Kapusvētki - īpaša mirušo piemiņas atzīmēšanas tradīcija Latvijā

Kapusvētki - tā ir īpaša atzīmēšanas tradīcija, kad cilvēki pulcējās visās Latvijas kapsētās tuvinieku lokā un piemin sev tuvos aizgājējus citā pasaulē. Pašlaik kapu vietu apmeklēšanas un aizgājēju pieminēšanas tradīcija  ir ierindota Latvijas kultūras kanonā.

Kapusvētki

Tradīcijas norise

Ikvienā kultūrā pret aizgājēju pieminēšanu attiecās ar īpašu cieņu, un arī Latvijas teritorijā mūsu  priekšteči ir centušies apglabāt savus tuviniekus, ievērojot visas reliģijas ietvaros noteiktās paražas. Arī senatnē latviešiem kapsēta kalpoja par kulta vietu, kur ne tikai apglabāja aizgājējus, bet arī par vietu, kur organizēja daudzus sev nozīmīgus rituālus.

 

Pēc poļu antropologa Ladikovska domām aizgājēju pieminēšanas tradīcijai piemīt pagānisma saknes, kad cilvēki pulcējas īpašam rituālam, lai parunātu ar mirušo un viņu piesauktu šajā saulē. Agrākos laikos šis pagānisma rituāls bija izplatīts ne tikai Latvijā, bet arī Polijā un Krievijā.

Kristietisma laikos aizgājējus glābējā pie baznīcām un draudzes kapsētās, taču mūsu valstī lūgšanu tradīcija kapsētās aizsākās 18.gadsimā Vidzemē, bet vēlāk izplatījās visā Latvijas teritorijā. 

Oficiāli kapusvētkus Latvijā atzīmēja 1911.gadā, šos svētkus ieviesa rakstnieks un mācītājs A.Niedra, kurš bija novērojis Latviešiem raksturīgo tradīciju pulcēties kopā un svinēt dažādus notikumus ārpus mājām, tāpēc Kapusvētki ir pilnībā atbilstoši šādai ierašai. 

Jau kopš seniem laikiem latviešu kultūrā ir sevišķi pieminams mirušo un zemes kults, jo latviešiem ir svarīgi ne tikai labiekārtot savu piemājas dārzu un apstrādāt laukus, bet arī apkopt citā saulē aizgājušo tuvinieku apbedījuma vietas. Ainavu dizaina arhitekti atzīst, ka latviešu kapsētas ir uzskatāmas par savdabīgiem parkiem, jo tos mūsu tauta kopj tāpat kā dārzus.

Latvijas kapsētu atšķirība ir tā, ka laika gaitā apbedījuma vietā latvieši ir sākusi veidot rakstus ar grābekļiem. Tas saistīts ar senu tradīciju slaucīt apbedījuma vietas zemi ar egļu zariem, lai citā saulē aizgājušais cilvēks neatrastu ceļu atpakaļ. Pašlaik līdzīgu rituālu, paši to neapzinoties, veic daudzi cilvēki ar grābekļa palīdzību, ar šādu dekoru nobeidzot kapa vietas apkopšanu. 

Kapusvētku atzīmēšanas tradīcija jau sen ir nostiprinājusies mūsu valsts kultūrā un atspoguļo visu cilvēku piederību vienai kopienai. Vasarā, kopš jūnija beigām līdz septembra sākumam visās Latvijas kapsētās norisinās svinības, kurās pulcējas mirušā tuvinieki, draugi un kaimiņi.

Sakarā ar COVID-19 pandēmiju informācija bieži tiek mainīta un var būt neprecīza. Lūdzu, sazinieties ar priesteri un noskaidrojiet Kapu svētku datumu un laiku.

Kapusvētku kalendārs 2022

Ādaži

Rīgas Arhidiecēze. Ādažu draudze.
Priesteris: Ilmārs Kravalis, tālrunis 25909060, e-pasts ilmars.kravalis@gmail.com
Baltezera kapos, 05. jūnijā, 15:00. (ar Svēto Misi).
Informācija atjaunota: 16.05.2022 12:05.

Aglona

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Aglonas Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas bazilika.
Priesteris: Daumants Abrickis, tālrunis 26310874, e-pasts abrickis.daumants@gmail.com
Ezeraukinu kapos, 08. jūlijā, 13:00. (vajadz. transp. no Aglonas).
v. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Ezeraukinu kapos, 10. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 18.05.2023 14:38.
Borekstu kapos, 25. jūnijā, 03:00. (vajadz. transp. no Makušu k.).
Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Makušu un Borekstu kapos, 26. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 18.05.2023 13:49.
Valaiņu kapos, 18. jūnijā, 14:00.
Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Stašķeviču un Valaiņu kapos, 18. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2023 15:11.
Leitānu kapos, 03. jūnijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 17.05.2023 14:07.
Gūteņu kapos, 04. jūnijā, 03:00.
Sv.Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Gūteņu kapos, 05. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 17.05.2023 14:06.
Aglonas kapos, 06. augustā, 14:00.
Svētā Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Aglonas kapos, 06. augustā, 12:00.
Informācija atjaunota: 17.05.2023 13:00.

Aknīste

Jelgavas Diecēze. Aknīstes Svētā Ignācija no Lojolas draudze.
Priesteris: Andrejs Skadiņš, tālrunis 29379148, e-pasts andrejsskadins@gmail.com
Gārsenes kapos, 07. augustā, 17:00.
Informācija atjaunota: 03.05.2022 15:22.

Ambeļi

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Ambeļu Svētā Jura draudze.
Priesteris: Andrejs Aglonietis, tālrunis 29470188, e-pasts andeks60@gmail.com
Ambeļu kapos, 04. augustā, 14:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 15:45.
Putānu kapos, 15. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 11:15.
Augškalnes kapos, 09. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 11:14.

Andrupene

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Andrupenes Vissvētākās Jaunavas Marijas Skapulāra Karalienes draudze.
Priesteris: Pāvels Odiņš, tālrunis 29583026, e-pasts pavulsodins@inbox.lv
Zeļenpoles kapos, 17. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 14.06.2023 12:49.
Andrupenes kapos, 30. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 14.06.2023 13:19.
Viraudas kapos, 17. jūnijā, 16:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2023 11:32.
Biža kapos, 01. jūlijā, 13:00.
Sv.Mise Sarkaņu baznīcā, 01. jūnijā, 00:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2023 15:03.

Andzeļi

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Andzeļmuižas Svētā Jāņa Kristītāja draudze.
Priesteris: Andris Sprukts, tālrunis 26472466, e-pasts spruktsa@inbox.lv
Andzeļu kapos, 04. jūnijā, 11:00.
Svētā Mise Andzeļmuižā , 04. jūnijā, 10:30.
Informācija atjaunota: 11.04.2022 09:06.

Arendole

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Arendoles Dievmātes draudze.
Priesteris: Antons Aglonietis, tālrunis 29155921, e-pasts aonton@apollo.lv
Lāču kapsētā, 18. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 12:28.

Asūne

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Asūnes Svētā Krusta Pagodināšanas draudze.
Priesteris: Pāvels Turonoks, tālrunis 26373755, e-pasts pr.turonoks@mail.ru
Kromonišku kapos, 03. jūnijā, 15:00.
Svētā Mise , 04. jūnijā, 09:30.
Informācija atjaunota: 14.06.2023 13:21.
Vorzovas kapos, 09. jūlijā, 14:00.
Svētā Mise , 09. oktobrī, 09:30.
Informācija atjaunota: 14.06.2023 12:46.
Meļķeru kapos, 08. jūlijā, 12:00.
Svētā Mise , 09. jūlijā, 09:30.
Informācija atjaunota: 14.06.2023 12:42.
Veteraucu kapos, 22. jūlijā, 15:00.
Svētā Mise , 23. jūlijā, 09:30.
Informācija atjaunota: 14.06.2023 12:35.
Veteraucu kapos, 22. jūlijā, 15:00.
Svētā Mise , 23. jūlijā, 09:30.
Informācija atjaunota: 14.06.2023 12:31.
Asūnes kapos, 24. jūnijā, 13:00.
Svētā Mise , 25. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 14.06.2023 12:30.
Dūķeļu kapos, 24. jūnijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 14.06.2023 12:29.

Auce

Jelgavas Diecēze. Auces Svētās Terēzes no Bērna Jēzus draudze.
Priesteris: Uldis Cēsnieks, tālrunis 28885528, e-pasts
Lāčkalnes kapos, 03. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 14:59.
Lāčkalnes Jaunajos kapos, 03. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 14:58.
Trušu kapos, 16. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 14:02.
Sniķerkalna kapos, 20. augustā, 15:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 11:08.

Augustova

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Augustovas Svētās Elizabetes draudze.
Priesteris: Oļģerts Misjūns, tālrunis 26663811, e-pasts olgerto@inbox.lv
Silenieku kapos, 20. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 19.04.2024 09:38.
Cepurnieku kapos, 20. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 19.04.2024 09:37.
Cūkusalas kapos, 27. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 19.04.2024 09:27.
Dubļukalna kapos, 15. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 19.04.2024 09:27.
Stāmeru kapos, 27. jūlijā, 14:30.
Informācija atjaunota: 19.04.2024 09:46.
Līdumnieku kapos, 08. jūnijā, 15:30.
Informācija atjaunota: 19.04.2024 09:23.
Vilkavas kapos, 15. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 19.04.2024 09:45.
Ķeiseļovas kapos, 13. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 19.04.2024 09:44.

Balbinova

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Balbinovas Vissvētās Trīsvienības draudze.
Priesteris: Genādijs Alferovs, tālrunis 26263061, e-pasts gennadijs73@inbox.lv
Maksimovas kapos, 21. maijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 10.05.2023 12:26.

