Kapusvētki - īpaša mirušo piemiņas atzīmēšanas tradīcija Latvijā

Kapusvētki - tā ir īpaša atzīmēšanas tradīcija, kad cilvēki pulcējās visās Latvijas kapsētās tuvinieku lokā un piemin sev tuvos aizgājējus citā pasaulē. Pašlaik kapu vietu apmeklēšanas un aizgājēju pieminēšanas tradīcija  ir ierindota Latvijas kultūras kanonā.

Kapusvētki

Tradīcijas norise

Ikvienā kultūrā pret aizgājēju pieminēšanu attiecās ar īpašu cieņu, un arī Latvijas teritorijā mūsu  priekšteči ir centušies apglabāt savus tuviniekus, ievērojot visas reliģijas ietvaros noteiktās paražas. Arī senatnē latviešiem kapsēta kalpoja par kulta vietu, kur ne tikai apglabāja aizgājējus, bet arī par vietu, kur organizēja daudzus sev nozīmīgus rituālus.

 

Pēc poļu antropologa Ladikovska domām aizgājēju pieminēšanas tradīcijai piemīt pagānisma saknes, kad cilvēki pulcējas īpašam rituālam, lai parunātu ar mirušo un viņu piesauktu šajā saulē. Agrākos laikos šis pagānisma rituāls bija izplatīts ne tikai Latvijā, bet arī Polijā un Krievijā.

Kristietisma laikos aizgājējus glābējā pie baznīcām un draudzes kapsētās, taču mūsu valstī lūgšanu tradīcija kapsētās aizsākās 18.gadsimā Vidzemē, bet vēlāk izplatījās visā Latvijas teritorijā. 

Oficiāli kapusvētkus Latvijā atzīmēja 1911.gadā, šos svētkus ieviesa rakstnieks un mācītājs A.Niedra, kurš bija novērojis Latviešiem raksturīgo tradīciju pulcēties kopā un svinēt dažādus notikumus ārpus mājām, tāpēc Kapusvētki ir pilnībā atbilstoši šādai ierašai. 

Jau kopš seniem laikiem latviešu kultūrā ir sevišķi pieminams mirušo un zemes kults, jo latviešiem ir svarīgi ne tikai labiekārtot savu piemājas dārzu un apstrādāt laukus, bet arī apkopt citā saulē aizgājušo tuvinieku apbedījuma vietas. Ainavu dizaina arhitekti atzīst, ka latviešu kapsētas ir uzskatāmas par savdabīgiem parkiem, jo tos mūsu tauta kopj tāpat kā dārzus.

Latvijas kapsētu atšķirība ir tā, ka laika gaitā apbedījuma vietā latvieši ir sākusi veidot rakstus ar grābekļiem. Tas saistīts ar senu tradīciju slaucīt apbedījuma vietas zemi ar egļu zariem, lai citā saulē aizgājušais cilvēks neatrastu ceļu atpakaļ. Pašlaik līdzīgu rituālu, paši to neapzinoties, veic daudzi cilvēki ar grābekļa palīdzību, ar šādu dekoru nobeidzot kapa vietas apkopšanu. 

Kapusvētku atzīmēšanas tradīcija jau sen ir nostiprinājusies mūsu valsts kultūrā un atspoguļo visu cilvēku piederību vienai kopienai. Vasarā, kopš jūnija beigām līdz septembra sākumam visās Latvijas kapsētās norisinās svinības, kurās pulcējas mirušā tuvinieki, draugi un kaimiņi.

Sakarā ar COVID-19 pandēmiju informācija bieži tiek mainīta un var būt neprecīza. Lūdzu, sazinieties ar priesteri un noskaidrojiet Kapu svētku datumu un laiku.

Kontaktinformāciju var atrast šeit:

Ja jums ir precīzāka informācija par Kapu svētku datumu un laiku lūdzu, paziņojiet mums, mēs veiksim labojumus.

Paziņojiet

Kapusvētku kalendārs 2020

Aglonas draudzes kapos

?
Leitānu kapos
Gūteņu kapos
Aglonas Bazilikā, Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Leitānu un Gūteņu kapos.          

?
Valaiņu kapos
Aglonas Bazilikā, Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Valaiņu kapos.

?
Borekstu kapos
Aglonas Bazilikā, Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Borekstu kapos.

?
Ezeraukinu kapos
Aglonas Bazilikā, Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Ezera Ukinu kapos.

?
Aglonas kapos
Aglonas Bazilikā, Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Aglonas kapos.

Aknīstes draudzes kapos

?

