav informācijas

Briģu draudzes kapos
Nav informācijas

Budbergas draudzes kapos
Nav informācijas

Ciskādu draudzes kapos
Nav informācijas

Dagdas novada kapos

11.maijā
13:00 –  Rubuļu kapos
14:00 –  Malcānu kapos (Sv. Mise)

18.maijā
13:00 – Meikšānu kapos (Sv. Mise)
14:30 – Pintu kapos

25.maijā
13:00 – Borkuicu kapos (Sv. Mise)
15:00 – Mazurovas kapos
16:00 – Dagdas pilsētas jaunajos kapos

26.maijā
16:00 – Locglovas kapos

1.jūnijā
11:00 – Ruskuļovas kapos
13:00 – Prikņu kapos
14:00 – Janovcu kapos
15:00 – Andžānu kapos (Sv. Mise)
15:00 – Kromonišku kapos
15:30 – Andiņu kapos

8.jūnijā
11:00 – Žogotovas kapos
12:00 – Kriškinovas kapos
12:00 – Žērkļu kapos
13:00 – Punduru kapos (Sv. Mise)
15:00 – Zeiļovas kapos

15.jūnijā
12:00 – Valahu kapos
13:00 – Šilovas kapos
14:00 – Eisaku kapos
14:30 – Moroziku kapos
15:30 – Sīvergolas kapos 

22.jūnijā
12:00 – Bižas kapos
13:00 – Šķaunes jaunajos kapos (Sv. Mise)
13:30 – Asūnes kapos
15:00 – Dūkeļu kapos
14:00 – Zeļļu kapos
14:30 – Šķaunes vecajos kapos
15:30 – Sabaļu kapos

23.jūnijā
15:00 – Kozlovas kapos (Sv.Mise)

29.jūnijā
15:00 – Leimaņu kapos
16:30 – Mažu kapos

30.jūnijā
12:00 – Piertnīku kapos
15:00 – Rēču kapos

6.jūlijā 
11:00 – Dubuļu kapos
13:00 – Muižinīku kapos (Sv. Mise)
14:00 – Baltas kapos
14:00 – Andzeļu kapos
15:00 – Rēču kapos
15:00 – Perveļovas kapos
15:30 – Muranišku kapos

13.jūlijā
11:00 – Viraudas kapos
12:00 – Meļķeru kapos
13:00 – Bricu kapos (Sv. Mise)
13:00 – Jaunokras kapos
15:00 – Kuprišu kapos

14.jūlijā 
15:00 – Vorzovas kapos

20.jūlijā
12:00 – Zastenku kapos
13:00 – Kovaļku kapos (Sv. Mise)
13:00 – Rukmaņu kapos
14:00 – Dagdas vecājos kapos
15:00 – Kōršupļovas kapos 
15:30 – Krivinišķu kapos

27.jūlijā 
11:00 – Sv. Mise Beresnes baznīcā, uzreiz pēc Sv. Mises – kapusvētki
12:00 – Piertnīku kapos
14:00 – Nazaru kapos

14:00 – Ludvikovas kapos
15:00 – Veteraucu kapos
15:00 – Romulišķu kapos

28. jūlijā 
14:30 – Andrupenes kapos 

4.augustā
12:00 – Ezernieku kapos

10.augustā
12:00 – Zeļenpoles kapos

17.augustā
12:00 – Sivgaļu kapos 

25.augustā
14:00 – Pušas kapos

31.augustā
12:00 – Patmalnieku kapos

Daugavpils pilsētas kapos
Nav informācijas

Demenes, Silenes, Zemgales draudzes kapos
Nav informācijas

Dobeles, Auces, Bēnes, Penkules, Rubas draudžu kapos
Nav informācijas

Dricānu un Pilcenes draudžu kapos
Nav informācijas

Dukstigala draudzes kapos
Nav informācijas

Dunavas draudzes kapos
Nav informācijas

Dvietes draudzes kapos
Nav informācijas

Eversmuižas, Aizpūres, Pušmucovas, draudžu kapos
Nav informācijas

Feimaņu draudzes kapos

13.jūlijā
15:00 – Antanišķu kapos (Feimaņu sv. Jāņa Kristītāja draudze)