Baltinava

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Baltinavas Kunga Jēzus Kristus Pasludināšanas draudze.
Priesteris: Filips Davidovičs, tālrunis 25937854, e-pasts filipdaw@gmail.com
Bēliņu kapos, 15. jūnijā, 16:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 13:31.
Breksenes kapos, 15. jūlijā, 16:00.
Informācija atjaunota: 10.05.2023 13:42.
Buku – Zelču kapos, 10. augustā, 15:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 13:15.
Ostraleidumu kapos, 25. maijā, 14:30.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 12:57.
Dukuļevas kapos, 03. augustā, 16:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 12:39.
Merkuzīnes kapos, 01. jūnijā, 16:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 12:38.
Vilkovas kapos, 13. jūlijā, 16:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 12:11.
Slobodas kapos, 10. augustā, 16:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 11:57.
Dansku kapos, 01. jūnijā, 16:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 11:56.
Gubas kapos, 22. jūlijā, 16:00.
Informācija atjaunota: 10.05.2023 13:08.

Balvi

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Balvu Vissvētās Trīsvienības draudze.
Priesteris: Mārtiņš Klušs, tālrunis 26388774, e-pasts katolis.balvi@inbox.lv
Pansionāta kapos, 27. jūlijā, 15:30.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 12:42.
Silaciema-Kurnas kapos, 27. jūlijā, 16:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 12:41.
Salmaņu kapos, 20. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 16:02.
Dūrupes kapos, 20. jūlijā, 16:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 12:35.
Pilskalna kapos, 13. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 12:27.
Naudaskalna kapos, Balvi, 13. jūlijā, 16:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 12:27.
Mežarijas kapos, 06. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 12:26.
Priedaines kapos, 06. jūlijā, 16:30.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 12:25.
Začu kapos, 29. jūnijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 12:13.
Balvu Rozu kapos, 30. jūnijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 12:13.
Lāčupes kapos, 25. jūnijā, 16:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 13:07.
Tutinavas kapos, 15. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 11:52.
Miezāju kapos, 08. jūnijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 11:30.
Čāgu kapos, 08. jūnijā, 16:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 11:30.
Pērkonu kapos, 03. augustā, 14:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 11:25.
Egļukalna kapos, 03. augustā, 15:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 11:25.

Barkava

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Barkavas Svētā Staņislava draudze.
Priesteris: Viktors Petrovskis, tālrunis 28277839, e-pasts petrovskisv@inbox.lv
Bārkavas kapos, 03. augustā, 11:00.
Svētā Mise baznīcā,pēc Mises kapusvētki, 03. augustā, 11:00.
Informācija atjaunota: 26.04.2024 09:34.
Muižas kapos, 03. augustā, 15:00.
Barkavas baznīcā, 03. augustā, 11:00.
Informācija atjaunota: 26.04.2024 09:43.
Cauņu kapos, 06. jūlijā, 12:00.
Barkavas baznīcā , 08. jūlijā, 06:00.
Informācija atjaunota: 26.04.2024 09:31.
Krīvbērzes kapos, 25. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 12:59.
Vacumnīku kapos, 23. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 12:18.
Trizelnīku kapos, 27. jūlijā, 13:00.
Barkavas baznīcā, 29. jūlijā, 06:00.
Informācija atjaunota: 26.04.2024 09:37.

Bebrene

Jelgavas Diecēze. Bebrenes Svētā Jāņa Kristītāja draudze.
Priesteris: Jans Trizna, tālrunis 27146299, e-pasts
Bebrenes kapos, 30. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 16.06.2022 09:45.
Kaupišķu kapos, 18. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 16.06.2022 10:04.

Bēne

Jelgavas Diecēze. Bēnes draudze.
Priesteris: Uldis Cēsnieks, tālrunis 28885528, e-pasts
Ciroles kapos, 17. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 16:03.
Uskuru kapos, 16. jūlijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 15:26.
Gailīšu kapos, Bēne, 16. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 14:21.
Krūškalnes kapos, Bēne, 16. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 14:21.

Beresņi

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Beresnes Vissvētākās Jaunavas Marijas Dzimšanas (Sv. Annas) draudze.
Priesteris: Andris Sprukts, tālrunis 26472466, e-pasts spruktsa@inbox.lv
Locu kapi, 07. maijā, 13:00.
Svētā Mise Beresnē, 08. maijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 11.04.2022 10:43.
Puščas kapi, 07. maijā, 14:00.
Svētā Mise Beresnē, 08. maijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 11.04.2022 10:45.
Beresnes kapi, 30. jūlijā, 11:00. uzreiz pēc sv. Mises.
Svētā Mise baznīcā, 30. jūlijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 11.04.2022 10:56.

Bērzgale

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Bērzgales Svētās Annas draudze.
Priesteris: Andris Jonāns, tālrunis 28345990, e-pasts andrisjonans@inbox.lv
Silišku kapos, 08. jūlijā, 14:00.
Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Silišku un Dunsku kapos, 10. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 18.05.2023 14:39.
Dunsku kapos, 04. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 18.05.2022 11:27.
Makušu kapos, 25. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 18.05.2023 13:47.
Gutas kapos, 17. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 18.05.2023 13:54.
pansionāta “Krastiņi” kapos, 17. jūnijā, 15:00.
Sv. Mise Bērzgales baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Gutas un pansionāta “Krastiņi” kapos, 18. jūnijā, 09:00.
Informācija atjaunota: 18.05.2023 13:53.
Bērzgales kapos, 10. augustā, 13:00.
Svētā Mise Bērzgales baznīcā, 10. augustā, 12:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 11:24.
Madelānu kapos, 02. jūlijā, 09:00.
Svētā Mise Bērzgales baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Madelānu kapos, 02. jūlijā, 09:00.
Informācija atjaunota: 17.05.2023 13:37.
Bērzgales kapos, 16. jūlijā, 13:00.
Svētā Mise Bērzgales baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Bērzgales kapos, 16. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 17.05.2023 13:34.

Bērži

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Bēržu Svētās Annas draudze.
Priesteris: Oļģerts Misjūns, tālrunis 26663811, e-pasts olgerto@inbox.lv
Vārnienes kapos, 20. jūlijā, 15:30.
Informācija atjaunota: 19.04.2024 09:39.
Slavītu kapos, 15. jūnijā, 16:00.
Informācija atjaunota: 19.04.2024 09:39.
Bēržu kapos, Bērži, 06. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 19.04.2024 09:35.
Dekšņu kapos, 29. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 19.04.2024 09:34.
Lieparu kapos, 06. jūlijā, 16:30.
Informācija atjaunota: 19.04.2024 09:31.
Saksmales kapos, 08. jūnijā, 17:00.
Informācija atjaunota: 19.04.2024 09:31.
Čušļu kapos, 27. jūlijā, 16:00.
Informācija atjaunota: 19.04.2024 09:29.
Golvoru kapos, 08. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 19.04.2024 09:23.
Reibānu kapos, 29. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 19.04.2024 09:22.

Bikava

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Bikavas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu draudze.
Priesteris: Ivars Pāvils Vīgulis, tālrunis 26649317, e-pasts ivarsvigulis2@inbox.lv
Gaigalavas kapsētā, 30. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 11.07.2022 14:19.

Briģi

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Briģu Vissvētās Trīsvienības draudze.
Briģu kapos, 06. augustā, 13:00. Pēc Sv.Mises apmēram plkst. 13.00 Mises kapusvētki Briģu kapos.
Svētā Mise Briģu baznīcā, 06. augustā, 12:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 14:41.
Puncuļu kapos, 23. jūnijā, 14:30.
Informācija atjaunota: 18.05.2023 12:12.
Rutku kapos, 23. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 12.05.2022 09:01.

Brodaiža

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Brodaižu Kunga Jēzus Apskaidrošanās draudze.
Priesteris: Rolands Abrickis, tālrunis 26171746, e-pasts rolandsabrickis@gmail.com
Brodaižas kapos, 22. jūlijā, 13:00.
Sv Mise Brodaižas baznīcā, 22. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 18.05.2023 14:51.
Rindu kapos, 15. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 18.05.2023 14:34.
Pūdnīku kapos, 15. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 18.05.2023 14:33.
Sprestišķu kapos, 25. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 18.05.2023 14:03.

Buivīši

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Nīcgales Dievmātes Dzimšanas draudze.
Priesteris: Jānis Kolns, tālrunis 29331054, e-pasts cum@inbox.lv
Nīcgales kapos, 03. jūlijā, 12:00.
Svētā Mise Nīcgales Romas katoļu draudzes baznīcā par apbedītajiem, 03. jūlijā, 12:00. pēc Sv. Mises aizlūgums Nīcgales kapos.
Informācija atjaunota: 03.05.2022 15:49.

Ciskādi

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Ciskādu Svētā Jāņa Kristītāja draudze.
Priesteris: Imants Petrovskis, tālrunis 29357792, e-pasts imantspetr@inbox.lv
Ciskādu kapos, 03. jūlijā, 15:00.
Svētā Mise baznīcā, 04. jūlijā, 10:00.
Informācija atjaunota: 12.05.2022 12:57.
Bancuļu kapos, 18. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 11:14.
Pauru kapos, 18. jūnijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 11:14.

Daugavpils

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Daugavpils Vissvētās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas draudze.
Priesteris: Roberts Maciejevskis, tālrunis 25492027, e-pasts robertus9@wp.pl
Katoļu kapos, 24. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2022 14:03.

Demene

Jelgavas Diecēze. Demenes Vissvētākās Jēzus Sirds draudze.
Priesteris: Jans Trizna, tālrunis 27146299, e-pasts
Matkuncu kapos, 12. jūnijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 03.05.2022 16:23.
Jāņuciema kapos, 03. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 03.05.2022 16:22.
Demenes lutrerāņu kapos, 10. jūlijā, 10:00.
Informācija atjaunota: 03.05.2022 16:22.
Šemberga kapos, 24. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 03.05.2022 16:01.
Faltopu kapos, 07. augustā, 12:00.
Informācija atjaunota: 03.05.2022 16:00.
Pakapiņu kapos, 28. augustā, 12:00.
Informācija atjaunota: 03.05.2022 16:00.

Dricāni

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Dricānu Svēto Apustuļu Simeona un Judas draudze.
Priesteris: Māris Laureckis, tālrunis 29214848, e-pasts marislaureckis@gmail.com
Dricānu kapos, 06. augustā, 12:30.
v. Mise Dricānu baznīcā par Dricānu kapsētā apglabātajiem, 06. augustā, 11:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2023 12:20.