Aknīstes kapos (Sv. Mise Aknīstes baznīcā)

Balbinovas draudzes kapos

?
Maksimovas kapos

?
Ķelavas kapos
Jaņeļevas kapos

?
Pelšu kapos
Rusakovas kapos

?
12:00 – Indras kapos

?
12:00 – Vaicuļevas kapos

13:00 – Saveiku kapos

?
13:00 – Petrovščinas kapos
14:30 – Šņokovas kapos

Baltinavas un Šķilbēnu draudžu kapos

?
13:00 – Čilipīnes kapos

?
13:00 – Gubas kapos
15:00 – Dansku kapos

?
13:00 – Gusakovas kapos
15:00 – Merkuzīnes kapos

?
13:00 – Ostraleiduma kapos
15:00 – Bēliņu kapos

?
13:00 – Dagunovas kapos
15:00 – Breksenes kapos

?
13:00 – Loginu kapos
15:00 – Slobodas kapos

?
13:00 – Buku-Zelču kapos
15:00 – Vilkovas kapos

?
12:00 – Ančepovas kapos
15:00 – Plieševas kapos

?
13:00 – Kozlovas kapos
15:00 – Pleševas kapos

?
13:00 – Bakarevas kapos
15:00 – Ploskīnes kapos

?
13:00 – Lotušu kapos
15:00 – Dukuļevas kapos

?
13:00 – Svičevas kapos
15:00 – Augstasila kapos.

Balvu un Sproģu draudzes kapos

?
15:00 – Miezāju kapos
16:00 – Čāgu kapos

?
15:00 – Tutinavas kapos
16:30 – Derdziņu kapos

?
15:00 – Dampadruvas kapos
16:00 – Kačupes kapos

?
16:00 – Lācupes kapos

?
12:00 – Začu kapos
15:00 – Balvu Rozu kapos

?
15:00 – Mežarijas kapos
16:30 – Priedaines kapos

?
15:00 – Pilskalna kapos
16:00 – Naudaskalna kapos

?
15:00 – Salmaņu kapos
16:00 – Dūrupes kapos

?
15:00 – Pansionāta kapos
16:00 – Silaciema-Kurnas kapos

?
15:00 – Pērkonu kapos
16:00 – Egļukalna kapos

?
14:00 – Sebežu kapos
15:00 – Romūkstu kapos

Barkavas draudzes kapos

Cauņu kopūs
? pl. 12.00

Krīvbērzes kopūs
?, sastdīna pl. 12.00 sv. Mise kapličā un kopusvātki

Vacumnīku kopūs
?, sastdīna pl.12.00

Trizelnīku kopūs
?, sastdīna pl. 13.00

Borkovas kopūs
?, sastdīna
pl. 11.00. sv. Mise Borkovas bazneicā un kopusvātki

Muižas kopūs
? pl. 15.00

Bērzgales Dieva Apredzības draudzes kapos (Aglonas nov.)

?
14:00 – Gutas kapos
15:00 – Pansionāta “Krastiņi” kapos
Bērzgales baznīcā 16. jūnijā 9:00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Gutas un pansionāta “Krastiņi” kapos.

?
13:00 – Makušu kapos
Aglonas Bazilikā 25.jūnijā 12:00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Makušu kapos.

?
13:00 – Silišku kapos
14:00 – Dunsku kapos
Aglonas Bazilikā 8. jūlijā 12:00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Silišku un Dunsku kapos.

?
14:00 – Madelānu kapos
Bērzgales baznīcā 9:00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Madelānu kapos.

?
13:00 – Bērzgales kapos
Bērzgales baznīcā 12:00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Bērzgales kapos.  

Bērzgales Sv. Annas draudzes kapos (Rēzeknes nov.)

?
16:00 – Grebežu kapos

?
13:00 – Bērzgales kapos (Sv. Mise Bērzgales baznīcā plkst.12.00)

Bēržu, Augustovas, Krišjāņu un Rugāju draudžu kapos

?
12:00 – Golvoru kapos
13:30 – Līdumnieku kapos
15:30 – Stāmeru kapos

?
11:30 – Vilkavas kapos
15:00 – Saksmales kapos

?
11:30 – Kraukļevas kapos
12:30 – Auškas kapos
14:00 – Sudarbes kapos

?
12:00 – Čušļu kapos
14:00 – Vārnienes kapos
15:30 – Cepurnieku kapos

?
12:00 – Dubļukalna kapos
14:00 – Silenieku kapos
16:00 – Dekšņu kapos

?

13:00 – Bēržu kapos
15:00 – Mastarīgas kapos

?
13:30 – Kaupiņu kapos
15:00 – Ķeiseļovas kapos

?
12:00 – Cūkusalas kapos
16:30 – Lieparu kapos

?
12:00 – Slavītu kapos
14:00 – Putrānu kapos
14:00 Reibānu kapos

?
11:30 – Upatnieku kapos
13:00 – Grūzīšu kapos
14:00 – Bolupes kapos.