3.augustā
13:00  – Silajāņu kapos (Feimaņu sv. Jāņa Kristītāja draudze)

17.augustā
14:00 – Feimaņu kapsētā (plkst. 13.00 – Sv. Mise Feimaņu Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudzes baznīcā nodomā par mirušajiem, kas apbedīti Feimaņu kapos)

Griškānu pagasta kapos

1.jūnijā
14:00 – Tuču kapos

15.jūnijā
14:00 – Staroščiku kapos

6.jūlijā
14:00 – Dreizu kapos

22.jūnijā
1:.00 – Čapkovas kapos

20.jūlijā
14:00 – Greiškānu kapos

Ilūkstes draudzes kapos
Nav informācijas

Ilzeskalna pagasta kapos

22.jūnijā
12:30 – Sološnīku kapsētā
13:30 – Vārkaļu kapsētā

29. jūnijā
12:00 – Stogoršņu kapsētā (Sv. Mise Ilzeskalna kapelā plkst. 11.00)

13. jūlijā
13:00 – Gailumu kapsētā
12:00 – Žogotu kapsētā

Indricas draudzes kapos

22. jūnijā
13:00 – Indricas kapos

13. jūlijā
12:00 – Juhniku kapos
13:00 – Varnas kapos

27. jūlijā
12:00 – Silavu kapos
13:30 – Kurpnīku kapos

3. augustā
12:00 – Vikaiņu kapos
13:30 – Mincu kapos

10. augustā
12:00 – Kokinu kapos
13:00 – Rukmanu kapos

Istras draudzes kapos
Nav informācijas

Izvaltas draudzes kapos
Nav informācijas

Janču draudzes kapos
Nav informācijas

Jaunjelgavas draudzes kapos
Nav informācijas
Jelgavas draudzes kapos 
Nav informācijas

Jezupovas draudzes kapos
Nav informācijas

Jēkabpils un Zasas draudžu kapos
Nav informācijas

Jūrmalas draudžu kapos
Nav informācijas

Kalnciema draudzes kapos
Nav informācijas

Kalupes draudzes kapos

1.jūnijā
12:00 – Dubnas kapos
13:30 – Zarānu kapos

8.jūnijā
12:00 – Pelēču kapos
13:00 – Gurnejašu kapos
14:00 – Bramaņu kapos

9.jūnijā
15:00 – Kondavnieku kapos

6.jūlijā 
13:00 – Baltaču kapos
15:00 – Lāču kapos
(plkst. 12:00 – Mise par mirušajiem Kalupes baznīcā)

13.jūlijā
12:00 – Lazdānu kapos
14:00 – Ratnieku kapos

20.jūlijā
12:00 – Ārdavas kapos
13:00 – Krasnagorkas kapos

Kaunatas draudzes kapos
25.maijā        
13:00 – Bresingovas kapos
14:00 – Škrabu kapos

