Mārupes kapi, Mārupe. Darba laiks un cita svarīga informācija

Mārupes kapsēta ir daļēji slēgta tipa strādājoša kapsēta, kurā mirušos apbedī vienīgi brīvajās dzimtas kapenēs.

Vietas Mārupes kapsētā

Mārupes kapsēta ir atvērta jauniem apbedījumiem.

Nepieciešamo informāciju par apbedīšanas vietas pirkšanu, cenu un palīdzības saņemšanu apbedīšanas organizēšanā var sameklēt pie Mārupes novada pašvaldības pārstāvjiem vai kapu pārziņiem.

Katrai kapsētai ir piesaistīts savs pārzinis. Tuvinieka nāves gadījumā jums ir jāvēršas pie pārziņa un jāprasa apbedījuma vieta vai atļauja mirušā apbedīšanai. Apbedīšanas vietu piešķir kapsētas pārzinis, balstoties uz miršanas apliecības kopijas pamata, ko izsniedz Dzimtsarakstu nodaļa, uzrādot miršanas apliecības oriģinālu un apbedījuma vietas apmaksas apliecinājumu.

Atvērta tipa
daļēji slēgta
Atrodas
Mārupes novada
Tālrunis
26673151
Platība
3,49 ha.
Koordinātes
56.915490, 24.01315
Apkalpojošā
Mārupe

Mārupes kapu darba laiki:

Mārupes kapsētas darba laiku precizējiet pie Mārupes novada pašvaldības pārstāvjiem.

Mārupes kapu teritorija atvērta apmeklētājiem

Informāciju par laikiem, kad Mārupes kapsētas teritorija ir atvērta apmeklētājiem, var uzzināt Mārupes novada pašvaldībā.

Mirušo piemiņas dienās un citās aizgājēju atceres dienās kapsētas darba laiku nosaka kapsētu administrācija.

Kā nokļūt līdz Mārupes kapiem:

Adrese: Meldriņu iela, Mārupes novads, Mārupe, LV-2167

Kontakttālrunis: 26673151

E-pasts: marupe@marupe.lv

Kā nokļūt līdz Mārupes kapiem:

Autobusi: Nr. 25 (Rīga).

Mārupes kapu oficiālā mājas lapa

Mārupes kapsētai nav oficiālas mājas lapas. Sīkāku informāciju par kapsētu var uzzināt pie Mārupes novada pašvaldības pārstāvjiem vai mājas lapā marupe.lv.