Bikavas un Strūžānu draudzes kapos

?
15:00 – Pintānu kapos

?
15:00 – Svēteņu kapos

?
13:00 – Bikavas baznīcā sv. Mise par draudzes mirušajiem
15:00 – Gaigalavas kapos, ?, 15:00

?
13:00 – Īdeņas kapos

Borovkas draudzes kapos

?
14:30 – Užinkolna kapos

?
13:00 – Kaplavas kapos
15:00 – Borovkas kapos

?
13:00 – Muļķu kapos

Ciskādu draudzes kapos

?
14:00 – Beloglazu kapos
14:00 – Peikstuļu kapos

?
14:00 – Kolna Slobodas kapos
15:00 – Kukuču kapos

?
15:00 – Mīzānu kapos
14:00 – Kašu kapos

?
14: 00 – Bancuļu kapos
15:00 – Pauru kapos

?
11:30 – Ciskādu kapos

?
14:00 – Kantinieku kapos
16:00 – Pedeļu jaunajos kapos
15:00 – Pedeļu kapos

Dagdas novada kapos

?
13:00 –  Rubuļu kapos
14:00 –  Malcānu kapos (Sv. Mise)

?
13:00 – Meikšānu kapos (Sv. Mise)
14:30 – Pintu kapos

?
13:00 – Borkuicu kapos (Sv. Mise)
15:00 – Mazurovas kapos
16:00 – Dagdas pilsētas jaunajos kapos

?
16:00 – Locglovas kapos

?
11:00 – Ruskuļovas kapos
13:00 – Prikņu kapos
14:00 – Janovcu kapos
15:00 – Andžānu kapos (Sv. Mise)
15:00 – Kromonišku kapos
15:30 – Andiņu kapos

?
11:00 – Žogotovas kapos
12:00 – Kriškinovas kapos
12:00 – Žērkļu kapos
13:00 – Punduru kapos (Sv. Mise)
15:00 – Zeiļovas kapos

?
12:00 – Valahu kapos
13:00 – Šilovas kapos
14:00 – Eisaku kapos
14:30 – Moroziku kapos
15:30 – Sīvergolas kapos 

?
12:00 – Bižas kapos
13:00 – Šķaunes jaunajos kapos (Sv. Mise)
13:30 – Asūnes kapos
15:00 – Dūkeļu kapos
14:00 – Zeļļu kapos
14:30 – Šķaunes vecajos kapos
15:30 – Sabaļu kapos

?
15:00 – Kozlovas kapos (Sv.Mise)

?
15:00 – Leimaņu kapos
16:30 – Mažu kapos

?
12:00 – Piertnīku kapos
15:00 – Rēču kapos


11:00 – Dubuļu kapos
13:00 – Muižinīku kapos (Sv. Mise)
14:00 – Baltas kapos
14:00 – Andzeļu kapos
15:00 – Rēču kapos
15:00 – Perveļovas kapos
15:30 – Muranišku kapos

?
11:00 – Viraudas kapos
12:00 – Meļķeru kapos
13:00 – Bricu kapos (Sv. Mise)
13:00 – Jaunokras kapos
15:00 – Kuprišu kapos


15:00 – Vorzovas kapos

?
12:00 – Zastenku kapos
13:00 – Kovaļku kapos (Sv. Mise)
13:00 – Rukmaņu kapos
14:00 – Dagdas vecājos kapos
15:00 – Kōršupļovas kapos 
15:30 – Krivinišķu kapos


11:00 – Sv. Mise Beresnes baznīcā, uzreiz pēc Sv. Mises – kapusvētki
12:00 – Piertnīku kapos
14:00 – Nazaru kapos

14:00 – Ludvikovas kapos
15:00 – Veteraucu kapos
15:00 – Romulišķu kapos

?
14:30 – Andrupenes kapos 

?
12:00 – Ezernieku kapos

?
12:00 – Zeļenpoles kapos

?
12:00 – Sivgaļu kapos 

?
14:00 – Pušas kapos

?
12:00 – Patmalnieku kapos

Daugavpils pilsētas kapos

?
15:00 – Komunālajos kapos

?
15:00 – Katoļu kapos

?
12:00 – Poguļankas kapos

Dricānu un Pilcenes draudžu kapos

?
12:00 – Dzeņagala kapos (Sv. Mise 11:00)
13:00 – Lempu kapos (Sv. Mise Dricānu baznīcā 16:30)

?
10:00 – Rubuļu kapos (Sv. Mise kapličā)

?
12:30 – Taunogas kapos (Sv. Mise Dricānu baznīcā, 11:00)
13:30 – Miura kapos (Sv Mise Dricānu baznīcā 11:00)

?
12:30 – Drebejas kapos (Sv. Mise Pilcenes baznīcā 11:00)

?
12:00 – Saukaviešu kapos (Sv. Mise Dricānu baznīcā 11:00)