8.jūnijā          
12:00 – Višu kapos
13:00 – Skadeņu kapos

29.jūnijā        
13:00 – Kaunatas vecajos kapos
14:00 – Mozgu kapos

6.jūlijā
13:00 – Verasovkas kapos
14:00 – Vilkakroga kapos

20.jūlijā       
13:00 – Barku kapos

10.augustā
13:00 – Rikapoles kapos
14:00 – Petrovsku kapos

Kombuļu draudzes kapos
Nav informācijas

Krāslavas draudzes kapos
9.jūnijā
12:00 – Krāslavas Vecajos katoļu kapos

16.jūnijā
14:00 – Krāslavas Meža kapos

23.jūnijā
14:00 – Vilmaņu kapos
15:30 – Pukjānu kapos

7.jūlijā
14:00 – Ūdrīšu kapos
15:30 – Gintautu kapos

14. jūlijā
14:00 – Vecelišķu kapos
15:30 – Pastaru kapos

21. jūlijā
14:00 – Gribuļu kapos
15:30 – Naudišu kapos

28. jūlijā
14:00 – Kačānu kapos

Kuldīgas draudzes kapos
Nav informācijas

Lēnu draudzes kapos
Nav informācijas

Lielvārdes draudzes kapos
Nav informācijas

Līksnas draudzes kapos
Nav informācijas

Līvānu draudzes kapos

25.maijā
11:00 – Mucenieku kapos
12:00 – Muktupāvelu kapos

28.maijā
18:00 – Līvānu baznīcā (Sv.Mise par šajos kapos apbedītajiem)

8.jūnijā
11:00 – Saliešu kapos
12:00 – Gruguļu kapos

11.jūnijā
Līvānu baznīcā plkst. 18:00 Sv.Mise par šajos kapos apbedītajiem.

15.jūnijā
11:00 – Skrūzmaņu kapos
12:00 – Mežancānu kapos

18.jūnijā
Līvānu baznīcā plkst.18.00 Sv.Mise par šajos kapos apbedītajiem.

22.jūnijā
11:00 – Veceļu kapos
12:00 – Gaiņu kapos

25.jūnijā
Līvānu baznīcā plkst.18.00 Sv.Mise par šajos kapos apbedītajiem.

6.jūlijā
11:00 – Upenieku kapos
12:00 – Škaparu kapos

9.jūlijā
Līvānu baznīcā plkst.18.00 Sv.Mise par šajos kapos apbedītajiem.

13.jūlijā
11:00 – Mālkalna kapos
12:00 – Gercānu kapos

16.jūlijā
Līvānu baznīcā plkst.18.00 Sv.Mise par šajos kapos apbedītajiem.

20.jūlijā
12:00 – Līvānu pilsētas kapos

21.jūlijā
12:00 – Līvānu draudzes kapos (ar Sv. Misi)

27.jūlijā
11:00 – Ļovānu kapos
12:00 – Veiguru kapos

28.jūlijā
14:00 – Iesalnieku kapos

30.jūlijā
Līvānu baznīcā plkst.18.00 Sv.Mise par šajos kapos apbedītajiem.

Līvbērzes draudzes kapos

11.augustā
14:00 – aizlūgums Līvbērzes baznīcā
15:00 – lūgšanas Līvbērzes kapos

Ludzas draudzes kapos

1. jūnijā
12:00 – Cilviču kapos
13:00 – Melišku kapos

2. jūnijā
13:00 – Vēriņu kapos
14:00 – Lauču kapos

8. jūnijā
12:00 – Eipļu kapos
13:00 – Zapanu kapos
14:00 – Sondaru kapos

9. jūnijā
13:00 – Utičevas kapos
14:00 – Rudzīšu kapos

15. jūnijā
12:00 – Kaļvu kapos
13:00 – Bleivu kapos
14:00 – Seļekovas kapos

16. jūnijā
13:00 – Skraduļu kapos
14:00 – Franapoles kapos

22. jūnijā
12:00 – Dzerkaļu kapos
13:00 – Tutinu kapos
14:00 – Soidu kapos

23. jūnijā
13:00 – Zvirgzdenes kapos
14:00 – Meža kapos

10. augustā
13:00 – Ludzas kapos

Malnavas draudzes kapos

25.maijā
13:00 – Zeļčovas kapos (Sv. Mise kapos)
14:30 – Novosilku kapos (Sv. Mise 26.maijā 9:00)

1.jūnijā
13:00 – Barkānu kapos (Sv. Mise 8:00)

2.jūnijā
13:00 – Bozovas kapos (Sv. Mise 11:00)
14:30 – Uguļevas kapos (Sv. Mise 8.jūnijā 8:00)

8.jūnijā
13:00 – Zubku kapos (Sv. Mise 9.jūnijā 9:00)
14:00 – Rogu kapos (Sv. Mise 10.jūnijā 8:00)

