Kristiešu krustu veidi

Mūsdienās ir izveidojusies sakrāla tradīcija noformēt pieminekļus ar uzrakstiem, portretu, kā arī krustu. Bieži vien klientiem rodas grūtības tieši krusta izvēlē piemineklim. Kristiešu krustu veidi mēdz būt dažādi, tāpēc ir svarīgi noteikt, pie kādas ticības tie attiecās.

Kā izvēlēties krustu piemineklim?

Mūsdienās pastāv milzīgs skaits krustu, kas attiecās uz noteiktu reliģiju un kuriem piemīt milzums nozīmju. Lai tiktu skaidrībā ar krusta izvēli piemineklim, jānoskaidro to veidi.

Kristiešu krustu veidi

Kristiešu krustu veidi

Agrīnās kristietības austrumu baznīca ir uzskaitījusi aptuveni 16 dažādus krustus, kas ir sevišķi turēti godā kādā no laika periodiem.

Visizplatītākie krustu veidi:

  • Sešu galu krievu pareizticības
  • Astoņgalu
  • Astoņgalu krusts - Golgofa
  • Četru galu krusts (latīņu)

Atšķirības starp krustiem

Sešu galu krievu krusts

Sešu galu krievu krusts

Šo krustu raksturo  horizontāli un slīpi novietoti apakšējie šķērši. Šāda krusta forma - vienkārša pareizticīgo astoņgalu versija. Slīpais apakšējais šķērsis pēc savas nozīmes kalpoja par paliktni kājām, kas tā arī īstenībā bija. Pašā sākumā krusts, kurā piesita Jēzu Kristu, tika veidots četru galu formas.

Papildus šķērsis kājām parādījās tikai pēc krustā sišanas.

Slīpais šķērsis nozīmē «taisnīgs pasākums».  Augstākā šķērša daļa izvietojās labajā pusē.  Pēc nostāstiem pie Jēzus labās rokas krustā sita grēkus nožēlojušu un attaisnotu laupītāju, bet kreisajā pusē krustā tika sists otrs laupītājs, kas nosodīja Glābēju un līdz ar to vēl vairāk pasliktināja savu stāvokli.

Astoņgalu krusts

Astoņgalu krusts

Pareizticīgo krusta pilnā forma ir astoņgalu jeb Svētā Lācara krusts. No sešgalu krusta tas atšķiras vienīgi ar augšējo šķērsi, uz kura pēc Kristus sišanas krustā tika piesista plāksnīte ar uzrakstu trijās valodās.  Salīdzinot sešu galu un astoņgalu krustus, var pārliecināties, ka tie ir vienādi. Taču astoņgalu krustam piemīt augsta simboliskā nozīme.

Astoņgalu krusts - Golgofa

Astoņgalu krusts - Golgofa

Pēc simboliskā satura krusts - Golgofa ir daudz pilnīgākas formas salīdzinājumā ar pareizticīgo krustu. Tajā apkopots liels daudzums detaļu, kuras atspoguļo pareizticības tradīcijas.

Astoņgalu krusts ir simboliski izvietots Golgafa kalnā.  Pēc Evanģēlijā teiktā Golgofa kalnā tad arī notika Jēzus kristus sišana krustā. Pa labi no kalna izvietoti uzraksti, bet zem kalna izvietots galvaskauss un kauli - Ādama mirstīgo atlieku sakrālais attēlojums.

Pa kreisi un pa labi no krusta atrodas Kristus sodīšanas ieroču attēlojumi: šķēps un durklis ar uzrakstiem, bet aiz krusta parasti novietots kronis - Kristus dzeloņstiepļu vainags. Malās pie krusta-Golgofa izvietoti uzraksti: Jēzus Kristus saīsinājums, Slavas karalis un Ni Ka (Uzvarētājs). 

Četru galu krusts

Četru galu krusts

Pareizticīgo baznīcās četru galu krusts ir reti sastopams, katoļu baznīcās tiek izmantots tikai viens četru galu krusta variants, kas tiek arī dēvēts par latīņu krustu.

Pēc katoļticības tradīcijām četru galu krustam krustā sišanas laikā bija tikai trīs naglas, jo Jēzus pēdas bija sakrustotas un piesistas ar vienu naglu. Tāpat arī Kristus ķermeņa novietojums uz četru galu krusta ir daudz estētiskāks, nekā pareizticīgajā krustā sišanas  variantā.

Ķermeņa izvietojums katoļu krustā sišanas variantā ir pietuvināts fizioloģijas likumiem, jo Jēzus ķermenis karājas aiz rokām ar savu svaru. Tas ir arī reālistiskāks, bieži sastopami asins tecēšanas attēlojumi, asiņojošas brūces naglu и šķēpa dūrienu vietās.