?
12:00 – Dricānu kapos (Sv. Mise 16:30)

Dunavas draudzes kapos

?
15:00 – Skudru kapos

?
15:00 – Kriškinānu kapos

?
15:00 – Dunavas kapos

?
15:00 – Celminieku kapos

?
15:00 – Vuškānu kapos

Feimaņu draudzes kapos

?
15:00 – Antanišķu kapos (Feimaņu sv. Jāņa Kristītāja draudze)

?
13:00  – Silajāņu kapos (Feimaņu sv. Jāņa Kristītāja draudze)

?
14:00 – Feimaņu kapsētā (plkst. 13.00 – Sv. Mise Feimaņu Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudzes baznīcā nodomā par mirušajiem, kas apbedīti Feimaņu kapos)

Griškānu pagasta kapos

?
14:00 – Tuču kapos

?
14:00 – Staroščiku kapos

?
14:00 – Dreizu kapos

?
1:.00 – Čapkovas kapos

?
14:00 – Greiškānu kapos

Ilzeskalna pagasta kapos

?
12:30 – Sološnīku kapsētā
13:30 – Vārkaļu kapsētā

?
12:00 – Stogoršņu kapsētā (Sv. Mise Ilzeskalna kapelā plkst. 11.00)

?
13:00 – Gailumu kapsētā
12:00 – Žogotu kapsētā

Indricas draudzes kapos

?
13:00 – Indricas kapos

?
12:00 – Juhniku kapos
13:00 – Varnas kapos

?
12:00 – Silavu kapos
13:30 – Kurpnīku kapos

?
12:00 – Vikaiņu kapos
13:30 – Mincu kapos

?
12:00 – Kokinu kapos
13:00 – Rukmanu kapos

Istras draudzes kapos

?
12:00 – Zabalocku kapos
13:00 – Joničku kapos
14:00 – Pugaču kapos

Izvaltas draudzes kapos

?
15:00 – Suveizdišķu kapos

?
15:00 – Rimšānu kapos

?
13:00 – Izvaltas kapos

Jelgavas draudzes kapos 

?
14:00 – Baložu kapos

?
14:00 – Bērzu kapos

?
14:00 – Zanderu kapos

?
14:00 – Miera kapos

?
14:00 – Jaunciema kapos
14:00 – Meža kapos

?
14:00 – Teteles kapos

?
14:00 – Svētes kapos

?
14:00 – Kalnciema kapos

?
14:00 – Līvbērzes kapos

?
16:00 – Sesavas kapos

Jēkabpils un Zasas draudžu kapos

?
15:00 – Ābeļu kapos
16:00 – Nagļu kapos

?
15:00 – Auzānu kapos
16:00 – Dzelznavas kapos

?
15:00 – Leimaņu pagasta kapos

?
12:00 – Jēkabpils Pilsētas kapos

?
15:00 – Biržu kapos

?
15:00 – Zasas kapos

?
15:00 – Meņķa kapos

Jūrmalas draudžu kapos

?
15:00 – Ķemeru kapos

?
13:00 – Slokas Meža kapos
15:00 – Slokas Baznīcas kapos

?
13:00 – Beberbeķu kapos
15:00 – Jaundubultu kapos

?
13:00 – Lielupes kapos

Kalupes draudzes kapos

?
12:00 – Dubnas kapos
13:30 – Zarānu kapos

?
12:00 – Pelēču kapos
13:00 – Gurnejašu kapos
14:00 – Bramaņu kapos

?
15:00 – Kondavnieku kapos


13:00 – Baltaču kapos
15:00 – Lāču kapos
(plkst. 12:00 – Mise par mirušajiem Kalupes baznīcā)

?
12:00 – Lazdānu kapos
14:00 – Ratnieku kapos

?
12:00 – Ārdavas kapos
13:00 – Krasnagorkas kapos

Kaunatas draudzes kapos

?        
13:00 – Bresingovas kapos
14:00 – Škrabu kapos

?          
12:00 – Višu kapos
13:00 – Skadeņu kapos

?        
13:00 – Kaunatas vecajos kapos
14:00 – Mozgu kapos

?
13:00 – Verasovkas kapos
14:00 – Vilkakroga kapos

?       
13:00 – Barku kapos

?
13:00 – Rikapoles kapos
14:00 – Petrovsku kapos

Krāslavas draudzes kapos

?
12:00 – Krāslavas Vecajos katoļu kapos

?
14:00 – Krāslavas Meža kapos

?
14:00 – Vilmaņu kapos
15:30 – Pukjānu kapos

?
14:00 – Ūdrīšu kapos
15:30 – Gintautu kapos

?
14:00 – Vecelišķu kapos
15:30 – Pastaru kapos

?
14:00 – Gribuļu kapos
15:30 – Naudišu kapos

?
14:00 – Kačānu kapos

Kuldīgas draudzes kapos

?
17:00 – Annas kapos

?
15:00 – Kalna kapos
17:00 – Meža kapos

Lēnu draudzes kapos

?
15:00 – Lēnu kapos (Sv. Mise par mirušajiem baznīcā plkst. 14:00)