9.jūnijā
13:00 – Naudaskalna kapos (Sv. Mise kapos)
15:00 – Zatišku kapos (Sv. Mise 16.jūnijā 9:00)

15.jūnijā
13:00 – Dagušovas kapos (Sv. Mise 15.jūnijā 8:00)
14:00 – Krīveņu kapos (Sv. Mise 17.jūnijā 8:00)

16.jūnijs
13:00 – Grebņevas kapos (Sv. Mise 16.jūnijā 11:00)

22.jūnijā
13:00 – Dzērvines kapos (Sv. Mise 23.jūnijā 9:00)
15:00 – Kabulovas kapos (Sv. Mise 22.jūnijā 8:00)

29.jūnijs
13:30 – Kaļvines kapos (Sv. Mise 29.jūnijā Kūkovā 12:00)

30.jūnijā
13:00 – Zobļovas kapos (Sv. Mise 30.jūnijā 9:00)

6.jūlijs
13:00 – Salinīku kapos (Sv. Mise 7.jūlijā 9:00)
14:00 – Skobulinas kapos (Sv. Mise 6.jūlijā 8:00)

13.jūlijā
13:00 – Silarašu kapos (Sv. Mise 14.jūlijā 9:00)

20.jūlijā
13:00 – Svātiunes kapos (Sv. Mise 21.jūlijā 9:00)

27.jūlijā
13:00 – Veckārsavas kapos (Sv. Mise 27.jūlijā 8:00)

28.jūlijā
13:00 – Kārsavas kapos (Sv. Mise 28.jūlijā 11:00)

Medumu un Laucesas draudžu kapos
Nav informācijas

Nautrēnu draudzes kapos

1.jūnijā
12:00 – Obrumānu kapos

8.jūnijā
12:00 – Sārņu kapos
14:00 – Vylkadūbīšu kapos

15.jūnijā
12:00 – Rasnupļu kapos
13:30 – Laizānu kapos

22.jūnijā
12:00 – Desetnīku kapos

6.jūlijā
12:00 – Jaunzemļu kapos

Neretas draudzes kapos
Nav informācijas

Nīcgales draudzes kapos
Nav informācijas

Ogres draudzes kapos
Nav informācijas

Olaines draudzes kapos
Nav informācijas

Ozolaines draudzes kapos

16.jūnijā
14:30 – Dzeņu kapos

13.jūlijā
14:00 – Runču kapsētā
15:00 – Ūsveišu kapsētā

14.jūlijā
15:00 – Pleikšņu kapsētā

20.jūlijā
14:00 – Skuju kapsētā
15:00 – Barkānu kapsētā

Ozolmuižas draudzes kapos

7.jūlijā
11.30 – Ozolmuižas kapos (plkst. 10:00 Sv. Mise baznīcā)

27.jūlijā
14:00 – Laļu kapos

Pasienes draudzes kapos
Nav informācijas

Peipiņu draudzes kapos

9.jūnijā
12:00 – Peipiņu kapos
Peipiņu baznīcā 11:00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Peipiņu kapos.

16.jūnijā
14:00 – Stašķeviču kapos
Aglonas Bazilikā 17.jūnijā 12:00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Stašķeviču kapos.

14.jūlijā
12:30 – Šķeltovas kapos
Peipiņu baznīcā 11:00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Šķeltovas kapos.

28.jūlijā
12:30 – Kalna Kudeņu kapos
Peipiņu baznīcā 11:00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Kalna Kudeņu kapos.

Piedrujas draudzes kapos

15.jūnijā
13:00 – Lupandu kapos
15:00 – Dvorčanu kapos

22.jūnijā
13:00 – Piedrujas kapos
15:00 – Kiseļevcu kapos

6.jūlijā
13:00 – Fiļipovcu kapi

13.jūlijā
13:00 – Tolojevcu kapos
15:00 – Patarnieku kapos

14.jūlijā
13:00 – Vaivodu kapos

20.jūlijā
13:00 – Krivoseļcu kapos
15:00 – Ostrovnas kapos

Pieniņu draudzes kapos
8.jūnijā
11:00 – Pieniņu katoļu draudzes kapos (plkst. 10:00 sv. Mise Pieniņu Sv. Jēzus Sirds katoļu baznīcā).

