Zanderu kapi, Jelgava. Darba laiks un cita svarīga informācija

Zanderu kapi - tie ir daļēji slēgta tipa kapi, kuri atrodas Jelgavā. Kapu kopējā platība ir 3,94 hektāri.

Vietas Zanderu kapos:

Zanderu kapi ir atvērti jauniem apbedījumiem.

Nepieciešamo informāciju par apbedīšanas vietas pirkšanu, cenu un palīdzības saņemšanu apbedīšanas organizēšanā var sameklēt pie Jelgavas pilsētas pašvaldības pārstāvjiem vai kapu pārziņiem.

Katrai kapsētai ir piesaistīts savs pārzinis. Tuvinieka nāves gadījumā jums ir jāvēršas pie pārziņa un jāprasa apbedījuma vieta vai atļauja mirušā apbedīšanai. Apbedīšanas vietu piešķir kapsētas pārzinis, balstoties uz miršanas apliecības kopijas pamata, ko izsniedz Dzimtsarakstu nodaļa, uzrādot miršanas apliecības oriģinālu un apbedījuma vietas apmaksas apliecinājumu.

Atvērta tipa
daļēji slēgta
Nosaukums
Zanderu kapi
Tālrunis
63083186
Platība
3,94 ha.
Koordinātes
56.651814, 23.653701
Pilsēta
Jelgava

Zanderu kapu darba laiks:

Zanderu kapu darba laiku precizējiet pie Jelgavas pilsētas pašvaldības pārstāvjiem.

Zanderu kapu teritorija atvērta apmeklētājiem

Informācija par to, kad un cikos ir atvērta Zanderu kapu teritorija apmeklētājiem, var uzzināt Jelgavas pilsētas pašvaldībā.

Mirušo piemiņas dienās un citās aizgājēju atceres dienās kapsētas darba laiku nosaka kapsētu administrācija.

Kā nokļūt līdz Zanderu kapiem:

Adrese: 25 (Rīga). Dobeles šoseja, 69, Jelgava, LV-3003

Kontakttālrunis: 63083186

E-pasts: iveta.saveljeva@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv

Autobusi līdz Zanderu kapiem:

Autobusi: Nr. 25 (Rīga).

Zanderu kapu oficiālā mājas lapa

Zanderu kapiem nav savas mājas lapas.

Sīkāku informāciju par kapiem var iegūt pie Jelgavas pilsētas pašvaldības pārstāvjiem vai mājas lapā jelgava.lv vai pilsetsaimnieciba.lv.