Līvānu draudzes kapos

?
11:00 – Mucenieku kapos
12:00 – Muktupāvelu kapos

?
18:00 – Līvānu baznīcā (Sv.Mise par šajos kapos apbedītajiem)

?
11:00 – Saliešu kapos
12:00 – Gruguļu kapos

?
Līvānu baznīcā plkst. 18:00 Sv.Mise par šajos kapos apbedītajiem.

?
11:00 – Skrūzmaņu kapos
12:00 – Mežancānu kapos

?
Līvānu baznīcā plkst.18.00 Sv.Mise par šajos kapos apbedītajiem.

?
11:00 – Veceļu kapos
12:00 – Gaiņu kapos

?
Līvānu baznīcā plkst.18.00 Sv.Mise par šajos kapos apbedītajiem.

?
11:00 – Upenieku kapos
12:00 – Škaparu kapos

?
Līvānu baznīcā plkst.18.00 Sv.Mise par šajos kapos apbedītajiem.

?
11:00 – Mālkalna kapos
12:00 – Gercānu kapos

?
Līvānu baznīcā plkst.18.00 Sv.Mise par šajos kapos apbedītajiem.

?
12:00 – Līvānu pilsētas kapos

?
12:00 – Līvānu draudzes kapos (ar Sv. Misi)

?
11:00 – Ļovānu kapos
12:00 – Veiguru kapos

?
14:00 – Iesalnieku kapos

?
Līvānu baznīcā plkst.18.00 Sv.Mise par šajos kapos apbedītajiem.

Līvbērzes draudzes kapos

?
14:00 – aizlūgums Līvbērzes baznīcā
15:00 – lūgšanas Līvbērzes kapos

Ludzas draudzes kapos

?
12:00 – Cilviču kapos
13:00 – Melišku kapos

?
13:00 – Vēriņu kapos
14:00 – Lauču kapos

?
12:00 – Eipļu kapos
13:00 – Zapanu kapos
14:00 – Sondaru kapos

?
13:00 – Utičevas kapos
14:00 – Rudzīšu kapos

?
12:00 – Kaļvu kapos
13:00 – Bleivu kapos
14:00 – Seļekovas kapos

?
13:00 – Skraduļu kapos
14:00 – Franapoles kapos

?
12:00 – Dzerkaļu kapos
13:00 – Tutinu kapos
14:00 – Soidu kapos

?
13:00 – Zvirgzdenes kapos
14:00 – Meža kapos

?
13:00 – Ludzas kapos

Malnavas draudzes kapos

?
13:00 – Zeļčovas kapos (Sv. Mise kapos)
14:30 – Novosilku kapos (Sv. Mise 9:00)

?
13:00 – Barkānu kapos (Sv. Mise 8:00)

?
13:00 – Bozovas kapos (Sv. Mise 11:00)
14:30 – Uguļevas kapos (Sv. Mise8:00)

?
13:00 – Zubku kapos (Sv. Mise 9:00)
14:00 – Rogu kapos (Sv. Mise 8:00)

?
13:00 – Naudaskalna kapos (Sv. Mise kapos)
15:00 – Zatišku kapos (Sv. Mise 9:00)

?
13:00 – Dagušovas kapos (Sv. Mise 8:00)
14:00 – Krīveņu kapos (Sv. Mise 8:00)

?
13:00 – Grebņevas kapos (Sv. Mise 11:00)

?
13:00 – Dzērvines kapos (Sv. Mise 9:00)
15:00 – Kabulovas kapos (Sv. Mise 8:00)

?
13:30 – Kaļvines kapos (Sv. Mise Kūkovā 12:00)

?
13:00 – Zobļovas kapos (Sv. Mise 9:00)

?
13:00 – Salinīku kapos (Sv. Mise 9:00)
14:00 – Skobulinas kapos (Sv. Mise 8:00)

?
13:00 – Silarašu kapos (Sv. Mise 9:00)

?
13:00 – Svātiunes kapos (Sv. Mise 9:00)

?
13:00 – Veckārsavas kapos (Sv. Mise 8:00)

?
13:00 – Kārsavas kapos (Sv. Mise 11:00)

Nautrēnu draudzes kapos

?
12:00 – Obrumānu kapos

?
12:00 – Sārņu kapos
14:00 – Vylkadūbīšu kapos

?
12:00 – Rasnupļu kapos
13:30 – Laizānu kapos

?
12:00 – Desetnīku kapos

?
12:00 – Jaunzemļu kapos

Ozolaines draudzes kapos

?
14:30 – Dzeņu kapos

?
14:00 – Runču kapsētā
15:00 – Ūsveišu kapsētā

?
15:00 – Pleikšņu kapsētā

?
14:00 – Skuju kapsētā
15:00 – Barkānu kapsētā

Ozolmuižas draudzes kapos

?
11.30 – Ozolmuižas kapos (plkst. 10:00 Sv. Mise baznīcā)

?
14:00 – Laļu kapos

Peipiņu draudzes kapos

?
12:00 – Peipiņu kapos
Peipiņu baznīcā 11:00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Peipiņu kapos.