Dubna

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Dubnas Vissvētās Jēzus Sirds draudze.
Priesteris: Antons Aglonietis, tālrunis 29155921, e-pasts aonton@apollo.lv
Dubnas kapos, 08. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 15:57.
Zarānu kapos, 08. jūnijā, 13:30.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 15:57.
Kondavnieku kapos, 01. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 15:43.
Klobānu kapos, 26. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 03.05.2022 15:59.

Dukstigala

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Dukstigala Jaunavas Marijas draudze.
Priesteris: Dainis Kašs, tālrunis 26439743, e-pasts dkass@inbox.lv
Baltiņu kapos, 23. jūlijā, 14:30.
Svētā Mise Dukstigala baznīcā, 25. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 14:25.
Dukstigala kapsētā, 02. jūlijā, 14:30.
Svētā Mise Dukstigala baznīcā, 04. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 13:28.

Eglaine

Jelgavas Diecēze. Eglaines Jaunavas Marijas — Baznīcas Mātes draudze.
Priesteris: Andrejs Skadiņš, tālrunis 29379148, e-pasts andrejsskadins@gmail.com
Pakāpienes kapos, 07. augustā, 14:00. (Šederes pagastā).
Informācija atjaunota: 03.05.2022 15:27.

Feimaņi

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Feimaņu Svētā Jāņa Kristītāja draudze.
Priesteris: Rinalds Broks, tālrunis 29179427, e-pasts Rinaldam@inbox.lv
Silajāņu kapos, 05. augustā, 15:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2023 12:06.
Antanisķu kapos, 08. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2023 11:30.
Feimaņu kapos, 19. augustā, 14:00.
Svētā Mise baznīcā par kapsētā apbedītajiem, 19. augustā, 13:00.
Informācija atjaunota: 18.05.2023 11:55.

Garkalne

Rīgas Arhidiecēze. Garkalnes novada sv. Erceņģeļa Miķeļa draudze.
Priesteris: Ilmārs Kravalis, tālrunis 25909060, e-pasts ilmars.kravalis@gmail.com
Garkalnes kapos, 28. augustā, 12:00.
Informācija atjaunota: 03.05.2022 15:12.

Grendza

Jelgavas Diecēze. Grendzes Svētā Pētera draudze.
Priesteris: Jans Trizna, tālrunis 27146299, e-pasts
Jaunajos Grendzes kapos, 02. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 16.06.2022 09:44.
Grendzes kapos (pie baznīcas), 25. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 16.06.2022 09:49.
Smeļinas kapos, 13. augustā, 12:00.
Informācija atjaunota: 16.06.2022 09:57.

Ilūkste

Jelgavas Diecēze. Ilūkstes Vissvētās Jaunavas Marijas Vārda draudze.
Priesteris: Jans Trizna, tālrunis 27146299, e-pasts
Ludvigovas kapos, 06. augustā, 14:00.
Informācija atjaunota: 13.06.2022 15:34.
Doļnajas kapos, 16. jūlijā, 14:00. (aizlūgums arī par Laišķu kapos apbedītajiem).
Informācija atjaunota: 11.05.2022 15:48.
Ilūkstes kapos, 10. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 16.06.2022 09:43.

Ilzeskalns

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Ilzeskalna kapela.
Priesteris: Juris Kravalis, tālrunis 26597399, e-pasts krava7@gmail.com
Sološnieku kapsētā, 26. jūnijā, 13:30.
Informācija atjaunota: 21.06.2021 12:41.
Vārkaļu kapsētā, 25. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 12:48.

Istalsna

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Istalsnas Svētā Staņislava draudze.
Priesteris: Rolands Abrickis, tālrunis 26171746, e-pasts rolandsabrickis@gmail.com
Zambaru kapsētā, 23. jūlijā, 13:00.
Svētā Mise Istalsnas baznīcā, 23. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 18.05.2023 14:57.
Ivdru kapos, 09. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 11:06.
Apliužņu kapos, 09. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 11:06.
Vabaļu kapos, Istalsna, 28. maijā, 13:30.
Svētā Mise Istalnas baznīcā, 28. maijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2023 14:02.

Istra

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Istras Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas draudze.
Priesteris: Arturs Mozga, tālrunis 25978978, e-pasts sacerdosarturs@inbox.lv
Zabalocku kapos, 01. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2023 15:45.
Joničku kapos, 11. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 11:03.
Pugaču kapos, 10. jūnijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2023 15:45.

Jasmuiža

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Jasmuižas Svētā Krusta Pagodināšanas draudze.
Priesteris: Onufrijs Pujats, tālrunis 29223505, e-pasts
Gāgu kapos, 11. jūnijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 18.05.2023 13:40.
Džeriņu kapos, 03. jūnijā, 13:00.
SV.Mise baznīcā, 03. jūnijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 18.05.2023 13:39.
Jasmuižas kapos, 10. jūnijā, 12:00. pie baznīcas.
Sv. Mise baznīcā, 10. jūnijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2023 15:16.
Bleidenes kapos, 10. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2023 15:15.
Raipoles kapos, 05. augustā, 12:00.
Informācija atjaunota: 17.05.2023 12:56.
Daugaviešu kapos, 19. augustā, 12:00. (Ar Sv. Misi).
Informācija atjaunota: 17.05.2023 12:55.

Jēkabpils

Jelgavas Diecēze. Jēkabpils Svētās Jaunavas Marijas dzimšanas draudze.
Priesteris: Viktors Siļčonoks, tālrunis 26386516, e-pasts padre.vitorio@inbox.lv
Meņķa kapos, 06. augustā, 15:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2023 12:20.
Nagļu kapos, 12. jūlijā, 16:00.
Informācija atjaunota: 19.04.2024 11:15.
Leimaņu pagasta kapos, 17. jūnijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2023 10:44.
Auzānu kapos, 28. jūnijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 19.04.2024 11:13.
Dzelznavas kapos, 28. jūnijā, 16:00.
Informācija atjaunota: 19.04.2024 11:12.
Biržu kapos, Jēkabpils, 19. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 19.04.2024 11:11.
Zasas kapos, Jēkabpils, 26. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 19.04.2024 11:10.
Jēkabpils pilsētas kapos, 05. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 19.04.2024 11:09.

Jelgava

Jelgavas Diecēze. Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāle.
Priesteris: Arnis Vizbelis, tālrunis 26466355, e-pasts avizbelis@inbox.lv
Meža kapos, 10. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 17.05.2022 10:41.
Miera kapos, 03. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 17.05.2022 10:42.
Zanderu kapos, 26. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 17.05.2022 10:42.
Jaunciema kapos, 26. jūnijā, 15:00.
Jaunciema baznīcā, 27. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 17.05.2022 10:43.
Bērzu kapos,Jelgava, 19. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 17.05.2022 10:47.
Baložu kapos, Jelgava, 12. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 17.05.2022 10:47.
Dalbes kapos, 29. maijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 17.05.2022 10:49.
Teteles kapos, 17. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 17.05.2022 10:50.
Kalnciema kapos, 31. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 17.05.2022 10:50.
Līvbērzes kapos, 07. augustā, 14:00.
Informācija atjaunota: 17.05.2022 10:51.
Sesavas kapos, 21. augustā, 16:00.
Informācija atjaunota: 17.05.2022 10:51.

Jezupova

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Jezupovas Svēto Pētera un Pāvila draudze.
Priesteris: Pāvels Raciņš, tālrunis 26790362, e-pasts pavelsracins@inbox.lv
Lāču kapos, 26. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 03.05.2022 15:46.
Ciršu kapos, 03. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 03.05.2022 15:45.
Stropu kapos, 10. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 03.05.2022 15:42.

Jūrmala

Rīgas Arhidiecēze. Majoru Dievmātes Bezvainīgās Sirds draudze.
Priesteris: Andris Blūms, tālrunis 29465826, e-pasts jurmalas_draudzes@inbox.lv
Beberbeķu kapos, 16. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 15:49.
Jaundubultu kapos, 16. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 15:49.
Lielupes kapos, 24. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 14:24.

Kalnciems

Jelgavas Diecēze. Kalnciema Kristus Karaļa draudze.
Priesteris: Arnis Vizbelis, tālrunis 26466355, e-pasts avizbelis@inbox.lv
Kalnciema kapos, Kalnciems, 25. jūnijā, 15:00.
Svētā Mise Kalnciema baznīcā, 26. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 14:39.

Kalupe

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Kalupes Vissvētākā Altāra Sakramenta draudze.
Priesteris: Antons Aglonietis, tālrunis 29155921, e-pasts aonton@apollo.lv
Lazdānu kapos, 13. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 12:22.
Ratnieku kapos, 13. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 12:21.
Baltaču kapos, 06. jūlijā, 13:00.
sv. Mise par mirušajiem Kalupes baznīcā, 06. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 12:15.

Kaunata

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Kaunatas Vissvētākās Jaunavas Marijas Apmeklēšanas draudze.
Priesteris: Haralds Broks, tālrunis 29751333, e-pasts magnus_grec@inbox.lv
Kaunatas vecajā kapsētā, 01. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2023 15:44.
Mozgu kapsētā, 01. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 18.05.2023 13:28.
Bresingovas kapos, 28. maijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 17.05.2023 12:08.
Škrabu kapos, 27. maijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 17.05.2023 12:07.

Ķekava

Rīgas Arhidiecēze. Ķekavas draudze.
Mellupu kapos, 23. jūlijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 14:24.

Ķemeri

Rīgas Arhidiecēze. Ķemeru sv. Jāņa Kristītāja draudze.
Priesteris: Andris Blūms, tālrunis 29465826, e-pasts jurmalas_draudzes@inbox.lv
Ragaciema kapos, 02. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 13:28.
Ķemeru kapos, 02. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 13:28.