Pildas, Istalsnas un Brodaižu draudžu kapos

28.maijā
13:30 – Vabaļu kapos

23.jūnijā
12:00  – Gaveiku kapos
13:30  – Mazo Kukuļu kapos

7.jūlijā
12:00 – Ivdru kapos
13:00 – Apliužņu kapos

28.jūlijā
12:00 – Sv. Mise Brodaižas baznīcā
13:00 – Kapusvētki Brodaižas kapos.

4.augustā
12:00 – Dzerkaļu kapos
13:00 – Tutānu kapos
14:00 – Soidu kapos

Pļaviņu draudzes kapos
Nav informācijas

Preiļu draudzes kapos
Nav informācijas

Prezmas draudzes kapos

1.jūnijā
14:00 – Pustinkas kapos (ar Sv. Misi kapsētā)

15.jūnijā
12:00 – Ružinas kapos
13:00 – Trūpu Čaču kapos

16.jūnijā
14:30 – Dzeņu kapos (plkst. 13:00 - sv. Mise Prezmas baznīcā)

29.jūnijā
12:00 – Daugaviešu kapos
13:00 – Silmalas kapos

14.jūlijā
14:30 – Prezmas kapos (plkst. 13:00 - Sv. Mise Prezmas baznīcā)

Raģeļu draudzes kapos

8.jūnijā
13:00 – Egļu kapos
14:00 – Raginsku kapos
Raģeļu baznīcā 9. jūnijā 9:00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Egļu un Raginsku kapos.

24.jūnijā
13:00 – Raģeļu kapos
Raģeļu baznīcā 12:00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Raģeļu kapos.

27.jūlijā
13:00 – Slobodas kapos
14:00 – Dudeļu kapos
Aglonas Bazilikā 29. jūlijā 12:00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Slobodas un Dudeļu kapos.

28.jūlijā
14:00 - Lipsku kapos
Raģeļu baznīcā 9:00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Lipsku kapos.

Raipoles draudzes kapos

4.jūnijā
14:00 – Vecajos Raipoles kapos
15:00 – Jaunajos Raipoles kapos.

Rēzeknes Jēzus Sirds draudzes kapos
Nav informācijas

Rēzeknes Sāpju Dievmātes draudzes kapos

16.jūnijā
14:30 – Dzeņu kapos

Riebiņu draudzes kapos

1.jūnijā
15:00 – Prikuļu – Augustova kapos

2.jūnijā
15:00 – Petrausku kapos.

8.jūnijā
15:00 – Sprindžu kapos.

9.jūnijā
15:00 – Sila kapos (Ondzuļos).

29.jūnijā
12:30 – Riebiņu katoļu draudzes kapos (plkst. 11:00 sv. Mise Riebiņu Sv. Pētera un Pāvola Romas katoļu baznīcā).

30.jūnijā
15:00 – Kokoriešu kapos.

14:00 – Seiļu kapos.
15:00 – Rutkovsku-Kažu kapos.

27.jūlijā
11:00 – Červiniku kapos.
27.jūlijā
15:00 – Eisāgu kapos.

28.jūlijā
14:30 – Baibu kapos.
15:00 – Gailīšu kapos.

29.jūlijā
15:00 – Žogotu kapos.

3.augustā
13:00 – Silajāņu kapos.

24.augustā
13:00 – Vidsmuižas kapos (plkst. 12.00 Sv. Mise Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīcā).

31.augustā
12:00 – Salīšu kapos.

Rīgas un tās apkārtnes kapos
Nav informācijas

Rozentovas draudzes kapos
Nav informācijas

Rubeņu draudzes kapos
Nav informācijas

Rundānu draudzes kapos
Nav informācijas

Rušonas draudzes kapos

2.jūnijā
14:00 – Rutuļu kapos
14:00 – Solkas kapos
Aglonas Bazilikā 3. jūnijā 12.00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Rutuļu un Solkas kapos.