?
14:00 – Stašķeviču kapos
Aglonas Bazilikā 17.jūnijā 12:00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Stašķeviču kapos.

?
12:30 – Šķeltovas kapos
Peipiņu baznīcā 11:00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Šķeltovas kapos.

?
12:30 – Kalna Kudeņu kapos
Peipiņu baznīcā 11:00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Kalna Kudeņu kapos.

Piedrujas draudzes kapos

?
13:00 – Lupandu kapos
15:00 – Dvorčanu kapos

?
13:00 – Piedrujas kapos
15:00 – Kiseļevcu kapos

?
13:00 – Fiļipovcu kapi

?
13:00 – Tolojevcu kapos
15:00 – Patarnieku kapos

?
13:00 – Vaivodu kapos

?
13:00 – Krivoseļcu kapos
15:00 – Ostrovnas kapos

Pieniņu draudzes kapos
?
11:00 – Pieniņu katoļu draudzes kapos (plkst. 10:00 sv. Mise Pieniņu Sv. Jēzus Sirds katoļu baznīcā).

Pildas, Istalsnas un Brodaižu draudžu kapos

?
13:30 – Vabaļu kapos

?
12:00  – Gaveiku kapos
13:30  – Mazo Kukuļu kapos

?
12:00 – Ivdru kapos
13:00 – Apliužņu kapos

?
12:00 – Sv. Mise Brodaižas baznīcā
13:00 – Kapusvētki Brodaižas kapos.

?
12:00 – Dzerkaļu kapos
13:00 – Tutānu kapos
14:00 – Soidu kapos

Prezmas draudzes kapos

?
14:00 – Pustinkas kapos (ar Sv. Misi kapsētā)

?
12:00 – Ružinas kapos
13:00 – Trūpu Čaču kapos

?
14:30 – Dzeņu kapos (plkst. 13:00 - sv. Mise Prezmas baznīcā)

?
12:00 – Daugaviešu kapos
13:00 – Silmalas kapos

?
14:30 – Prezmas kapos (plkst. 13:00 - Sv. Mise Prezmas baznīcā)

Raģeļu draudzes kapos

?
13:00 – Egļu kapos
14:00 – Raginsku kapos
Raģeļu baznīcā ? 9:00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Egļu un Raginsku kapos.

?
13:00 – Raģeļu kapos
Raģeļu baznīcā 12:00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Raģeļu kapos.

?
13:00 – Slobodas kapos
14:00 – Dudeļu kapos
Aglonas Bazilikā 2? 12:00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Slobodas un Dudeļu kapos.

?
14:00 - Lipsku kapos
Raģeļu baznīcā 9:00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Lipsku kapos.

Raipoles draudzes kapos

?
14:00 – Vecajos Raipoles kapos
15:00 – Jaunajos Raipoles kapos.

Riebiņu draudzes kapos

?
15:00 – Prikuļu – Augustova kapos

?
15:00 – Petrausku kapos.

?
15:00 – Sprindžu kapos.

?
15:00 – Sila kapos (Ondzuļos).

?
12:30 – Riebiņu katoļu draudzes kapos (plkst. 11:00 sv. Mise Riebiņu Sv. Pētera un Pāvola Romas katoļu baznīcā).

?
15:00 – Kokoriešu kapos.
14:00 – Seiļu kapos.
15:00 – Rutkovsku-Kažu kapos.

?
11:00 – Červiniku kapos.

?
15:00 – Eisāgu kapos.

?
14:30 – Baibu kapos.
15:00 – Gailīšu kapos.

?
15:00 – Žogotu kapos.

?
13:00 – Silajāņu kapos.

?
13:00 – Vidsmuižas kapos (plkst. 12.00 Sv. Mise Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīcā).

?
12:00 – Salīšu kapos.