Krāslava

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Krāslavas Svētā Ludvika draudze.
Priesteris: Eduards Voroņeckis, tālrunis 29816995, e-pasts eduardsvoroneckis@inbox.lv
Kačānu kapos, 16. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 14.06.2023 13:23.
Gribuļu kapos, 09. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 14.06.2023 12:47.
Naudišu kapos, 09. jūlijā, 15:30.
Informācija atjaunota: 14.06.2023 12:46.
Vecelišķu kapos, 10. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 10:23.
Pastaru kapos, 10. jūlijā, 15:30.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 10:22.
Ūdrīšu kapos, 18. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 14.06.2023 12:44.
Gintautu kapos, 18. jūnijā, 15:30.
Informācija atjaunota: 14.06.2023 12:44.
Vilmaņu kapos, 11. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 14.06.2023 13:08.
Pukjānu kapos, 11. jūnijā, 15:30.
Informācija atjaunota: 14.06.2023 13:07.
Krāslavas Vecajos katoļu kapos, 28. maijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 14.06.2023 13:01.

Krišjāņi

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Krišjāņu Svētā Jāņa Kristītāja draudze.
Priesteris: Oļģerts Misjūns, tālrunis 26663811, e-pasts olgerto@inbox.lv
Putrānu kapos, 13. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 19.04.2024 09:18.
Kaupiņu kapos, 13. jūlijā, 13:30.
Informācija atjaunota: 19.04.2024 09:18.

Lielvārde

Rīgas Arhidiecēze. Lielvārdes Sv. Krusta Paaugstināšanas draudze.
Priesteris: Andris Solims, tālrunis 29855768, e-pasts asolims@inbox.lv
Jumpravas kapos, 16. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 16:05.
Lielvārdes katoļu kapos, 16. jūlijā, 11:00.
Lielvārdes katoļu kapos, 15. jūlijā, 11:00. stipra lietus gadījumā baznīcā; pl. 13:00 – Vesperes un procesija kapos.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 16:05.
Madlienas kapos, 02. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 15:51.

Līksna

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds draudze.
Priesteris: Jānis Kolns, tālrunis 29331054, e-pasts cum@inbox.lv
Mukānu kapos, 18. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 16.05.2022 13:33.
Kokinišķu kapos, 18. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 16.05.2022 13:34.
Patmaļu kapos, 11. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 16.05.2022 13:35.
Motivānu kapos, 11. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 16.05.2022 13:39.
Mīšteļu kapos, 04. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 16.05.2022 13:40.
Vaikuļānu kapos, 04. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 16.05.2022 13:40.

Līvāni

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Līvānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu draudze.
Priesteris: Jānis Smirnovs, tālrunis 26493629, e-pasts pr.janis@inbox.lv
Līvānu pilsētas kapos, 04. augustā, 13:00.
Līvānu baznīcā Sv. Mise, 04. augustā, 11:30.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 16:11.
Upenieku kapos, 27. jūlijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 13:21.
Veceļu kapos, 06. jūlijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 13:05.
Gaiņu kapos, 06. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 13:05.
Mālkalna kapos, 13. jūlijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 12:33.
Gercānu kapos, 13. jūlijā, 12:00.
ar Sv. Misi par apbedītajiem, 13. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 12:32.
Steķu kapos, 03. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 16.05.2022 12:56.
Saliešu kapos, 22. jūnijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 12:02.
Gruguļu kapos, 22. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 12:02.
Mucenieku kapos, 15. jūnijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 11:45.
Muktupāvelu kapos, 15. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 11:44.

Līvbērze

Jelgavas Diecēze. Līvbērzes Svētā Jāzepa draudze.
Priesteris: Arnis Vizbelis, tālrunis 26466355, e-pasts avizbelis@inbox.lv
Līvbērzes kapos, Līvbērze, 06. augustā, 14:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 14:43.

Ludza

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas draudze.
Priesteris: Rodions Doļa, tālrunis 20240098, e-pasts rodionsdola@gmail.com
Eipļu kapos, 10. jūnijā, 12:00.
Svētā Mise par apbedītajiem Eipļu, Zapānu un Sondaru kapos, 11. jūnijā, 09:00.
Informācija atjaunota: 10.05.2023 11:15.
Zapanu kapos, 10. jūnijā, 13:00.
kapos, 11. jūnijā, 09:00.
Informācija atjaunota: 10.05.2023 11:11.
Zvirgzdenes kapos, 25. jūnijā, 13:00.
Sv. Mise par apbedītajiem Zvirgzdenes un Meža kapos, 02. jūlijā, 09:00.
Informācija atjaunota: 10.05.2023 11:10.
Vērņu kapos, 04. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 10.05.2023 11:08.
Lauču kapos, 04. jūnijā, 14:00.
Sv. Mise par apbedītajiem Vērņu un Lauču kapos, 11. jūnijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 10.05.2023 11:06.
Cilviču kapos, 03. jūnijā, 12:00.
Sv.Mise Civliču un Melašku kapos , 04. jūnijā, 09:00.
Informācija atjaunota: 10.05.2023 11:03.
Meļašku kapos, 03. jūnijā, 13:00.
Sv. Mise par apbedītajiem Cilviču un Meļašku kapos, 04. jūnijā, 21:00.
Informācija atjaunota: 10.05.2023 11:05.
Dzerkaļu kapos, 24. jūnijā, 13:00.
Sv. Mise par apbedītajiem Dzerkaļu, Tutinu un Soidu kapos, 25. jūnijā, 09:00.
Informācija atjaunota: 10.05.2023 11:00.
Tutinu kapos, 24. jūnijā, 14:00.
Dzerakļu,Tutinu,un Soidu kapos 25.06.2023 plkst.9.00, 25. jūnijā, 09:00.
Informācija atjaunota: 10.05.2023 10:58.
Soidu kapos, 24. jūnijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 10.05.2023 10:56.
Kaļvu kapos, 17. jūnijā, 12:00.
Kaļvu, Bleivu un Seļekovas kapos 18.06.2023, 18. jūnijā, 09:00.
Informācija atjaunota: 10.05.2023 10:56.
Bleivu kapos, 17. jūnijā, 13:00.
Sv.Mise par apbedītajiem Kaļvu,Bleivu, Seļekovas kapos , 18. jūnijā, 00:00.
Informācija atjaunota: 10.05.2023 10:54.
Franapoles kapos, 18. jūnijā, 13:00.
Skradeļu un Franapoles kapos, 25. jūnijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 10.05.2023 10:51.
Skraduļu kapos, 18. jūnijā, 13:00.
11.00 Sv. Mise par apbedītajiem Skradeļu un Franapoles kapos, 25. jūnijā, 10:49.
Informācija atjaunota: 10.05.2023 10:49.
Seļekovas kapos, 17. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 10.05.2023 10:48.
Ludzas kapos, 12. augustā, 13:00.
Sv. Mise par apbedītajiem Ludzas kapos, 13. augustā, 09:00.
Informācija atjaunota: 10.05.2023 11:19.
Sondaru kapos, 10. jūnijā, 14:00.
kapos , 11. jūnijā, 00:00.
Informācija atjaunota: 10.05.2023 10:39.
Utičevas kapos, 11. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 10.05.2023 10:37.
Rudzīšu kapos, 11. jūnijā, 14:00.
Svētā Mise Ludzas baznīcā par apbedītajiem Utičevas un Rudzīšu kapos, 18. jūnijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 10.05.2023 10:36.

Malnava

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Malnavas Rožukroņa Dievmātes draudze.
Priesteris: Ringolds Klimons, tālrunis 29243655, e-pasts ringoldkl@inbox.lv
Zeļčovas kapos, 01. jūnijā, 13:00.
Svētā Mise , 01. jūnijā, 08:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 15:27.
Novosilku kapos, 01. jūnijā, 14:00.
Svētā Mise , 02. jūnijā, 10:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 15:26.
Barkānu kapos, 25. maijā, 13:00.
Svētā Mise , 25. maijā, 08:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 15:25.
Zubku kapos, 08. jūnijā, 13:00.
Svētā Mise , 08. jūnijā, 08:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 15:24.
Bozova kapos, 09. jūnijā, 13:00.
Svētā Mise , 09. jūnijā, 10:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 15:23.
Dagušova kapos, 15. jūnijā, 13:00.
Svētā Mise , 15. jūnijā, 08:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 15:22.
Krīveņu kapos, 15. jūnijā, 14:00.
Svētā Mise , 17. jūnijā, 08:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 15:21.
Grebņevas kapos, 16. jūnijā, 13:00.
Svētā Mise , 16. jūnijā, 10:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 15:20.
Kabulovas kapos, 22. jūnijā, 15:00.
Svētā Mise , 25. jūnijā, 08:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 15:19.
Salinīku kapos, 06. jūlijā, 13:00.
Svētā Mise , 06. jūlijā, 08:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 15:18.
Skobulina kapos, 06. jūlijā, 14:00.
Svētā Mise , 08. jūlijā, 08:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 15:17.
Veckārsavas kapos, 20. jūlijā, 15:00.
Svētā Mise , 22. jūlijā, 08:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 15:13.
Kārsavas kapos, 21. jūlijā, 13:00.
Svētā Mise , 21. jūlijā, 10:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 15:16.

Mārupe

Rīgas Arhidiecēze. Rīgas Lutera Evanģēliski Luteriskā draudze.
Priesteris: Kaspars Simanovičs, tālrunis 26146394, e-pasts
Mazcenu kapos, 04. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 03.05.2022 15:37.
Mārupes kapos, 24. jūlijā, 16:00.
Informācija atjaunota: 03.05.2022 15:33.

Medumi

Jelgavas Diecēze. Medumu Svētā Jāņa Kristītāja draudze.
Priesteris: Rolands Šakals, tālrunis 29683961, e-pasts roland.s@inbox.lv
Vasarišķu kapos, 24. jūnijā, 02:30.
Sv. Mise
Informācija atjaunota: 01.06.2023 10:42.

Mežvidi

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Mežvidu Skapulāra Dievmātes draudze.
Priesteris: Juris Kravalis, tālrunis 26597399, e-pasts krava7@gmail.com
Sila kapos,Mežvidi, 04. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 16.05.2022 12:14.
Plēšu kapos, 23. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 16.05.2022 12:15.
Lakšinieku kapos, 06. augustā, 13:00.
Informācija atjaunota: 16.05.2022 12:16.