16.jūnijā
12:00 – Krištopeņu kapos
Rušonas baznīcā 16. jūnijā 11.00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Krištopeņu kapos.

29.jūnijā
13:00 – Eikša kapos (ar Sv. Misi)

7.jūlijā
12:00 – Rušonas kapos
Rušonas baznīcā 7. jūlijā 11.00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Rušonas kapos.

20.jūlijā
13:00 – Ondzuļu kapos (ar Sv.Misi)

Salaspils draudzes kapos

28.jūlijā
13:00 – Salaspils Vecajos kapos
14:30 – Tilderu kapos

Sarkaņu draudzes kapos
Nav informācijas

Saulkrastu draudzes kapos
Nav informācijas

Seces draudzes kapos
Nav informācijas

Skaistas draudzes kapos
8.jūnijā
13:00 – Sv.Mise Skaistas baznīcā
14:00 – Skaistas kapsētā

13.jūlijā
14:00 – Vēveru kapos
15:30 – Čenčupu kapos

27.jūlijā
14:00 – Ludvikovas kapos
15:00 – Romulišķu kapos

3.augustā
14:00 – Stolu kapos
15:30 – Luņu kapos

10.augustā
14:00 – Bebrišu kapos

17.augustā
14:00 – Bogdānu kapos
15:00 – Skradeļu kapos

Skaistkalnes, Kurmenes, Valles, Vecumnieku draudžu kapos
Nav informācijas

Stiglavas draudzes kapos
Nav informācijas

Stirnienes draudzes kapos

8.jūnijā
12:00 – Kapinieku kapos (Sv. Mise kapličā un kapusvētki)

15.jūnijā
12:00 – Teilānu kapos (Sv. Mise kapličā un kapusvētki)

13.jūlijā
11:00 – Stirnienes kapos (Sv.Mise baznīcā un kapusvētki)

Stoļerovas draudzes kapos
8.jūnijā
15:00 – Starincu kapos

22.jūnijā
15:00 – Rosicas kapos

6.jūlijā
15:00 – Spruktu kapos

13.jūlijā
15:00 – Anču kapos

20.jūlijā
15:00 – Bataru kapos

27. jūlijā
15:00 – Stoļerovas kapos

Subates draudzes kapos
Nav informācijas

Sventes draudzes kapos
Nav informācijas

Tilžas draudzes kapos
Nav informācijas

Tukuma draudzes kapos
Nav informācijas

Varakļanu draudzes kapos

1.jūnijā
14:00 – Dekšāru kapos

8.jūnijā
14:00 – Eleon.-Ikaunieku kapos

13.jūlijā
14:00 – L.Strodu kapos

20.jūlijā
14:00 – Sīļukalna kapos

27.jūlijā
14:00 – Šķēļu kapos
14:30 – Klušu kapos

3.augustā
14:00 – Sila kapos

10.augustā
13:00 – Asnīnes kapos
14:30 – Ļodānu kapos

17.augustā
15:00 – Varakļānu kapos

Vārkavas novada kapos
Nav informācijas

Vecumnieku novada kapos
Nav informācijas

Vidsmuižas draudzes kapos

1.jūnijā
12:00 – Baltskaru kapos.

8.jūnijā
15:00 – Bukšinu kapos.

22.jūnijā
12:00 – Saunas Vulānu kapos.

6.jūlijā
12:00 – Krištobu kapos.

13.jūlijā
12:00 – Opolūs kapos.
13:30 – Salenieku kapos.

20.jūlijā
12:00 – Maltas Trūpu kapos.

3.augustā
12:00 – Pastaru kapos.

17.augustā
12:00 – Trūpīšu kapos.

24.augustā
12:00 – Sv. Mise Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīcā).