Rīgas un tās apkārtnes kapos

?
14:00 – Baltezera kapos, ?, 14:00

?
15:00 – Meža kapos I (pie kapličas)

?
13:00 – Bolderājas kapos (Jaunie kapi) Sv. Mise pie Baltā krusta

?
15:00 – Sarkandaugavas kapos

?
15:00 – Meža kapos II (pie kapličas)

?
15:00 – Jaunciema kapos

?
15:00 – Pļavnieku kapos

?
15:00 – Vecmīlgrāvja Baltās baznīcas kapos (pie kapličas)

Rozentovas draudzes kapos

?
14:00 – Pinku kapos

?
13:00 – Gudeļu kapos (Sv. Mise Lūznavas kapellaā 12:00)

?
14:00 – Ostrovsku kapos

?
14:00 – Rozentovas kapos (14:00 Sv. Mise Rozentovas baznīcā 13:00)

Rundēņu draudzes kapos

?
13:00 – Ševcu kapos (Sv. Mise plkst 12:00 par mirušajiem Rundēnu baznīcā)
14:00 – Cegeļņas kapos (Sv. Mise plkst 12:00 par mirušajiem Rundēnu baznīcā)
15:00 – Bubinovas kapos (Sv. Mise plkst 12:00 par mirušajiem Rundēnu baznīcā)

?
14:00 – Rundēnu kapos (Sv. Mise plkst 13:00 par mirušajiem Rundēnu baznīcā)

Rušonas draudzes kapos

?
14:00 – Rutuļu kapos
14:00 – Solkas kapos
Aglonas Bazilikā 3. jūnijā 12.00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Rutuļu un Solkas kapos.

?
12:00 – Krištopeņu kapos
Rušonas baznīcā ? 11.00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Krištopeņu kapos.

?
13:00 – Eikša kapos (ar Sv. Misi)

?
12:00 – Rušonas kapos
Rušonas baznīcā ? 11.00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Rušonas kapos.

?
13:00 – Ondzuļu kapos (ar Sv.Misi)

Salaspils draudzes kapos

?
13:00 – Salaspils Vecajos kapos
14:30 – Tilderu kapos

Sarkaņu draudzes kapos

?
14:00 – Ancižu kapos (Sv. Mise Sarkaņu baznīcā 12:00)
15:00 – Kleperu kapos (Sv. Mise Sarkaņu baznīcā 12:00)

?
14:00 – Bižu kapos (Sv. Mise Sarkaņu baznīcā 12:00)

?
14:00 – Ceplīšu kapos
15:00 – Lešku kapos

?
13:00 – Vasarānu kapos
14:00 – Sarkaņu kapos (Sv. Mise Sarkaņu baznīcā 12:00)

Skaistas draudzes kapos

?
13:00 – Sv.Mise Skaistas baznīcā
14:00 – Skaistas kapsētā

?
14:00 – Vēveru kapos
15:30 – Čenčupu kapos

?
14:00 – Ludvikovas kapos
15:00 – Romulišķu kapos

?
14:00 – Stolu kapos
15:30 – Luņu kapos

?
14:00 – Bebrišu kapos

?
14:00 – Bogdānu kapos
15:00 – Skradeļu kapos

Stiglovas draudzes kapos

?
14:00 – Mežarnieku kapos
15:00 – Dziervju kapos

?
14:00 – Pudinovas kapos
15:00 – Šalaju kapos

?
12:00 – Sv. Mise Stiglovas baznīcā
14:00 – Vecpirogovas kapos

Stirnienes draudzes kapos

?
12:00 – Kapinieku kapos (Sv. Mise kapličā un kapusvētki)

?
12:00 – Teilānu kapos (Sv. Mise kapličā un kapusvētki)

?
11:00 – Stirnienes kapos (Sv.Mise baznīcā un kapusvētki)

Stoļerovas draudzes kapos

?
15:00 – Starincu kapos

?
15:00 – Rosicas kapos

?
15:00 – Spruktu kapos

?
15:00 – Anču kapos

?
15:00 – Bataru kapos

?
15:00 – Stoļerovas kapos

Subates draudzes kapos

?
14:00 – Sārtenes kapos
16:00 – Kaminčas kapos

?
14:00 – Subates vecajos kapos
15:00 – Vārnišķu lapos

?
14:00 – Kazimirvāles kapos

?
14:00 – Baltmuižas kapos

?
14:00 – Guļbenes kapos

Tilžas draudzes kapos

?
16:30 – Kāpessila kapos

?
16:30 – Ūdrenes kapos

?
16:30 – Ranguču kapos

?
16:30 – Lutanānu kapos

?
16:30 – Runcenes kapos

?
16:30 – Tilžas kapos

?
16:30 – Purviņu kapos

Tukuma draudzes kapos

?
14:00 – Meža kapos

?
14:00 – Veļķu / Vilkājas kapos

?
14:00 – Lamiņu kapos

?
14:00 – Ozoliņu kapos

?
14:00 – Zantes kapos

?
14:00 – Milzkalnes kapos (lūgšana arī par Smārdes kapos apbedītajiem)

Varakļanu draudzes kapos

?
14:00 – Dekšāru kapos

?
14:00 – Eleon.-Ikaunieku kapos

?
14:00 – L.Strodu kapos

?
14:00 – Sīļukalna kapos

?
14:00 – Šķēļu kapos
14:30 – Klušu kapos

?
14:00 – Sila kapos

?
13:00 – Asnīnes kapos
14:30 – Ļodānu kapos

?
15:00 – Varakļānu kapos

Vidsmuižas draudzes kapos

?
12:00 – Baltskaru kapos.