Nagļi

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Nagļu Svētā Jāņa Kristītāja draudze.
Priesteris: Imants Medveckis, tālrunis 28615775, e-pasts imants.mic@gmail.com
Nagļu jaunajos kapos, 24. augustā, 13:00.
Svētā Mise Nagļu baznīcā, 24. augustā, 12:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 15:41.
Nagļu vecajos kapos, 25. augustā, 13:00.
Svētā Mise Nagļu baznīcā, 25. augustā, 12:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 15:39.

Nereta

Jelgavas Diecēze. Neretas Svētā Gara draudze.
Priesteris: Andrejs Trapučka, tālrunis 29190359, e-pasts t.andre@inbox.lv
Kišku kapos, 25. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 03.05.2022 16:26.

Nīdermuiža

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Nīdermuižas Kunga Jēzus Apskaidrošanās draudze.
Priesteris: Antons Aglonietis, tālrunis 29155921, e-pasts aonton@apollo.lv
Pelēču kapsēta, 23. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 14:16.
Gurnejašu kapsētā, 23. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 14:15.
Bramaņu kapsētā, 23. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 14:15.
Ārdavas kapos, 17. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 21.06.2021 11:39.
Krasnagorkas kapos, 17. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 21.06.2021 11:39.

Ogre

Rīgas Arhidiecēze. Ogres sv. Meinarda draudze.
Priesteris: Konstantīns Bojārs, tālrunis 26551206, e-pasts meinarda.draudze@inbox.lv
Ciemupes kapos, 14. augustā, 14:00.
Informācija atjaunota: 03.05.2022 15:21.

Olaine

Rīgas Arhidiecēze. Olainas Bezvainīgās Jaunavas Marijas draudze.
Priesteris: Jāzeps Kornaševskis, tālrunis 29417446, e-pasts vilakatjazeps@inbox.lv
Jaunolaines kapos, 17. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 15:53.
Baložu kapos, Olaine, 09. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 15:51.
Sila kapos, Olaine, 02. jūlijā, 09:30.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 15:27.
Plakanciema kapos, Olaine, 23. jūlijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 14:43.
Mellupu kapos, Olaine, 31. jūlijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 03.05.2022 15:11.

Ostrone

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Ostrones Svētā Aloiza draudze.
Priesteris: Imants Medveckis, tālrunis 28615775, e-pasts imants.mic@gmail.com
Akremu kapos, 15. jūnijā, 13:00.
Svētā Mise Ostrones baznīcā, 23. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 15:38.
Bokānu kapos, 01. jūnijā, 13:00.
Svētā Mise Viļānu baznīcā, 02. jūnijā, 00:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 15:37.
Pustinku kapos, 08. jūnijā, 13:00.
Svētā Mise Pustunkas kapličā, 16. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 15:36.
Rampānu kapos, 20. jūlijā, 14:00.
Svētā Mise Viļānu baznīcā, 21. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 15:35.
Sopru kapos, 15. jūnijā, 14:00.
Svētā Mise Ostrones baznīcā, 28. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 15:34.
Zamožu kapos, 15. jūnijā, 15:00.
Svētā Mise Ostrones baznīcā, 28. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 15:32.
Zvīdreņu kapos, 13. jūlijā, 13:00.
Svētā Mise Viļānu baznīcā, 14. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 15:32.

Ozolmuiža

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Ozolmuižas Svēto Pētera un Pāvila draudze.
Priesteris: Imants Petrovskis, tālrunis 29357792, e-pasts imantspetr@inbox.lv
Barkānu kapos, Ozolmuiža, 15. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2023 14:53.
Skuju kapos, 15. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2023 14:53.
Ūsveišu kapos, 08. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2023 14:52.

Pasiene

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Pasienes Svētā Dominika draudze.
Priesteris: Vitālijs Filipenoks, tālrunis 29593089, e-pasts witalius2@inbox.lv
Pasienes kapos, 06. augustā, 14:00. Pēc Sv.Mises apmēram plkst. 14.00 kapusvētki Pasienes kapos.
Svētā Mise Sv.Dominika godam Pasienes baznīcā, 07. augustā, 12:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2023 14:01.

Peipiņi

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Peipiņu Sāpju Dievmātes draudze.
Priesteris: Daumants Abrickis, tālrunis 26310874, e-pasts abrickis.daumants@gmail.com
Staškeviču kapos, 19. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 18.05.2022 12:36.
Šķeltovas kapos, 11. jūnijā, 11:00.
Svētā Mise Peipiņu baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Šķeltovas kapos, 11. jūnijā, 10:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2023 12:53.
Kalna Kudeņu kapos, 23. jūlijā, 13:00.
Svētā Mise Peipiņu baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Kalna Kudeņu kapos, 23. jūlijā, 10:00.
Informācija atjaunota: 17.05.2023 13:30.

Pēternieki

Rīgas Arhidiecēze. Pēternieku sv. Pētera draudze.
Priesteris: Mareks Marija Pasjuts, tālrunis 27007448, e-pasts marek.pasiut@gmail.com
kapsētā, 04. jūlijā, 15:00.
Svētā Mise baznīcā, 04. jūlijā, 15:00. pēc tam procesija uz Pēternieku kapiem.
Informācija atjaunota: 17.06.2021 09:04.

Piedruja

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Piedrujas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas draudze.
Priesteris: Eduards Voroņeckis, tālrunis 29816995, e-pasts eduardsvoroneckis@inbox.lv
Lupandu kapos, 17. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 14.06.2023 12:59.
Dvorčanu kapos, 17. jūnijā, 14:30.
Informācija atjaunota: 14.06.2023 12:59.

Pieniņi

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Pieniņu Svētā Jēzus Sirds draudze.
Priesteris: Aigars Bernāns, tālrunis 29516867, e-pasts pienini21@tvnet.lv
Aizupiešu kapos, 18. jūnijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 12:14.

Pilda

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Pildas Svēto Pētera un Pāvila draudze.
Priesteris: Rolands Abrickis, tālrunis 26171746, e-pasts rolandsabrickis@gmail.com
Gaveiku kapos, 25. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 12:44.
Mazo Kukuļu kapos, 25. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 16.05.2022 10:31.
Ņukšu kapsētā, 18. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 12:29.
Dzērkaļu kapos,Pilda, 03. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2023 13:59.
Vaišļu kapos, 03. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2023 13:59.
Šķirpānu kapos, 03. jūnijā, 14:30.
Informācija atjaunota: 01.06.2023 13:58.

Piņķi

Rīgas Arhidiecēze. Piņķu Jāņa draudze.
Priesteris: Andris Krauliņš, tālrunis 26115312 , e-pasts macitajs@pinkudraudze.lv
Piņķu kapos, Piņķi, 17. jūlijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 03.05.2022 15:33.
Annas kapos, Babīte, 17. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 03.05.2022 15:30.
Beberbeķu kapos, Babīte, 17. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 03.05.2022 15:28.

Preiļi

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Preiļu Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas draudze.
Priesteris: Jānis Stepiņš, tālrunis 26464014, e-pasts bazneica@preili.lv
Dzeņu kapos, 13. augustā, 15:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2023 12:21.
Preiļu pilsētas kapos, 06. augustā, 15:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2023 12:18.
Preiļu Jaunajos kapos, 05. augustā, 15:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2023 12:05.
Gaiļmuižas kapos, 23. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2023 12:02.
Rutkovsku – Kažu kapos, 15. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2023 11:48.
Pupoju kapos, 16. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2023 11:33.
Ivdreišu kapos, 08. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2023 11:29.
Prikuļu kapos, 19. augustā, 15:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2023 11:19.
Pauniņu kapos, 01. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2023 11:13.
Žogotu kapos, 30. jūlijā, 03:00.
Informācija atjaunota: 18.05.2023 15:01.
Eisagu kapos, 22. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 18.05.2023 14:49.
Kokorīšu kapos, 12. jūnijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 18.05.2022 13:49.
Sila – Ondzuļu kapos, 04. jūnijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 18.05.2023 12:05.
Sprindžu kapos, 03. jūnijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 18.05.2023 12:01.
Šoldru kapos, 13. augustā, 15:00.
Informācija atjaunota: 18.05.2022 13:50.
M. Prikuļu – Augustovas kapos, 27. maijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 17.05.2023 12:54.
Petrovsku kapos, 28. maijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 17.05.2023 12:18.
Preiļu Vecajos kapos, 20. augustā, 15:00.
Informācija atjaunota: 17.05.2023 12:17.

Puša

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Pušas Vissvētās Trīsvienības draudze.
Priesteris: Jānis Voverovs, tālrunis 26578624, e-pasts janissem76@inbox.lv
Zasteniku kapos, 17. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2023 11:50.
Rukmaņu kapos, Puša, 15. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2023 11:50.
Butkānu kapos, 05. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 12:44.
Piertnīku kapos, 18. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2023 15:23.
Sivgaļu kapos, 25. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 07.05.2022 13:07.
Pušas kapos, 20. augustā, 15:00.
Pušas baznīcā Sv.Mise .
Informācija atjaunota: 01.06.2023 14:44.

Rageļi

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Raģeļu Svētā Jāņa Kristītāja draudze.
Priesteris: Daumants Abrickis, tālrunis 26310874, e-pasts abrickis.daumants@gmail.com
Slobodas kapos, Rageļi, 30. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 14:41.
Dudeļu kapos, 30. jūlijā, 14:00.
Svētā Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Slobodas un Dudeļu kapos, 01. augustā, 12:00.
Informācija atjaunota: 18.05.2022 11:08.
Egļu kapos, 10. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 17.05.2023 13:57.
Raginsku kapos, 10. jūnijā, 14:00.
Svētā Mise Rageļu baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Egļu un Raginsku kapos, 11. jūnijā, 09:00.
Informācija atjaunota: 17.05.2023 13:57.
Peipiņu kapos, 11. jūnijā, 11:00.
Svētā Mise Peipiņu baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Peipiņu kapos, 11. jūnijā, 10:00.
Informācija atjaunota: 17.05.2023 13:55.
Rageļu kapos, 23. jūnijā, 13:00.
Svētā Mise Rageļu baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Rageļu kapos, 24. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 17.05.2023 13:46.
Lipsku kapos, 24. jūnijā, 11:00.
Svētā Mise Rageļu baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Lipsku kapos, 24. jūnijā, 09:00.
Informācija atjaunota: 17.05.2023 13:28.