Viesītes draudzes kapos
Nav informācijas

Viļakas, Kupravas un Liepnas draudžu kapos

6.jūlijā
14:00 – Viduču kapos
16:00 – Olutovas kapos

13.jūlijā
14:00 – Slotukalna kapos
16:00 – Lašku kapos

20.jūlijā
14:00 – Skandines kapos
16:00 – Aizgalīnes kapos

28.jūlijā
14:00 – Kupravas kapos (plkst. 12:00 Kupravas baznīcā sv. Mise)
15:00 – Liepnas Saidu kapos

4.augustā
12:30 – Viļakas sv. Mateja kapos (Sv. Mises baznīcā)

10.augustā
13:00 – Vēdeniešu kapos

17.augustā
16:00 – Rejevas kapos

Viļānu, Nagļu, Ostrones un Rikavas draudžu kapos

11.maijā
14:00 – Brikuļu kapos (ar Sv. Misi kapsētā)

18.maijā
13:00 – Lagonu kapos (ar Sv. Misi kapsētā)
14:00 – Solaskungu kapos (ar Sv. Misi kapsētā)

25.maijā
13.00 – Bokānu kapos (ar Sv. Misi kapsētā)
14.00 – Kūkoju kapos (ar Sv. Misi kapsētā)

1.jūnijā
13:00 – Punstinku kapos (ar Sv. Misi kapsētā)
14.00 – Masaļsku kapos (ar Sv. Misi kapsētā)

2.jūnijā
13.00 – Jokstu kapos (Sv. Mise 11.30 Rikavas baznīcā)

8.jūnijā
13:00 – Zvīdreņu kapos (ar Sv. Misi kapsētā)
14:00 – Broku kapos (ar Sv. Misi kapsētā)

15.jūnijā
13:00 – Akremu kapos  (ar Sv. Misi kapsētā)
14:00 – Sopru kapos (ar Sv. Misi kapsētā) 
15:00 – Zamožu kapos  (ar Sv. Misi kapsētā)

16.jūnijā
13.00 – Zirkolna kapos (Sv. Mise 11:30 Rikavas baznīcā)

6.jūlijā
13:00 – Medinsku kapos (ar Sv. Misi kapsētā)
14:00 – Vecmurānu kapos (ar Sv. Misi kapsētā)

7. jūlijā
13:00 – Murānu kapos (Sv. Mise 11:30 Rikavas baznīcā)

13.jūlijā
13:00 – Makužu kapos (ar Sv. Misi kapsētā)

20.jūlijā
13.00 –Trūpu kapos (ar Sv. Misi kapsētā)
14:00 – Rampānu kapos (ar Sv. Misi kapsētā)

21.jūlijā
13.00 –Privšu kapos (Sv. Mise 11:30 Rikavas baznīcā)

27.jūlijā
15:00 – Tevenānu kapos (ar Sv. Misi kapsētā)

3.augustā
15:00 – Viļānu kapos (ar Sv. Misi kapsētā)

18.augustā
13:00 –Rikavas kapos (Sv. Mise 17.augustā 16:00 Rikavas baznīcā)

24.augustā
13:00 – Nagļu jaunajos kapos (Sv. Mise 12:00 Nagļu baznīcā)

25.augustā
13:00 – Nagļu vecajos kapos (Sv. Mise 12:00 Nagļu baznīcā)

Višķu, Ambeļu un Augškalnes draudžu kapos
Nav informācijas

Zilupes draudzes kapos
Nav informācijas

Znotiņu draudzes kapos
Nav informācijas

Zosnas draudzes kapos
Nav informācijas

Viļakas, Kupravas un Liepnas draudžu kapos
Nav informācijas

Viļānu, Nagļu, Ostrones un Rikavas draudžu kapos
Nav informācijas

Višķu, Ambeļu un Augškalnes draudžu kapos
Nav informācijas

Zilupes draudzes kapos
Nav informācijas

Znotiņu draudzes kapos
Nav informācijas

Zosnas draudzes kapos
Nav informācijas

Latvijā arī katru gadu tiek izlaists speciāls kalendārs  ar Kapusvētku datumiem un norises laikiem. Ar kalendāru Jūs varat iepazīties mājas lapā.