?
15:00 – Bukšinu kapos.

?
12:00 – Saunas Vulānu kapos.

?
12:00 – Krištobu kapos.

?
12:00 – Opolūs kapos.
13:30 – Salenieku kapos.

?
12:00 – Maltas Trūpu kapos.

?
12:00 – Pastaru kapos.

?
12:00 – Trūpīšu kapos.

?
12:00 – Sv. Mise Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīcā).

Viesītes draudzes kapos

?
14:00 – Sv. Mise baznīcā
15:00 – Viesītes Jaunos kapos

?
14:00 – Sv. Mise
15:00 – Cīrulīšu kapos

Viļakas, Kupravas un Liepnas draudžu kapos

?
14:00 – Viduču kapos
16:00 – Olutovas kapos

?
14:00 – Slotukalna kapos
16:00 – Lašku kapos

?
14:00 – Skandines kapos
16:00 – Aizgalīnes kapos

?
14:00 – Kupravas kapos (plkst. 12:00 Kupravas baznīcā sv. Mise)
15:00 – Liepnas Saidu kapos

?
12:30 – Viļakas sv. Mateja kapos (Sv. Mises baznīcā)

?
13:00 – Vēdeniešu kapos

?
16:00 – Rejevas kapos

Viļānu, Nagļu, Ostrones un Rikavas draudžu kapos

?
14:00 – Brikuļu kapos (ar Sv. Misi kapsētā)

?
13:00 – Lagonu kapos (ar Sv. Misi kapsētā)
14:00 – Solaskungu kapos (ar Sv. Misi kapsētā)

?
13.00 – Bokānu kapos (ar Sv. Misi kapsētā)
14.00 – Kūkoju kapos (ar Sv. Misi kapsētā)

?
13:00 – Punstinku kapos (ar Sv. Misi kapsētā)
14.00 – Masaļsku kapos (ar Sv. Misi kapsētā)

?
13.00 – Jokstu kapos (Sv. Mise 11.30 Rikavas baznīcā)

?
13:00 – Zvīdreņu kapos (ar Sv. Misi kapsētā)
14:00 – Broku kapos (ar Sv. Misi kapsētā)

?
13:00 – Akremu kapos  (ar Sv. Misi kapsētā)
14:00 – Sopru kapos (ar Sv. Misi kapsētā) 
15:00 – Zamožu kapos  (ar Sv. Misi kapsētā)

?
13.00 – Zirkolna kapos (Sv. Mise 11:30 Rikavas baznīcā)

?
13:00 – Medinsku kapos (ar Sv. Misi kapsētā)
14:00 – Vecmurānu kapos (ar Sv. Misi kapsētā)

?
13:00 – Murānu kapos (Sv. Mise 11:30 Rikavas baznīcā)

?
13:00 – Makužu kapos (ar Sv. Misi kapsētā)

?
13.00 –Trūpu kapos (ar Sv. Misi kapsētā)
14:00 – Rampānu kapos (ar Sv. Misi kapsētā)

?
13.00 –Privšu kapos (Sv. Mise 11:30 Rikavas baznīcā)

?
15:00 – Tevenānu kapos (ar Sv. Misi kapsētā)

?
15:00 – Viļānu kapos (ar Sv. Misi kapsētā)

?
13:00 –Rikavas kapos (Sv. Mise 17.augustā 16:00 Rikavas baznīcā)

?
13:00 – Nagļu jaunajos kapos (Sv. Mise 12:00 Nagļu baznīcā)

?
13:00 – Nagļu vecajos kapos (Sv. Mise 12:00 Nagļu baznīcā)

Višķu, Ambeļu un Augškalnes draudžu kapos

?
12:00 – Kukaru kapos
13:00 – Putānu kapos

?
13:00 – Raudinkas kapos

?
13:00 – Roguču kapos
15:00 – Klekeru kapos

?
14:00 – Klobūnu kapos

?
13:00 – Augškalnes kapos

?
14:00 – Ambeļu kapos

?
13:00 – Višķu kapos

Latvijā arī katru gadu tiek izlaists speciāls kalendārs  ar Kapusvētku datumiem un norises laikiem.

Ja šajā sarakstā Jūs neatradīsiet informāciju par to, cikos būs Kapusvētki Jūsu novadā, lūdzu, sekojiet saitēm un saņemiet informāciju tieši no priesteriem.