Raipole

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Raipoles Svētā Jāņa Kristītāja draudze.
Priesteris: Arturs Mozga, tālrunis 25978978, e-pasts sacerdosarturs@inbox.lv
Raipoles vecajos kapos, 04. jūnijā, 14:00.
Raipoles baznīcā notiks Sv.Mise par mirušajiem, kas apglabāti Raipoles kapsetās, 04. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 12.05.2022 09:19.
Raipoles jaunajos kapos, 04. jūnijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 11:27.
Horoševas kapos, 02. jūlijā, 14:00.
Svētā Mise notiks Raipoles baznīcā par mirušajiem, kas apglabāti Puncuļu un Horoševas kapos, 02. jūlijā, 09:00.
Informācija atjaunota: 12.05.2022 09:18.
Puncuļu kapos, Raipole, 17. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2023 14:04.

Rēzekne

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāle.
Priesteris: Mārtiņš Kārklis, tālrunis 28289872, e-pasts martinskarklis20@gmail.com
Skredeļu kapos, 06. augustā, 14:00.
Svētā Mise katedrālē par kapsētā apbedītajiem, 09. augustā, 07:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 14:42.
Miera kapos, Rēzekne, 23. jūlijā, 15:00.
Svētā Mise par kapos apbedītajiem, 26. jūlijā, 18:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 14:23.
Greiškānu kapos, 30. jūlijā, 14:00.
Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem, 02. augustā, 07:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 14:22.
Vabaļu kapos, 24. jūlijā, 14:00.
Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem, 27. jūlijā, 07:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 14:22.
Jiuseru kapos, 24. jūlijā, 15:00.
Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem, 28. jūlijā, 07:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 14:21.
Lejas Ančupānu kapos, 06. augustā, 14:00.
Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem, 09. augustā, 18:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 14:05.
Plykpūrmaļu kapos, 17. jūlijā, 14:00.
Svētā Mise katedrālē par kapsētā apbedītajiem, 21. jūlijā, 19:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 14:01.
Sokōrņu kapos, 30. jūlijā, 14:00.
Svētā Mise katedrālē par kapsētā apbedītajiem, 03. augustā, 07:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 14:04.
Borisovas kapos, 15. jūlijā, 15:00.
Svētā Mise katedrālē par kapsētā apbedītajiem
Informācija atjaunota: 18.05.2023 14:43.
Pleikšņu kapos, 16. jūlijā, 15:00.
Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem, 19. jūlijā, 07:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2023 10:59.
Veremu kapos, 10. jūlijā, 14:00.
Svētā Mise katedrālē par kapsētā apbedītajiem, 12. jūlijā, 07:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 13:34.
Strankaļu kapos, 10. jūlijā, 14:00.
Svētā Mise katedrālē par kapsētā apbedītajiem, 14. jūlijā, 07:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 13:34.
Kucinu kapos, 10. jūlijā, 15:00.
Svētā Mise katedrālē par kapsētā apbedītajiem, 15. jūlijā, 07:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 13:33.
Dreizu kapos, 03. jūlijā, 14:00.
Svētā Mise Jēzus Sirds katedrālē par kapsētā apbedītajiem, 05. jūlijā, 07:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 13:09.
Škeņevas kapos, 01. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 18.05.2023 14:05.
Putreišu kapos, 31. jūlijā, 15:00.
Svētā Mise Jēzus Sirds katedrālē par kapsētā apbedītajiem, 04. augustā, 07:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 13:09.
Makašānu Zelteņu kapos, 25. jūnijā, 14:00.
Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem, 28. jūnijā, 07:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 13:04.
Lobvōržu Zelteņu kapos, 16. jūlijā, 13:00.
Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem, 20. jūlijā, 07:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 13:04.
Sprūževas kapos, 26. jūnijā, 14:00.
Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem, 30. jūnijā, 07:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 13:03.
Mežareju kapos, 18. jūnijā, 14:00.
Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem, 21. jūnijā, 07:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 12:31.
Staroščiku kapos, 18. jūnijā, 14:00.
Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem, 21. jūnijā, 07:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 12:30.
Lejas Tuču kapos, 04. jūnijā, 14:00.
Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem, 07. jūnijā, 07:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 11:32.
Obricku kapos, 12. jūnijā, 14:00.
Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem, 14. jūnijā, 07:00.
Informācija atjaunota: 16.06.2021 08:37.
Kolna Tuču kapos, 05. jūnijā, 15:00.
Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem, 08. jūnijā, 07:00.
Informācija atjaunota: 16.06.2021 08:35.
Staudžu kapos, 23. jūlijā, 13:00.
Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem, 26. jūlijā, 07:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 11:31.
Taudejāņu kapos, 10. jūnijā, 15:00.
Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem
Informācija atjaunota: 01.06.2023 15:04.
Sutrovas kapos, 09. jūlijā, 15:00.
Svētā Mise katedrālē par kapsētā apbedītajiem, 13. jūlijā, 07:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 11:07.
Rēzeknes Purvīša ielas k., 28. augustā, 14:00.
Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem, 30. augustā, 07:00.
Informācija atjaunota: 03.05.2022 16:28.
Pilsētas Ančupānu, 24. jūlijā, 15:00.
Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem, 25. jūlijā, 07:00.
Informācija atjaunota: 05.07.2022 10:51.

Rīga

Rīgas Arhidiecēze. Rīgas sv. Alberta draudze.
Priesteris: Krišjānis Dambergs, tālrunis 26775679, e-pasts br.krisjanis@gmail.com
Ziepniekkalna kapos, 23. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 14:40.

Rīga

Rīgas Arhidiecēze. Bolderājas Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas draudze.
Priesteris: Emils Krupenikovs, tālrunis 26126631, e-pasts e.krupenikov@rambler.ru
Bolderājas kapos, 23. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 14:40.

Rīga

Rīgas Arhidiecēze. Rīgas Kristus Karaļa draudze.
Priesteris: Pēteris Alusiks, tālrunis 28470721, e-pasts alusik.peter@gmail.com
Sarkandaugavas kapos, 23. jūlijā, 15:00. pie baznīcas.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 14:40.
Meža kapos, Rīga, 16. jūlijā, 15:00. pie kapličas.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 14:06.
Rīgas 2. Meža kapos, 01. augustā, 15:00. pie kapličas.
Informācija atjaunota: 07.05.2022 13:05.

Rīga

Rīgas Arhidiecēze. Rīgas sv. Alberta draudze.
Priesteris: Krišjānis Dambergs, tālrunis 26775679, e-pasts br.krisjanis@gmail.com
Pleskodāles kapos, 26. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 03.05.2022 16:26.

Rīga

Rīgas Arhidiecēze. Rīgas Kristus Karaļa draudze.
Priesteris: Pēteris Alusiks, tālrunis 28470721, e-pasts alusik.peter@gmail.com
Jaunciema kapos, Rīga, 21. augustā, 15:00.
Informācija atjaunota: 03.05.2022 15:13.

Rīga

Rīgas Arhidiecēze. Rīgas sv. Alberta draudze.
Priesteris: Krišjānis Dambergs, tālrunis 26775679, e-pasts br.krisjanis@gmail.com
Katlakalna kapos, 28. augustā, 13:00.
Informācija atjaunota: 03.05.2022 15:12.

Rikava

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Rikavas Dieva Apredzības draudze.
Priesteris: Imants Medveckis, tālrunis 28615775, e-pasts imants.mic@gmail.com
Privšu kapos, 14. jūlijā, 13:00.
Svētā Mise Rikavas baznīcā, 16. jūlijā, 11:30.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 13:27.
Murānu kapos, 07. jūlijā, 13:00.
Svētā Mise Rikavas baznīcā, 07. jūlijā, 11:30.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 16:06.
Rikavas kapos, 18. augustā, 13:00.
Svētā Mise Rikavas baznīcā, 17. augustā, 16:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 11:06.
Jokstu kapos, 02. jūnijā, 13:00.
Svētā Mise Rikavas baznīcā, 02. jūnijā, 11:30.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 15:30.
Zirkolna kapos, 16. jūnijā, 13:00.
Svētā Mise Rikavas baznīcā, 16. jūnijā, 11:30.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 15:29.

Robežnieki

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Pustiņas Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas draudze.
Priesteris: Pāvels Turonoks, tālrunis 26373755, e-pasts pr.turonoks@mail.ru
Zarečje Pleiki kapos, 09. jūlijā, 14:00.
Sv. Mise , 10. jūlijā, 10:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 13:30.
Maksimovas kapos, Robežnieki, 17. jūlijā, 12:00.
Svētā Mise, 17. jūlijā, 10:00.
Informācija atjaunota: 07.05.2022 13:05.

Rozentova

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Rozentovas Svētā Krusta Pagodināšanas draudze.
Priesteris: Rinalds Broks, tālrunis 29179427, e-pasts Rinaldam@inbox.lv
Pinku kapos, 15. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2023 11:47.
Ostrovsku kapos, 15. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2023 11:44.
Gudeļu kapos, 08. jūlijā, 13:00.
Sv.Mise Lūznavas muižas kapelā , 08. jūlijā, 00:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2023 11:27.
Rozentovas kapos, 29. jūlijā, 13:00.
Svētā Mise Rozentovas baznīcā, 29. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 18.05.2023 14:47.

Rudzāti

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Rudzātu Svētā Jēkaba draudze.
Priesteris: Vilhelms Bēķis, tālrunis 29122201, e-pasts rudzatubz@inbox.lv
Rudzātu kapos, 24. jūlijā, 00:00.
baznīcā sv.Mise un pēc tam uz kapiem, 24. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2022 12:06.
Kivlenieku kapos, 23. jūlijā, 16:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2022 11:18.
Eleonorviles kapos, 02. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2022 11:27.
Vidu kapos, 06. augustā, 15:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2022 11:31.
Punduriešu kapos, 20. augustā, 14:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2022 11:33.
Bikaunieku kapos, 27. augustā, 14:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2022 12:58.
Puduļu kapos, 11. jūnijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2022 12:58.
Steķu iela, Rudzāti, 18. jūnijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2022 12:59.

Rugāji

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Rugāju Vissvētās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds draudze.
Priesteris: Oļģerts Misjūns, tālrunis 26663811, e-pasts olgerto@inbox.lv
Mastarīgas kapos, 06. jūlijā, 15:30.
Informācija atjaunota: 19.04.2024 09:32.

Rundēni

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Rundēnu Svētā Krusta paaugstināšanas draudze.
Priesteris: Arturs Mozga, tālrunis 25978978, e-pasts sacerdosarturs@inbox.lv
Rundēnu kapos, 16. jūlijā, 15:00.
Svētā Mise notiks Rundēnu baznīcā par mirušajiem, kas apglabāti Rundēnu kapsētā, 16. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 12.05.2022 09:26.
Ševcu kapos, 09. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 12.05.2022 09:27.
Cegeļņas kapos, 09. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 12:10.
Bubinovas kapos, 09. jūlijā, 15:00.
Rundēnu baznīcā notiks Sv. Mise (par mirušajiem, kas apglabāti Ševcu, Cegeļņas un Bubinovas kapos.), 09. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 12.05.2022 09:29.

Ruskulova

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Ruskulovas Lurdas Dievmātes draudze.
Priesteris: Ringolds Klimons, tālrunis 29243655, e-pasts ringoldkl@inbox.lv
Zatišķu kapos, 28. maijā, 14:00.
Svētā Mise , 29. maijā, 08:00.
Informācija atjaunota: 01.06.2023 14:16.
Uguļeva kapos, 09. jūnijā, 14:30.
Svētā Mise , 24. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 16:25.
Dzērvines kapos, 22. jūnijā, 13:00.
Svētā Mise , 22. jūnijā, 08:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 16:24.
Zobļova kapos, 29. jūnijā, 13:00.
Svētā Mise , 01. jūlijā, 08:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 16:23.
Kaļvines kapos, 29. jūnijā, 14:00.
Svētā Mise , 02. jūlijā, 08:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 16:22.
Silarašu kapos, 13. jūlijā, 13:00.
Svētā Mise , 13. jūlijā, 08:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 16:21.
Svātiunes kapos, 20. jūlijā, 13:00.
Svētā Mise , 20. jūlijā, 08:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 16:20.

Rušona

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Rušonas Svētā Erceņģeļa Miķeļa draudze.
Priesteris: Daumants Abrickis, tālrunis 26310874, e-pasts abrickis.daumants@gmail.com
Krištopeņu kapos, 19. jūnijā, 12:00.
Sv. Mise Rušonas baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Krištopeņu kapos, 19. jūnijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 18.05.2022 12:37.
Rutuļu kapos, 04. jūnijā, 14:00.
Aglonas Bazilikā par Rutuļu un Gūteņu kapos apbedītajiem , 05. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 17.05.2023 14:03.
Solkas kapos, 01. jūlijā, 14:00.
Svētā Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Rutuļu un Solkas kapos, 02. jūlijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 17.05.2023 14:00.
Eikša kapos, 01. jūlijā, 14:00. (vajadz.transp. no Aglonas).
Informācija atjaunota: 17.05.2023 13:40.
Rušonas kapos, 02. jūlijā, 00:00.
Svētā Mise Rušonas baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Rušonas un Eikša kapos, 02. jūlijā, 09:00.
Informācija atjaunota: 17.05.2023 13:39.
Ondzuļu kapos, 22. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 17.05.2023 13:32.

Sala

Jelgavas Diecēze. Salas Sv.Jāņa luterāņu draudze.
Priesteris: Viktors Siļčonoks, tālrunis 26386516, e-pasts padre.vitorio@inbox.lv
Salas kapos, 31. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 03.05.2022 15:28.

Salaspils

Rīgas Arhidiecēze. Salaspils Dievmātes Rožukroņa Karalienes draudze.
Priesteris: Ilmārs Tolstovs, tālrunis 26382126, e-pasts priesteris.ilmars@gmail.com
Tilderu kapos, 09. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 18.05.2022 13:11.
Doles kapos, 09. jūlijā, 16:00. bez Svētās Mises.
Informācija atjaunota: 18.05.2022 13:11.
Salaspils Vecajos kapos, 02. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 18.05.2022 13:12.
Baldones pilsētas kapos, 10. jūlijā, 16:00. (bez sv.Mises).
Informācija atjaunota: 18.05.2022 13:15.
Klapu kapos, 10. jūlijā, 18:00. (bez sv.Mises).
Informācija atjaunota: 18.05.2022 13:15.

Salnava

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Salnavas Svētā Jāņa, Tuksnesī Saucēja Balss, draudze.
Priesteris: Ringolds Klimons, tālrunis 29243655, e-pasts ringoldkl@inbox.lv
Naudaskalna kapos, 19. maijā, 13:00.
Svētā Mise , 19. maijā, 10:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 15:15.
Rogu kapos, 08. jūnijā, 14:00.
Svētā Mise , 10. jūnijā, 08:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 15:14.

Sarkaņi

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Sarkaņu Bezvainīgās Jaunavas Marijas Ieņemšanas draudze.
Priesteris: Andris Jonāns, tālrunis 28345990, e-pasts andrisjonans@inbox.lv
Sarkaņu kapos, 21. jūlijā, 14:00.
Sarkaņu baznīcā, 16. jūlijā, 00:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 13:26.
Vasarānu kapos, 27. jūlijā, 12:00.
Sarkaņu baznīcā, 16. jūlijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 13:20.
Ceplīšu kapos, 13. jūlijā, 12:00.
Sarkaņu baznīcā, 08. jūlijā, 11:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 13:04.
Lešku kapos, 13. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 13:03.
Bižu kapos, 06. jūlijā, 13:00.
Svētā Mise Sarkaņu baznīcā, 06. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 16:05.
Ancižu kapos, 19. maijā, 14:00.
Svētā Mise Sarkaņu baznīcā, 28. maijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 11:16.
Kleperu kapos, 19. maijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 11:16.

Šķaune

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Landskoronas (Šķaunes) Vissvētās Trīsvienības draudze.
Priesteris: Andris Sprukts, tālrunis 26472466, e-pasts spruktsa@inbox.lv
Perveļovas kapos, 02. jūlijā, 15:00.
Sv. Mise , 03. jūlijā, 09:30.
Informācija atjaunota: 31.05.2022 12:33.
Kriškinovas kapos, 10. augustā, 13:00.
Svētā Mise , 10. augustā, 12:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 15:48.

Škilbēni

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Šķilbēnu Sāpju Dievmātes draudze.
Priesteris: Filips Davidovičs, tālrunis 25937854, e-pasts filipdaw@gmail.com
Svičevas kapos, 03. augustā, 14:30.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 13:30.
Augstasila kapos, 17. augustā, 16:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 13:29.
Bakarevas kapos, 08. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 13:23.
Ploskīnes kapos, 13. jūlijā, 14:30.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 13:23.
Kozlovas kapos, 17. augustā, 02:30.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 13:11.
Pleševas kapos, 06. jūlijā, 16:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 13:08.
Ančepovas kapos, 15. jūnijā, 14:30.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 12:50.
Plieševas kapos, 08. jūnijā, 16:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 12:46.
Lotušu kapos, 27. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 12:36.
Gusakovas kapos, 18. maijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 12:09.
Čilipīnes kapos, 18. maijā, 16:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 12:07.
Loginu kapos, 01. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 11:53.
Dagunovas kapos, 20. jūlijā, 14:30.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 15:49.

Sloka

Rīgas Arhidiecēze. Slokas sv. Ģimenes draudze.
Priesteris: Andris Blūms, tālrunis 29465826, e-pasts jurmalas_draudzes@inbox.lv
Meža kapos, Sloka, 09. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 13:39.
Slokas Baznīcas kapos, Sloka, 09. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 13:39.

Sproģi

Jelgavas Diecēze. Sproģu draudze.
Priesteris: Andrejs Trapučka, tālrunis 29190359, e-pasts t.andre@inbox.lv
Derdziņu kapos, 15. jūnijā, 15:30.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 15:53.
Dampadruvas kapos, 25. jūnijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 12:06.
Kačupes kapos, 25. jūnijā, 16:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 12:05.

Sprukti

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Spruktu Svētā Antona draudze.
Priesteris: Pāvels Raciņš, tālrunis 26790362, e-pasts pavelsracins@inbox.lv
Spruktu kapos, 08. jūlijā, 12:00.
Sv. Mise par mirušajiem , 01. augustā, 12:00. pēc Sv. Mises-kapusvētki.
Informācija atjaunota: 03.05.2022 15:42.
Spruktu komunālajos kapos, 07. augustā, 14:00.
Informācija atjaunota: 03.05.2022 15:39.
Rudānu kapos, 20. augustā, 13:00.
Rikavas baznīcā , 19. augustā, 04:00.
Informācija atjaunota: 10.05.2023 12:24.

Stiglova

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Stiglovas (Stiglavas) Svētā Krusta Pagodināšanas draudze.
Priesteris: Andris Jonāns, tālrunis 28345990, e-pasts andrisjonans@inbox.lv
Vecpirogovas kapos, 07. augustā, 14:00.
Svētā Mise Stiglovas baznīcā, 07. augustā, 12:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 11:32.
Pudinovas kapos, 22. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 12:01.
Šalaju kapos, 22. jūnijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 12:00.
Mežarnieku kapos, 03. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 10.05.2023 12:56.
Dziervju kapos, 03. jūnijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 10.05.2023 12:32.

Stirniene

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Stirnienes Svētā Laurencija draudze.
Priesteris: Viktors Petrovskis, tālrunis 28277839, e-pasts petrovskisv@inbox.lv
Stirnienes kapos, 16. jūlijā, 12:00. sv.Mise bazneicā un kopusvātki.
Informācija atjaunota: 18.05.2022 14:03.
Teilānu kapos, 11. jūnijā, 12:00. sv.Mise bazneicā un kopusvātki.
Informācija atjaunota: 18.05.2022 14:07.
Kapinīku kapos, 04. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 16.05.2022 12:52.
Kapinīku kapos, 04. jūnijā, 12:00. sv.Mise bazneicā un kopusvātki.
Informācija atjaunota: 18.05.2022 14:08.

Stoļerova

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Stoļerovas Vissvētās Trīsvienības draudze.
Priesteris: Julians Butāns, tālrunis 27128997, e-pasts
Stoļerovas kapsētā, 23. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 14:06.

Svente

Jelgavas Diecēze. Sventes Vissvētās Trīsvienības draudze.
Priesteris: Rolands Šakals, tālrunis 29683961, e-pasts roland.s@inbox.lv
Raudas kapos, 25. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 11:07.
Timšāņu kapos, 03. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 03.05.2022 15:59.
Purnieku kapos, 10. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 03.05.2022 15:58.
Sventes kapos, 09. jūlijā, 14:30.
Informācija atjaunota: 03.05.2022 15:58.

Tilža

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Tilžas Svētā Jāzepa draudze.
Priesteris: Filips Davidovičs, tālrunis 25937854, e-pasts filipdaw@gmail.com
Tilžas kapos, 27. jūlijā, 16:00.
Svētā Mise (vissvarīgākā lūgšana) par aizgājējiem notiks pirms katriem kapusvētkiem Tilžas draudzes baznīcā, 29. jūlijā, 14:30.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 13:28.
Purviņu kapos, 22. jūnijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 13:25.
Runcenes kapos, 22. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 13:16.
Lutanānu kapos, 06. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 12:59.
Ranguču kapos, 29. jūlijā, 13:30.
Informācija atjaunota: 18.05.2023 14:59.
Ūdrenes kapos, 29. jūnijā, 16:30.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 11:43.
Kāpessila kapos, 29. jūnijā, 15:30.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 11:42.

Tukums

Jelgavas Diecēze. Tukuma Svētā Stefana draudze.
Priesteris: Arnis Vizbelis, tālrunis 26466355, e-pasts avizbelis@inbox.lv
Lejas kapos, 09. jūlijā, 14:00. aizlūgums arī par Kalna kapos apbedītajiem.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 14:39.
Milzkalnes kapos, 02. jūlijā, 14:00. Lūgšana arī par Smārdes kapos apbedītajiem.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 14:05.
Zantes kapos, 11. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 17.06.2021 09:28.
Ozoliņu kapos, 25. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 13:30.
Laimiņu kapos, 18. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 13:07.
Veļķu kapos, 11. jūnijā, 14:00.
Svētā Mise un aizlūgums pie krusta Veļķu kapos (Veļķu un Vilkājas kapi), 15. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 12:08.

Valmiera

Rīgas Arhidiecēze. Valmieras Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas draudze.
Priesteris: Juris Škapars, tālrunis 29127456, e-pasts pr.juris.skapars@gmail.com
Kocēnu kapos, 21. augustā, 13:00.
Informācija atjaunota: 03.05.2022 15:13.

Vanagi

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Vanagu Svētās Annas draudze.
Priesteris: Vilhelms Bēķis, tālrunis 29122201, e-pasts rudzatubz@inbox.lv
Reutovas kapos, 16. jūlijā, 15:00.
Sv.Mise un kapusvētku procesija
Informācija atjaunota: 11.05.2022 14:40.
Vanagu kapos, 06. augustā, 12:00.
Sv.Mise un pēc tam uz kapiem, 01. augustā, 00:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 14:25.
Vilmeniešu kapos , 10. jūlijā, 12:30. (Svētā Mise un kapusvētku procesija).
Informācija atjaunota: 01.06.2022 11:28.
Zvērbuļu kapos, 11. jūnijā, 14:30.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 11:38.

Varakļāni

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Varakļānu Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas draudze.
Priesteris: Česlavs Mikšto, tālrunis 29771895, e-pasts czeslavs@yahoo.pl
Lielajos Strodu kapos, 22. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 11:58.
Varakļānu kapos, 17. augustā, 15:00.
Svētā Mise baznīcā, 17. augustā, 13:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 11:05.
Dekšāru kapos, 01. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 11:00.
Siļukalna kapos, 13. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 10:59.
Sila kapos, Varakļāni, 03. augustā, 14:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 10:59.
Eleonoras – Ikaunieku kapos, 08. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 10:57.
Asnīnes kapos, 27. jūlijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 10:56.
Ļodānu kapos, 27. jūlijā, 13:30.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 10:56.

Viesīte

Jelgavas Diecēze. Viesītes sv. Franciska draudze.
Priesteris: Viktors Siļčonoks, tālrunis 26386516, e-pasts padre.vitorio@inbox.lv
Cīrulīšu kapos, 19. jūnijā, 15:00.
Svētā Mise Viesītes baznīcā, 19. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 31.05.2022 12:39.
Viesītes Jaunos kapos, 07. jūnijā, 15:00.
Svētā Mise baznīcā, 04. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 19.04.2024 11:11.

Viļaka

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds draudze.
Priesteris: Guntars Skutels, tālrunis 29522542, e-pasts gunsk@inbox.lv
Viļakas sv. Mateja kapos, 04. augustā, 12:30.
pēc Sv. Mises baznīcā (ap plkst 12.30)
Informācija atjaunota: 15.04.2024 13:33.
Skandines kapos, 20. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 13:18.
Aizgalīnes kapos, 20. jūlijā, 16:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 13:17.
Slotukalna kapos, 13. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 13:01.
Lašku kapos, 13. jūlijā, 16:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 13:01.
Viduču kapos, 01. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 14.06.2023 13:14.
Olutovas kapos, 01. jūlijā, 16:00.
Informācija atjaunota: 14.06.2023 13:14.
Vēdeniešu kapos, 13. augustā, 13:00.
Informācija atjaunota: 07.05.2022 13:06.

Viļāni

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Viļānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa draudze.
Priesteris: Imants Medveckis, tālrunis 28615775, e-pasts imants.mic@gmail.com
Brikuļu kapos, 11. maijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 10:54.
Broku kapos, 08. jūnijā, 14:00.
Svētā Mise Viļānu baznīcā, 09. jūnijā, 09:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 10:52.
Kūkoju kapos, 25. maijā, 14:00.
Svētā Mise Viļānu baznīcā, 26. maijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 10:52.
Lagonu kapos, 18. maijā, 13:00.
Svētā Mise Viļānu baznīcā, 19. maijā, 09:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 10:50.
Makužu kapos, 13. jūlijā, 14:00.
Svētā Mise Viļānu baznīcā, 14. jūlijā, 09:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 10:50.
Masaļsku kapos, 01. jūnijā, 14:00.
Svētā Mise Viļānu baznīcā, 02. jūnijā, 09:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 10:49.
Medinsku kapos, 06. jūlijā, 13:00.
Svētā Mise Viļānu baznīcā, 07. jūlijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 10:48.
Solaskungu kapos, 18. maijā, 14:00.
Svētā Mise Viļānu baznīcā, 19. maijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 10:47.
Tevenānu kapos, 27. jūlijā, 15:00.
Svētā Mise Viļānu baznīcā, 28. jūlijā, 09:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 10:45.
Trūpu kapos, 20. jūlijā, 14:00.
Svētā Mise Viļānu baznīcā, 21. jūlijā, 09:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 10:44.
Vecmurānu kapos, 06. jūlijā, 14:00.
Svētā Mise Viļānu baznīcā, 07. jūlijā, 09:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 10:43.
Viļānu kapos, 03. augustā, 15:00.
Svētā Mise Viļānu baznīcā, 04. augustā, 09:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 10:41.

Višķi

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Višķu Svētā Jāņa Kristītāja draudze.
Priesteris: Andrejs Aglonietis, tālrunis 29470188, e-pasts andeks60@gmail.com
Kukaru kapos, 15. jūnijā, 12:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 11:12.
Rogoču kapos, 22. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 11:12.
Klekeru kapos, 22. jūnijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 11:11.
Augstkalnes kapos, 09. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 11:10.
Klobonu kapos, 23. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 11:10.
Ambeļu kapos, Višķi, 04. augustā, 14:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 11:09.
Višķu kapos, 18. augustā, 13:00.
Informācija atjaunota: 15.04.2024 11:08.

Zasa

Jelgavas Diecēze. Zasas draudze.
Priesteris: Viktors Siļčonoks, tālrunis 26386516, e-pasts padre.vitorio@inbox.lv
Zasas kapos, 26. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 19.04.2024 11:16.

Znotiņi

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Znotiņu Dievmātes draudze.
Priesteris: Aigars Bernāns, tālrunis 29516867, e-pasts pienini21@tvnet.lv
Kauparnieku kapi, 06. augustā, 12:00.
Informācija atjaunota: 11.05.2022 15:53.
Sutru kapos, 18. jūnijā, 12:00. (Ar Svēto Misi).
Informācija atjaunota: 18.05.2022 13:24.
Borbaļu kapos, 27. maijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 17.05.2023 12:58.
Seiļu kapi, 15. jūlijā, 12:00. (Ar Sv. Misi).
Informācija atjaunota: 17.05.2023 12:57.

Zosna

Rēzeknes – Aglonas Diecēze. Zosnas Svētā Erceņģeļa Miķeļa draudze.
Priesteris: Haralds Broks, tālrunis 29751333, e-pasts magnus_grec@inbox.lv
Veczosnas kapsētā, 18. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 19.05.2022 12:35.
Birzgaļu kapsēta, 17. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 18.05.2023 13:56.
Gineviču kapos, 03. jūnijā, 13:00.
Informācija atjaunota: 17.05.2023 12:13.
Vacstašuļu kapos, 03. jūnijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 17.05.2023 12:13.
Miera kapos, Zosna, 08. jūlijā, 14:00.
Informācija atjaunota: 17.05.2023 12:12.
Lipušku kapos, 29. jūlijā, 14:30.
Informācija atjaunota: 17.05.2023 12:10.
Lucišku kapos, 29. jūlijā, 15:00.
Informācija atjaunota: 17.05.2023 12:09.